Úvod > Aktivity & akce > Akce > Středověká kniha na dosah - výstava rukopisů v Národní knihovně

Středověká kniha na dosah - výstava rukopisů v Národní knihovně

Kdy 6. duben 2018 - 19. duben 2018 Výstavy
Národní knihovna v Praze vystavuje umělecké kopie vzácných historických rukopisů a prvotisků, které mají návštěvníci skutečně „na dosah“. Například Vyšehradský kodex nebo Strahovský evangeliář si lze nejen prohlížet, ale i jimi listovat.
Unikátní výstava seznámí širokou veřejnost s částí produkce společnosti Tempus Libri, která se dlouhodobě specializuje na výrobu věrných uměleckých kopií vzácných historických originálů. Náklad takových faksimile je zpravidla omezen nanejvýš na 200 ks od jednotlivých titulů. Na kvalitu výroby, volbu použitých materiálů a odpovídající shodu s originálem dohlíží jeho vlastníci, případně odborní správci, kteří poskytli reprodukční práva. Prohlédnout a dokonce i prolistovat si tentokrát je možné kolekci faksimile vzácných, zejména českých, rukopisů a inkunábulí. Výstavu navíc doplňují i originály některých starých tisků.

Velmi významným exponátem je faksimile nejvzácnější knihy, kterou na našem území
máme – královského evangelistáře, známého jako Vyšehradský kodex. Ten byl zhotoven jako dar ke korunovaci prvního českého krále Vratislava. Díky svému historickému významu a své mimo řádně ikonografické výzdobě byl kodex v r. 2005 za řazen mezi národní kulturní památky ČR a je označován za nejdražší rukopis v České republice s pojistnou hodnotou ve výši jedné miliardy korun.

Těšit se můžete i na další kopie více než tisíc let starých knih. Mezi exponáty najdete:
Strahovský evangeliář (okolo r. 860), nejkompletnější sbírky právních textů z předhusitské doby – Kniha zemského, městského a jiného práva (okolo r. 1413), nejobsáhlejší obrazový rukopis ve středověké střední Evropě Velislavovu bibli (polovina 14. stol.), druhou tištěnou bibli na našem území – inkunábuli Bible kutnohorské (1489), nejstarší městské knihy ve střední Evropě – Liber vetustissimus (1310), dosud platnou právní listinu s nejstarší dochovanou podobou staropražského znaku – Polepšení znaku Starého Města pražského (1475), nebo tři ukázky faksimile španělského vydavatelství Liber Millenium (např. Kodex navarský z konce 12. století). Expozici doplňuje prezentace genealogického výzkumu s ukázkou finálního zpracování konečné badatelské zprávy a rodového stromu zhotovené na zakázku nakladatelstvím Tempus Libri.
Celý popis
Naposledy změněno: 12. 4. 2018

Ubytování a restaurace v okolí