Úvod > Kalendář akcí > Komentovaná prohlídka židovské čtvrti v Praze
Komentované prohlídky

Komentovaná prohlídka židovské čtvrti v Praze

Během túry po Židovském Městě v Praze se blíže seznámíte s historií našich sousedů, kteří vždy tvořili nedílnou součást naši společnosti, svébytnou kulturu a historické dědictví. Jejich osudy a příběhy. Proč v minulosti vznikala ghetta, jak se v nich žil každodenní život
Budeme si povídat o tom, co Židé směli, co nesměli nebo naopak museli konat či snášet na rozdíl od většinového obyvatelstva, jak židovská čtvrť postupně měnila svou tvář, co znamená asanace a co zbylo z ghetta do dnešních dnů. Dozvíte se o pohnutých osudech Židů během 20. století a proč jich v naší zemi dnes žije sotva několik tisíc. Během naší vycházky navštívíme celkem 4 synagogy včetně nejstaršího zachovalého židovského hřbitova na našem území, ukážeme si (zvenčí) nejstarší aktivní synagogu v Evropě. Postupně budete mít možnost vstoupit do Maiselovy synagogy ze 16. století, kde si povíme něco o příchodu Židů na naše území až jejich emancipaci, z 15. století je synagoga Pinkasova, kde uctíme památku obětí holokaustu, vydáme se přes starý židovský hřbitov a ukážeme si některé náhrobky, v Klausově synagoze si povíme o zvycích a tradicích a na závěr vstoupíme do možná nejkrásnější synagogy – Španělské. Ukážeme si taky hebrejské hodiny a kochat se můžete úchvatnou secesní architekturou okolí.