Úvod > Kalendář akcí > Zámecký adventní koncert Náměšť nad Oslavou
Hudební a divadelní akce

Zámecký adventní koncert Náměšť nad Oslavou

Tradiční podvečer s adventní hudbou v zámecké knihovně zámku Náměšť nad Oslavou.

Tradiční podvečer s adventní hudbou v zámecké knihovně v neděli 27. listopadu od 17:00 hodin.

Adventní mariánské nešpory z doby okolo roku 1650

V programu uslyšíte virtuózní adventní nešpory od italských raně barkoních autorů pro komorní soubor.
Součástí nešpor jsou i chorální antifony a instrumentální mezihry.
To vše v dobové interpretaci a na kopie historických nástrojů ze 17. století.

Účinkují:

Cappella Ornamentata

Anežka Mišoňová – soprán, dulcian
Marie Žerdin – soprán

Barbora Šedová – soprán
Barbora Mišoňová – cink
Richard Šeda – cink, umělecký vedoucí
Vít Mišoň – varhanní pozitiv

 

Program:

 

Deus in adiutorium intende – Oratio Tarditi, 1650                         
Antifona 1: Assumpta est Maria                                                                        

Dixit Dominus (Žalm 109) – Alessandro Grandi, 1630      
Antifona 2: Maria virgo assumta est 

Laudate Pueri – Giovanni Antonio Rigatti, 1641
Antifona 3: In odorem                                                                                                                     

Laetatus sum (Žalm 121) – Francesco Petrobelli, 1670               
Antifona 4: Benedicta filia tua                                                                

Nisi Dominus (Žalm 126) – Oratio Tarditi, 1670  
Antifona 5:

Lauda Jerusalem (Žalm 147) – Giovanni Legrenzi, 1657      
Capitulum: In omnibus requiem qaesivi                                        

Ave Maris Stella - Giovanni Felice Sances, 1637
Vers & Resp.: Exaltata est Sancta Maria

Magnificat a 2 – Alessandro Grandi, 1630

Sancta Maria – Archangello Crotti, 1608                   

Oratio: Dominus vobiscum / Et cum spiritu tuo

 

Richard Šeda
absolvoval obor hra na trubku na Konzervatoři v Českých Budějovicích ve třídě Jiřího Pelikána. Již během tohoto studia se zajímal o tzv. historicky poučenou interpretaci staré hudby. Ve hře na cink byl zpočátku samoukem a své první koncertní zkušenosti získával v souboru Ritornello pod vedením Michaela Pospíšila. V roce 2005 zahájil své soukromé studi­um hry na cink na několika interpretačních kurzech v Praze a ve Francii u francouzské cinke­nistky Judith Pacquier. Z jeho působení v mnoha zahraničních souborech staré hudby jmenuj­me například Concerto Copenhagen, Marini Consort Innsbruck, L´Arpa Festante München, Wiener Hofburgkapelle, Clemencic Consort Wien. V České republice spolupracuje například se soubory Czech Ensemble Baroque, Cappella Mariana, Collegium Marianum, Ensemble Iné­gal, Collegium 1704 a další. V roce 2007 založil vlastní soubor Capella Ornamentata se zaměře­ním na hudbu 16. a 17. století. Capella Ornamentata má na svém kontě 3 CD, řadu vystoupení na domácích i zahraničních pódiích a festivalech staré hudby a prezentuje se i v rozhlasovém a televizním vysílání. Bývá lektorem hry na cink na Letní škole staré hudby ve Valticích. Je spo­luzakladatelem a hudebním dramaturgem regionálního barokního festivalu barokních umění Dačické baroko. Věnuje se také hudebně badatelské činnosti a spartaci starých tisků. Jeho ba­datelský přínos v oblasti hudby v Kroměřížském archivu byl zmíněn i knize Jiřího Sehnala „Pa­vel Josef Vejvanovský and the Kroměříž music collection“ (2009). Nedílnou součástí hudebního života Richarda Šedy je i jeho rodné město Dačice. V místní Základní umělecké škole vyučuje hru na zobcové flétny a trubku a kromě častých vystoupení se svými žáky dosahuje také úspěchy v celostátních soutěžích ZUŠ. Aktivně se zapojuje do hudební produkce ve své farnosti v Dači­cích a v Kostelním Vydří.

 

Doporučujeme teplé oblečení.

Po skončení koncertu zveme posluchače, jako ostatně každým rokem, na svařené víno a malé adventní pohoštění v pokladně zámku.

Zámek Náměšť nad Oslavou

Zámek Náměšť nad Oslavou

Náměšť nad Oslavou, Kraj Vysočina
Žižkův dub v Náměšti nad Oslavou

Žižkův dub v Náměšti nad Oslavou

Náměšť nad Oslavou, Kraj Vysočina
Stará tkalcovna v Náměšti nad Oslavou

Stará tkalcovna v Náměšti nad Oslavou

Náměšť nad Oslavou, Kraj Vysočina

Ubytování a restaurace v okolí

Pohodička

Pohodička

Náměšť nad Oslavou, Kraj Vysočina
Hotel Restaurant Na Statku

Hotel Restaurant Na Statku

Náměšť nad Oslavou, Kraj Vysočina
Pizzerie Peperone Náměšť nad Oslavou

Pizzerie Peperone Náměšť nad Oslavou

Náměšť nad Oslavou, Kraj Vysočina
Hotel Monaco v Náměšti nad Oslavou

Hotel Monaco v Náměšti nad Oslavou

Náměšť nad Oslavou, Kraj Vysočina