Úvod > Kalendář akcí > Za poklady
Akce pro děti

Za poklady

Přihlaste děti na některý z jednodenních prázdninových workshopů! Prázdninové středy budou opět patřit dětem. Během celodenních akcí v Historické a Nové budově Národního muzea na ně bude čekat spousta zábavy, poznávání a výtvarných aktivit.
Během workshopu se s institucí Národního muzea seznámíme dětskýma očima. Děti si vyzkouší, co obnáší práce kurátora, průvodce nebo tvůrce výstav. Historickou budovu prozkoumáme od podzemí po kupoli včetně slavného Panteonu, Pokladů numismatických sbírek nebo expozice Sál minerálů. Chybět nebudou herní aktivity, kreativní dílny a práce s multimédii.

Věk: 8–12 let (kapacita je omezena – max. 16 dětí) / Akce se bude konat při minimálním počtu 6 dětí. Cena: 500 Kč / dítě (den) Cena se snižuje na 450 Kč v případě: –sourozence přihlášeného na stejný termín – 2 a více přihlášek jednoho dítěte Termín a čas konání: v termínech uvedených u jednotlivých akcí, 8:30–16:30 h, sraz s lektorem proběhne vždy před hlavním vstupem do Historické budovy Národního muzea, Václavské náměstí 68, Praha 1.

Pro děti je zajištěn teplý oběd a pitný režim. Další informace: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

Do 5 pracovních dnů od odeslání elektronické přihlášky (níže na stránce) Vám zašleme na e-mail závazné potvrzení rezervace místa ve vybraném termínu a variabilní symbol a číslo účtu k uhrazení částky za celodenní kurz. Přihláška nabývá své platnosti v momentě připsání platby na účet Národního muzea. Platbu je nutné uhradit do 7 dnů od obdržení variabilního symbolu, v opačném případě Vaše rezervace propadá. Uzávěrka přijímání přihlášek je 7 dní před termínem konání.

STORNO PODMÍNKY:
· v případě, že se dítě nemůže zúčastnit ze zdravotních důvodů, storno poplatek činí 30 % z ceny (nutno doložit potvrzením od lékaře)
· v případě zrušení akce ze strany Národního muzea z důvodu zhoršené epidemické situace vrátí Národní muzeum platbu v plné výši
· v jiných případech se poplatek nevrac