Úvod > Kalendář akcí > Společenské akce > Vlastivědné vycházky Prahou – prosinec 2019
Společenské akce

Vlastivědné vycházky Prahou – prosinec 2019

Pražská informační služba připravila na prosinec 2019 velký výběr vlastivědných vycházek po pražských památkách a zajímavých místech.
1. 12. / ne RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ PRVNÍ. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!

1. 12. / ne BÍLKOVA VILA. Prohlídka stavby s unikátní symbolistickou koncepcí v kontextu vilové zástavby hradčanských bašt, jejíž interiérové vybavení dokonale souzní s umělcovou představou chrámu i dobovým duchem „Gesamtkunstwerku“. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 u vchodu do Bílkovy vily (ul. Mickiewiczova 1, Praha 6, Hradčany). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do vily 40 Kč. PhDr. Jarmila Škochová 

 
2. 12. / po GRABOVA VILA – LIBEŇSKÉ ŽIDOVSKÉ GHETTO. Na vycházce si nejprve prohlédneme vybrané prostory Grabovy vily, která byla postavena pro židovského velkoprůmyslníka Hermanna Graba. Ve vile si také prostřednictvím aktuální výstavy „Zázrak dobra“ připomeneme osudy Wintonových dětí. Poté vyrazíme dále po stopách židovských obyvatel a ukážeme si poslední domky, které pamatují časy zdejšího ghetta. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 před Grabovou vilou (Na Košince 1). Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová 

3. 12. / út OD PRAŽSKÉHO JEZULÁTKA NA KAMPU. Pojďte s námi v adventním čase navštívit pražské Jezulátko! Najdeme ho v kostele Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského, v raně barokním chrámu s hodnotným mobiliářem. Pokud nám to situace dovolí, podíváme se také do běžně nepřístupné krypty. Po prohlídce kostela se vydáme směrem na Kampu, která návštěvníky okouzluje svou atmosférou i v zimním čase. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 před vchodem do kostela (ul. Karmelitská, nejbližší zastávka tram. č. 12, 15, 20 „Hellichova“). Cena 120/80 Kč. Pavla Lešovská 
               
4. 12. / st SALÓNY LÁSKY PRAŽSKÉ ŽIDOVSKÉ ČTVRTI. Vydáme se na místa židovské Prahy, kde se scházela nejvznešenější elitní pražská smetánka, ale i pražští hejsci a jejich děvčata. Dovíte se, kde byla nejpustší špeluňka Dennice i luxusní nevěstinec U Friedmannů, která ulice byla Hampejská, a jakou specialitu nabízel salón Aaron. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:30 před kostelem sv. Šimona a Judy (na rohu ulic Dušní a U Milosrdných, Staré Město). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

6. 12. / pá LEGENDY A STRAŠIDLA MALÉ STRANY. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu! 

7. 12. / so NEBYL TO JEN LISTOPAD. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu! 

7. 12. / so BARRANDOV: SPLNĚNÝ SEN. O splněném snu Václava Maria Havla i o architektech Maxi Urbanovi a Vladimíru Grégrovi, kteří pomáhali tento sen naplňovat, si budeme povídat mezi unikátními vilami na skalnatém ostrohu nad Vltavou. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na zastávce autobusu č. 105 „Filmové ateliéry“ (jede od stanice metra B „Smíchovské nádraží“), (upozorňujeme, že malý autobus jezdí v delších intervalech a prosíme o včasný příchod na vycházku). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková 

7. 12. / so NORDIC WALKING: PRAHOU NAPŘÍČ STOLETÍMI. Areál kláštera a kostela na Karlově byl založen ve 14. století a souvisel se snahou Karla IV. oživit a zalidnit nejodlehlejší část Nového Města. Vysoko nad nuselským údolím jsou dodnes patrné barokní hradby, které navázaly na původní gotické opevnění.  Obnovený barokní bastion XXXI. s jedinečným výhledem na protější siluetu Vyšehradu a zpřístupněná zahrada Ztracenka, jsou výsledkem zdařilé revitalizace novoměstského opevnění. Nuselský most ze 70. let 20. století nám pomůže překlenout nuselské údolí a vstoupit do 11. století, kdy se začala psát nejvýznamnější kapitola v dějinách Vyšehradu. Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování „Nordic Walking“. Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku zakoupenou v předprodeji! POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před kostelem Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého (Ke Karlovu 1, Praha 2). Cena 120/80 Kč + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 30 Kč/za osobu. Marie Hátleová          
         
7. 12. / so PŘEDVÁNOČNÍ PRAŽSKÝ HRAD. Prohlídku zajímavých zákoutí Pražského hradu spojíme tentokrát s připomenutím tradice Vánoc. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

8. 12. / ne RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ DRUHÉ. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!  

8. 12. / ne STAVOVSKÉ DIVADLO: KDE DOMOV MŮJ. Návštěvníky zveme na prohlídku vybraných prostor Stavovského divadla. Vstoupíme do míst, kde kdysi dirigoval své opery sám velký W. A. Mozart a kde poprvé zazněla melodie naší budoucí hymny. Stalo se tak v prosinci roku 1834 při provedení Tylovy Fidlovačky. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před budovou Stavovského divadla (ul. Železná 11, Staré Město). Cena 140/100 Kč. JUDr. Hana Barešová      
         
8. 12. / ne SECESE – STYL, KTERÝM PRAHA ROZKVETLA. V letošním roce uplynulo 160 let od narození architekta Osvalda Polívky, který na počátku 20. století svými dekorativními secesními realizacemi výrazně poznamenal centrum Prahy. Vyjdeme po stopách jeho díla od Topičova nakladatelství a Pojišťovny Praha, přes První českou vzájemnou pojišťovnu ve Spálené ulici, Beaufortovo nakladatelství, obchodní dům u Nováků, bývalou Zemskou banku na Příkopech až po Obecní dům. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před vchodem do historické budovy Národního divadla z Národní třídy. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová    
 
8. 12. / ne STARONOVÁ SYNAGOGA. Při komentované prohlídce navštívíme jednu z nejstarších synagog v Evropě, která je zároveň nejstarší památkou pražského Židovského Města. Nahlédneme do jejího interiéru se starobylou vnitřní výbavou a obdivovat budeme i bohatou kamenickou výzdobu této stavby z konce 13. století. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce ve 13:00 před vchodem do Staronové synagogy (Červená ulice, Praha 1). Jednotná cena 160 Kč/osoba.  Mgr. Zuzana Pavlovská, Ph.D.           
  
8. 12. / ne OD BRITSKÉ AMBASÁDY K AMERICKÉ. Vydejte se s námi poznávat malostranské paláce, ve kterých dnes sídlí významné ambasády. Povídat si budeme o mnohdy spletité minulosti těchto budov a postupně si představíme velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Francie, nebo Spojených států amerických. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

9. 12. / po ROMÁNSKOU PRAHOU.  Pod dnešní úrovní ulic jsou skrytá bývalá přízemí kamenných románských domů, svědků života obyvatel ve 12. a 13. století. Většina těchto suterénů je dnes s úspěchem komerčně využívána, ale navštěvována spíše turisty než místními obyvateli. Pojďme si některé z nich prohlédnout. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 před domem U Černé Matky Boží (Celetná ulice, Staré Město). Cena 120/80 Kč. Milada Racková         
   
10. 12. / út PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE III. S průvodcem tentokrát poznáme další pražské pasáže na rozhraní Starého a Nového Města. Ukážeme si Ráthovu pasáž, nejstarší v Praze, a dále průchozí Slovanský dům. Poté se pasáží pod Českou národní bankou vrátíme zpět na ulici Na Příkopě a následně se vypravíme poznávat průchody v uličkách Starého Města. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 na Ovocném trhu 12 před vchodem do Pánské pasáže. Cena 120/80 Kč. Pavla Lešovská

12. 12. / čt STAROPRAŽSKÉ VÁNOCE – PŘEDNÁŠKA. Tradici a kouzlo českých Vánoc připomene přednáška, v níž nahlédneme i do různých pražských ulic, hospůdek a obchodů, abychom zjistili, jak se slavili vánoční svátky v Praze v dávné i nedávné minulosti. POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková  

12. 12. / čt STANISLAV SUCHARDA 1866-1916: TVŮRČÍ PROCES. Výstava Národní galerie v Praze ve Veletržním paláci představuje osobnost významného českého sochaře přelomu 19. a 20. století, v jehož vrstevnaté tvorbě se prolínají interakce českého regionu a pražské metropole, přechod od myslbekovských tradic 19. století směrem k moderně i postupná recepce progresivních evropských stylů domácím uměleckým prostředím. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 u pokladen v objektu Veletržního paláce (nejbližší zastávka tram. č. 6, 17 „Veletržní palác“). Jednotná cena 160 Kč za osobu. Monika Švec Sybolová

14. 12. / so NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Více informací naleznete na konci programu!  

14. 12. / so NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Ve 13:00 prohlídka pro děti. Ve 13:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce v 10:30, 11:00, 11:30, 12:00 a ve 12:30 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT) 

14. 12. / so STAROMĚSTSKÝ UNGELT. Vycházka s výkladem o historickém objektu, nacházejícím se mezi Týnskou a Štupartskou ulicí na Starém Městě pražském. Poznáme zajímavou historii původně opevněného kupeckého dvora, který se ve středověku stal pražským střediskem mezinárodního obchodu. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před kostelem sv. Jakuba v ulici Malá Štupartská. Cena 120/80 Kč (%). Milada Racková    
      
14. 12. / so Z POHOŘELCE NA NOVÝ SVĚT.  Pojďte se s námi projít po turisticky málo rušných místech na Pohořelci i Hradčanech. Zabloudíme do okolí Lorety a na Novém Světě objevíme malebná zákoutí Prahy s jejími křivolakými uličkami. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram č. 22 „Pohořelec“ (ve směru z centra). Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová 

14. 12. / so VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Zavítáme do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme středověké síně, novodobé reprezentační sály radnice i její románsko-gotické podzemí. Komentovanou prohlídku s rozšířeným výkladem zakončíme vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Bc. Antonín Baloun 

15. 12. / ne BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 25 „Břevnovský klášter“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do objektu 100/60 Kč. Marie Vymazalová     
 
15. 12. / ne VILA LANNA.
Komentovaná prohlídka novorenesanční budovy nás seznámí nejen se stavbou samotnou, ale také s rodinou významného podnikatele a sběratele umění Vojtěcha Lanny. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před vstupem do vily Lanna (V Sadech 1, Praha 6 – Bubeneč). Cena 120/80 Kč + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do vily 50 Kč. Milada Racková    
  
17. 12. / út ŽENY ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH PREZIDENTŮ – PŘEDNÁŠKA. První dámy republiky byly vždy zajímavými osobnostmi, avšak jejich role po boku hlavy státu nebyla jednoduchá. Připomeneme si jejich životní osudy.  POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

18. 12. / st STARONOVÁ SYNAGOGA. Při komentované prohlídce navštívíme jednu z nejstarších synagog v Evropě, která je zároveň nejstarší památkou pražského Židovského Města. Nahlédneme do jejího interiéru se starobylou vnitřní výbavou a obdivovat budeme i bohatou kamenickou výzdobu této stavby z konce 13. století. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:00 před vchodem do Staronové synagogy (Červená ulice, Praha 1). Jednotná cena 160 Kč/osoba. Mgr. Zuzana Pavlovská, Ph.D.

21. 12. / so CHRÁM ZVĚSTOVÁNÍ PŘESVATÉ BOHORODICE NA SLUPI. Komentovaná prohlídka původně gotického kostela, založeného při klášteře servitů Karlem IV. roku 1360. Od roku 1995 je kostel v držení pravoslavné církve. Dozvíme se, proč se původně říkalo tomuto místu „Na Trávníčku“ a proč se dnes nazývá „Na Slupi“. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 před vchodem do kostela (u kované branky), (nejbližší zastávka tram. č. 7, 18, 24 „Albertov“). Cena 120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová

22. 12. / ne VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY. Pojďte s námi poznávat nejvýznamnější památky vyšehradského areálu! Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čertova sloupu! POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u Táborské brány (první brána od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

27. 12. / pá ZE ZADNÍ TŘEBANĚ NA KARLŠTEJN. Vycházka nás povede zvlněnou krajinou Českého krasu ze Zadní Třebaně do obce Karlštejn. Otevře se nám malebný výhled na krajinu, kudy projížděly královské průvody i nepřátelská vojska, a hrad Karlštejn se před námi vynoří ze zcela nečekaného úhlu pohledu. V podhradí pak navštívíme Muzeum betlémů, v jehož expozici najdeme nejen betlémy pečené, tepané ale i mechanické. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Pěší trasa cca 4 km. Začátek akce v 10:15 na železniční stanici „Zadní Třebaň“ po příjezdu vlaku (vlak jede ze stanice „Prahy-Hl. nádraží“ v 9:18). Cena 120/80 Kč (%) + pro zájemce vstupné do Muzea betlémů 90/60 Kč. Pavla Lešovská

28. 12. / so ZIMNÍ PROCHÁZKA PRAŽSKÝM HRADEM. Během procházky areálem Pražského hradu si budeme povídat o nejvýznamnějších stavbách, které se v prostoru sídla českých králů a české státnosti nacházejí. Dozvíme se nejpodstatnější momenty více než tisícileté historie tohoto hradu, které jsou také momenty historie českého národa. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

28. 12. / so Z POHOŘELCE KE SVATÉMU KARLU BOROMEJSKÉMU. Povíme si, proč je Pohořelec Pohořelcem a zda byli legionář Švec a sochař Švec příbuzní. Společně zavzpomínáme na první dámu československého motorismu Elišku Junkovou. A víte, jak sestry boromejky přišly k vojenským vyznamenáním a čestné salvy jim přitom obstaralo samo nebe? POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. č. 22, 23 „Pohořelec“ (ve směru z centra). Cena 120/80 Kč (%). Šárka Semanová    
        
28. 12. / so VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.
Zavítáme do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme středověké síně, novodobé reprezentační sály radnice i její románsko-gotické podzemí. Komentovanou prohlídku s rozšířeným výkladem zakončíme vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Jan Kašík

29. 12. / ne RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ DRUHÉ. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!  

29. 12. / ne BARRANDOV: SPLNĚNÝ SEN. O splněném snu Václava Maria Havla i o architektech Maxi Urbanovi a Vladimíru Grégrovi, kteří pomáhali tento sen naplňovat, si budeme povídat mezi unikátními vilami na skalnatém ostrohu nad Vltavou. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na zastávce autobusu č. 105 „Filmové ateliéry“ (jede od stanice metra B „Smíchovské nádraží“), (upozorňujeme, že malý autobus jezdí v delších intervalech a prosíme o včasný příchod na vycházku). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková   

29. 12. / ne POUTNÍ MÍSTO LORETA. Prohlídka areálu (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:30 před vchodem do objektu na Loretánském náměstí. Cena za výklad 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do Lorety 110 Kč. Marcela Smrčinová 

30. 12. / po SLOVANSKÝ BETLÉM V KOSTELE SV. ANTONÍNA V HOLEŠOVICÍCH. Neogotický kostel sv. Antonína Paduánského na Strossmayerově náměstí jistě každý alespoň od pohledu zná. Ne každý ale ví, že o Vánocích ho krášlí i Slovanský betlém, který byl ve 20. letech zakoupený právě pro tento chrám. Přijďte si poslechnout příběh jesliček a pokochat se jejich krásou! POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 před vchodem do kostela na Strossmayerově náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová 

31. 12. / út STRAŠIDLA NA HRADČANECH A MALÉ STRANĚ. Tradiční silvestrovská vycházka s povídáním o tajemných bytostech, které se podle pověstí zabydlely v hradčanských a malostranských ulicích. POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 u pomníku hvězdářů na Pohořelci (zastávka tram. č. 22 „Pohořelec“ ve směru z centra). Vhodné pro rodiny s dětmi! Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Pavla Bartásková Ph.D., Bc. Monika Koblihová

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI V PROSINCI 2019
 
LEGENDY A STRAŠIDLA MALÉ STRANY. Seznamte se se strašidly a legendami, které se váží k uličkám Malé Strany! Zjistíme, kdo se v noci potuluje po Černínském paláci, koho vyděsil malostranský kostlivec nebo kudy vede cesta bezhlavého jezdce! Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce na zastávce tram. č. 22, 23 „Pohořelec“ ve směru z centra. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Pavla Bartásková, Ph.D, Mgr. Bojana Škaroupková
Termín konání vycházky LEGENDY A STRAŠIDLA MALÉ STRANY:
6. 12. / pá v 18:00

NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát). Zdalipak vědí například, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvízu a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Mgr. Pavla Bartásková, Ph.D
Termíny konání prohlídky NÁRODNÍHO DIVADLA PRO DĚTI:
14. 12. / ve 13:00

NEBYL TO JEN LISTOPAD. Každý zná události z listopadu 1989. Díky nim dnes žijeme v demokratickém státě. Byl ale listopad náhodně vybraným termínem? Pojďte se s námi ponořit do dnů ponurých i veselých, do dnů století boje za svobodu a demokracii, do dnů, které mohli prožívat vaši rodiče či prarodiče. Setkejte se lidmi, které dnes již potkat nemůžete. Přijďte si utřídit, co a jak se stalo. Naučná prohlídka pro mládež představí reprezentační prostory Staroměstské radnice jako cestu dvacátým stoletím. Určeno pro mládež ve věku 12-19 let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce před infocentrem Staroměstské radnice. Jednotná cena 70 Kč. Kamila Mandziuková, DiS., Mgr. Jindra Pisančiková
Termíny konání akce NEBYL TO JEN LISTOPAD:
7. 12. / so ve 13:00 a v 15:00

RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ PRVNÍ. Tisíce lidí denně obdivují krásu Staroměstského orloje. Leč jen hrstka lidí v něm umí číst. Jen hrstka lidí ví, že jeho výzdoba není jen tak ledajaká. Jen hrstka lidí zná hrůzostrašné tajemství, které za orlojem stojí. Buďte jedním z těchto vyvolených a přidejte se k nám na cestě za poznáním pražského orloje! V rámci prvního zastavení našeho pětidílného cyklu si představíme první radniční dům, kapli svatou, a právě i orloj. Nahlédneme pod pokličku středověkých učenců, povíme si něco o české historii a strávíme čas ve společnosti dvanácti apoštolů. Navštívíme i zbrusu novou dětskou dílnu a vytvoříme si vlastní radnici. Vhodné pro děti ve věku 8-12 let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce před infocentrem Staroměstské radnice. Cena 120/80 Kč (%). Kamila Mandziuková, DiS.
Termín konání akce RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ PRVNÍ:
1. 12. / ne ve 14:00

RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ DRUHÉ. Kdo to byl švec? A provazník? A co takový voštinář? A hamerník? Tato a mnohá jiná řemesla si představíme v rámci Druhého zastavení, které nás zavede do vskutku pohádkové radní síně. Tam, kde se rozhodovalo o Starém Městě, do míst, kde byli jmenováni cechovní mistři, ale i mnoho lidí odsouzeno k odpykání trestu ve špince. Co to byla špinka? I to se dozvíme! A to opravdu důkladně. Neváhejte a přijďte se dozvědět něco více o historii cechů a jejich znaků. Čekají nás i kvízové otázky, kouzelný pytlík plný dobrot, tajemná postava a pracovní list s částí originální deskové hry. Vhodné pro děti ve věku 8-12 let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před infocentrem Staroměstské radnice. Cena 120/80 Kč (%). Kamila Mandziuková, DiS.
Termíny konání akce RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ DRUHÉ:
8. 12. / ne ve 14:00
29. 12. / ne ve 14:00

Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na http://www.dpp.cz.

Provozovatel

Pražská informační služba - Prague City Tourism

Arbesovo nám. 70/4
150 00 Praha 5
Tel.:
+420 221 714 161
Tel.:
+420 221 714 714
Email:
vlastiveda@prague.eu
WWW:
www.prazskevychaz...
GPS:
50,075982 14,405091
 
Region:
Praha
Město:
Praha 5
Tipy na výlet:
Praha 5 a okolí
 

Časová náročnost

2,0 hodiny

 
 

Just! Impro Silvestrovský speciál

Nejhezčí vánoční dárek je ten, který vyrobíte sami.
Praha 5, Praha

Srpnové světlo

Někteří lidé žijí jen proto, aby přežili jeden druhého. Nová hra Martina Františáka, ve které je život víc než detaily umírání.
Praha 5, Praha

AI: Když robot píše hru – diskuze s tvůrci a odborníky na AI

O čem robot přemýšlí, co cítí a dokáže napsat divadelní hru? Střípky ze života umělé inteligence jejími vlastními slovy. Futuristický Malý princ z doby postpandemické.
Praha 5, Praha

Kateřina Tučková & Bianca Bellová – Scénické rozhovory

Hosté scénických rozhovorů.
Praha 5, Praha

Aktivity v okolí

Pražská vlastivěda – vlastivědné vycházky s Prague City Tourism

Zajímáte se o pražskou historii, architekturu či svou čtvrť? Vyzkoušejte vlastivědné vycházky, které pořádá Prague City Tourism (dříve Pražská informační služba). Konají se celoročně, každý měsíc se pravidelně obměňují.
Praha 5, Praha

Praha s průvodcem

Ať už se toužíte projít historickým centrem, poznat některou z pražských čtvrtí (třeba i tu, ve které právě bydlíte), prozkoumat tajuplná či malebná zákoutí, vždy se můžete obrátit na profesionální a licencované průvodce Prague City Tourism.
Praha, Praha

Squash & Fitness centrum Arbes v Praze

Squash a fitness centrum Arbes je menší sportovní zařízení pro ty z vás, kteří preferují sportování s rodinnou atmosférou.
Praha 5, Praha

Chléb a hry

Království značky Albi, svět deskových her, chytrých knížek a voňavého chleba.
Praha, Praha

Ubytování a restaurace v okolí

Cukrárna Gaigher

Prodáváme klasické zákusky i speciální pro diabetiky, šlehačkové, ovocné, svatební, slavnostní i dětské dorty.
Praha, Praha

Francouzská restaurace Papi Oliver na Smíchově

Papi Oliver je francouzská restaurace, provozovaná od prosince 2015 vnukem a dcerou známého francouzského kuchaře Raymonda Olivera.
Praha 5, Praha

Bockem

Tady si udělejte na snídani opravdu čas, hned z rána to totiž bude zážitek, který vám prosvítí celý den, za kterým se také jistě brzy s přáteli vrátíte. Bockem totiž servíruje nejen tříchodové večeře, ale právě i snídaně.
Praha 5, Praha

Café Savoy v Praze

Na břehu Vltavy, nedaleko Kampy a úpatí Petřína, najdete restauraci a kavárnu Café Savoy ze známého řetězce Ambiente. Vedle široké nabídky zákusků a snídaní zde dostanete i mnoho specialit převážne francouzské kuchyně. Počátky Café Savoy sahají do konce 19. století.
Praha 5, Praha