Úvod > Kalendář akcí > Žezlo a koruna - Karel IV. a české královské korunovace

Žezlo a koruna - Karel IV. a české královské korunovace

Kdy 15. květen 2016 - 28. září 2016 Společenské akce
Císařská konírna Pražského hradu. Od počátku vlády usiloval Karel IV. o naplnění tří základních podmínek právoplatné korunovace, kterými byly pevně dané místo, koronátor a insignie.
Místem českých korunovací se stala katedrála sv. Víta, koronátorem pražský arcibiskup a insignií nová královstká koruna zasvěcená Bohu a sv. Václavu. Krom toho Karel nechal sestavit korunovační řád českých králů, uzpůsobený domácím podmínkám.

Vystaveny budou předměty, o nichž víme nebo důvodně předpokládáme, že byly při korunovacích českých králů používány. Na výstavu se podařilo získat zápůjčky nejen z domácích, ale i zahraničních institucí. Mezi nejvýznamnějšími exponáty uveďme Zlatý relikviářový kříž, zvaný korunovační, dále tzv. Korunovační kříž Přemysla Otakara II. zapůjčený pro výstavu z Řezna nebo korunu českých královen z pokladu ve Slezské Středě.
Celý popis
Naposledy změněno: 2. 8. 2016