Úvod > Kalendář akcí > Vlastivědné vycházky Prahou - srpen 2019

Vlastivědné vycházky Prahou - srpen 2019

Kdy 1. srpen 2019 - 31. srpen 2019 Historické a vojenské akce
Pražská informační služba připravila na srpen vlastivědné vycházky po pražských památkách a zajímavých místech. Seznámíte se s historií, architekturou, legendami či krásnými zahradami.
3. 8. / so LEGENDY A STRAŠIDLA STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!

KLÁŠTER NA SLOVANECH A KOSTELÍK SV. KOSMY A DAMIÁNA. Na vycházce si připomeneme bohatou historii kláštera s gotickými freskami, refektářem, Císařskou kaplí a kostelem Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů. Následně navštívíme kostelík sv. Kosmy a Damiána Na Slovanech, který je dnes přizpůsoben byzantskému obřadu. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 před vstupem do objektu (ul. Vyšehradská 49, Nové Město). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do kláštera 60/40 Kč. Alexandra Škrlandová
 
4. 8. / ne BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER.
Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22, 25 „Břevnovský klášter“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do objektu 100/60 Kč. Marie Vymazalová
 
5. 8. / po KLAUSOVÁ SYNAGOGA A OBŘADNÍ SÍŇ. Prohlídka největší synagogy pražského Židovského města s následnou návštěvou novorománské Obřadní síně u Starého židovského hřbitova. V obou objektech je dnes umístěna stálá expozice, která je věnována židovským tradicím a zvykům. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 15:30 před vchodem do Klausovy synagogy (U Starého hřbitova 3a, Praha 1, Staré Město). Jednotná cena 160 Kč/za osobu. Mgr. Zuzana Pavlovská
 
10. 8. / so NORDIC WALKING: Z HOROMĚŘIC PŘES KOZÍ HŘBETY DO SUCHDOLA.
Městečko Horoměřice a Kozí hřbety se společně s údolím Únětického potoka nachází na samém okraji Prahy. Celé území je velmi zajímavé svou členitostí a přírodní rozmanitostí, ale také bohatou historií. Nalezneme zde pozoruhodné skalní útvary, úžasné vyhlídky i romantická údolí. Obec Únětice je historicky i kulturně jednou z nejstarších osad, známých na území Čech. Zastavíme se i v Únětickému pivovaru, který je součástí jádra vesnice od r. 1710 a pivo se zde vařilo do roku 1949. Na jaře roku 2011 se znovu slavnostně otevřely jeho brány a byla zahájena novodobá historie pivovaru. Nově je upravená Kyzlíkova stezka, která zahrnuje řadu naučných prvků umístěných podél stezky, končící v obci Suchdol. Předpokládaná délka trasy cca 7 km (vycházka končí v blízkosti konečné zastávky autobusu č. 107 „Suchdol“). Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování „Nordic Walking“. Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na zastávce autobusu č. 355 „Horoměřice“ (autobus jede od stanice metra A „Dejvická“). Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová

POUTNÍ MÍSTO LORETA. Komentovaná prohlídka unikátní památky (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před vchodem do objektu na Loretánském náměstí. Cena za výklad 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do Lorety 110 Kč. Marcela Smrčinová
 
11. 8. / ne CO VYPRÁVĚJÍ SOCHY NA PRAŽSKÉM KAMENNÉM MOSTĚ ANEB JAK SE STAVĚL A ZDOBIL KARLŮV MOST. Asi nejznámější pražská památka má velmi bohatou a zajímavou historii. Připomeneme si fakta i legendy související se stavbou a výzdobou mostu. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 9:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí, Praha 1. Cena 120/80 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková

13. 8. / út STRAHOV A HŘEBENKA. Během procházky projdeme vilovou čtvrtí, která zde vyrostla v prvorepublikovém období. Na svahu pod strahovským stadionem mezi staršími usedlostmi byla během 20. století postavena řada objektů, z nichž si připomeneme vlastní vilu architektů Machoninových, výrazné sídlo sochaře Vosmíka s romantickou hradní věží, Šaldovu vilu i stavby A. Belady, F. Kavalíra, aj. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 na stanici autobusu č. 176 a 191 „Stadion Strahov“. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

17. 8. / so PUTOVÁNÍ PRAŽSKÝM HRADEM – STARÝ KRÁLOVSKÝ PALÁC A BAZILIKA SV. JIŘÍ. Na naší komentované prohlídce vybraných interiérů Pražského hradu poznáte tentokrát Starý královský palác, kde kromě slavného Vladislavského sálu uvidíte například i okno, odkud byli roku 1618 defenestrováni Vilém Slavata, Jaroslav Bořita z Martinic i jejich písař Fabricius. Poté se podíváme do nejstaršího dnes stojícího kostela v Praze – Baziliky sv. Jiří, kde se kromě jiného dozvíte i strašidelný příběh o nešťastné Brigitce. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce v 10:30 na III. nádvoří u žulového obelisku. Cena 250/200 Kč. POZOR! Vstupenka je součástí okruhu B (Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, katedrála sv. Víta). Po skončení vycházky je možno v rámci této vstupenky individuálně navštívit zmíněné objekty. Bc. Renáta Kouřilová
 
18. 8. / ne KOSTEL SV. DUCHA. Komentovaná prohlídka kostela s výkladem o zajímavé historii místa a zaniklého benediktinského kláštera. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:00 před vchodem do kostela (z ulice E. Krásnohorské, Praha 1). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 50 Kč. Alexandra Škrlandová

STARÁ LIBEŇ A NOUZOVÉ KOLONIE. První písemná zpráva o osadě Libeň a zároveň o gotické tvrzi pochází z roku 1363. Tvrz spolu s celou Libní vlastnila patricijská rodina Rotlevů, které patřily i domy na Starém Městě pražském. Během staletí s dalšími majiteli byla tvrz přebudována na barokní zámek, který hrál několikrát významnou roli v našich dějinách. Libeň byla až do začátku 19. století klidným venkovským předměstím Prahy, s řadou viničních a zemědělských usedlostí. S bouřlivým průmyslovým rozvojem prudce stoupl i počet průmyslových podniků a obyvatel. Na vrchu zvaném Hrádek pak projdeme nouzové kolonie, které zde kvůli krizi a následné velké nezaměstnanosti v období první republiky vyrostly. Zlikvidovat tato nouzová obydlí se minulému režimu nepodařilo a dodnes zde na kopci nad velkoměstem běží život. Předpokládaná délka trasy cca 5 km (trasa končí v blízkosti stanice metra B „Palmovka“) POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 na tramvajové zastávce č. 3, 10 „Libeňský zámek“. Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová
 
22. 8. / čt PRAHA PLNÁ BRUTALISMU. Brutalismus v architektuře Prahy je nevšedním dokladem pestrosti pražské zástavby. Připomeneme si některá díla řazená do této etapy pražské výstavby, jejich minulost i současnost. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 u budovy Českého rozhlasu (ul. Vinohradská 12, Praha 2). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková
 
24. 8. / so Z CIBULKY AŽ NA PLZEŇSKOU. Na vycházce se projdeme pěkně obnovovaným anglickým parkem Leopolda Leonarda Thun-Hohensteina, ale uvidíme i smutek usedlosti, která takové štěstí zatím nemá. Cestou na Plzeňskou mineme zahradní kolonie rodinných domů z 20. let i zajímavý funkcionalistický kostel sv. Jana Nepomuckého a ukážeme si, kde byly Lamačovy filmové ateliéry Kavalírka. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na zastávce autobusu č. 123 „U Lesíka“ (o víkendu jede autobus od zastávky tramvají „Kavalírka“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY. Akce vhodná i pro rodiny s dětmi! Pojďte s námi poznávat nejvýznamnější památky vyšehradského areálu! Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čertova sloupu, na vyšehradském hřbitově zavzpomínáme na české velikány! POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 u Táborské brány (první brána od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová 
                                                                                                 
25. 8. / ne O ČEM VYPRÁVĚJÍ SOCHY V ZAHRADÁCH KINSKÝCH.
Zavzpomínáme na sokolské slety i růžový tank. Obdivovat budeme dvakrát přestěhovaný kostel sv. Michala a připomeneme si také tajuplné prózy Jakuba Arbesa. A víte, kde v Praze můžete potkat Ibsenovu Paní z námoří? POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 na prostranství stanic autobusů č. 143, 149, 176 a 191 „Stadion Strahov“. Cena 120/80 Kč (%) Šárka Semanová
 
26. 8. / po DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ STRANA VI. Na Malé Straně jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v posledním době zkultivovány. Tentokrát projdeme dvorky na trase Újezd – Hellichova – Nosticova – Nebovická. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 před vchodem do Tyršova domu (Újezd 40). Cena 120/80 Kč. Milada Racková
 
28. 8. / st VILA LANNA. Komentovaná prohlídka novorenesanční budovy nás seznámí nejen se stavbou samotnou, ale také s rodinou významného podnikatele a sběratele umění Vojtěcha Lanny. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 před vstupem do vily Lanna (V Sadech 1, Praha 6 - Bubeneč). Cena 120/80 Kč + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do vily 50 Kč. Milada Racková
 
29. 8. / čt FRANCOUZSKÝ IMPRESIONISMUS: MISTROVSKÁ DÍLA  ZE SBÍRKY ORDRUPGAARD. Obrazy plné světla, barev a prožitku z přírody budou prezentovány na výstavě Národní galerie v Praze v paláci Kinských, která představí unikátní sbírku francouzského umění z dánského muzea Ordrupgaard. Zastoupeni budou především impresionisté jako například Claude Monet, Edgard Degas, Pierre Auguste Renoir, Alfred Sisley, Camille Pissarro, ale zároveň bude možné pozorovat výtvarné přesahy k dalším uměleckým tendencím jak k realismu, tak k postimpresionismu. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 před vchodem do paláce Kinských (Národní galerie) na Staroměstském náměstí 12. Jednotná cena 240 Kč. Monika Švec Sybolová
 
31. 8. / so NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát). Zdali pak vědí například, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:30 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Mgr. Pavla Bartásková, Ph.D.

NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Ve 13:00 prohlídka v angličtině. Ve 13:30 prohlídka pro děti. Začátek prohlídek v českém jazyce ve 12:30, 14:00, 14:30 a v 15:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v anglickém jazyce 250/150 Kč. (průvodci PCT)

Vycházky pro děti
3. 8. / so LEGENDY A STRAŠIDLA STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO.
Přijďte se seznámit se staroměstskými strašidly a postavami z místních pověstí a příběhů. Dozvíte se, kdo straší v Ungeltu, co se stalo v kostele sv. Jakuba, kdo je záhadný „Železný muž“ a jak to bylo s pokladem v domě U Zlaté studně! Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 18:00 před domem U Kamenného zvonu (Staroměstské náměstí 13). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Pavla Bartásková, Ph.D.

31. 8. / so NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát). Zdali pak vědí například, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:30 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Mgr. Pavla Bartásková, Ph.D.

Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na www.dpp.cz.
Celý popis
Naposledy změněno: 23. 6. 2019