Úvod > Kalendář akcí > Sportovní akce > Vlastivědné vycházky Prahou – duben 2019
Sportovní akce

Vlastivědné vycházky Prahou – duben 2019

Pražská informační služba připravila na duben 2019 velký výběr vlastivědných vycházek po pražských památkách a zajímavých místech. Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější.
1. 4. / po KOSTEL SV. KATEŘINY NA NOVÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM. Prohlídka původně gotického kostela, který byl součástí augustiniánského kláštera, založeného Karlem IV. Poznejte s námi tuto barokně přestavěnou stavbu s bohatou vnitřní výzdobou, kterou dnes spravuje pravoslavná církev! POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce v 15:30 na rohu Viniční a Kateřinské ulice, Nové Město. Cena 120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová

2. 4. / út MALOSTRANSKÉ KURIOZITY I. ANEB JAK TO BYLO S OSADOU SV. JANA V OBOŘE. Procházka jednou z nejkouzelnějších částí Malé Strany v místech, kde bývala za městskou hradbou samostatná osada sv. Jana Křtitele. Zjistíme, jak se vyvíjela zdejší zástavba, proč se právě tady usadila vlašská komunita a jaké osobnosti jsou s touto lokalitou spojené. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce v 16:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková
 
3. 4. / st DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ STRANA I.
Na Malé Straně jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v poslední době zkultivovány. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 u Malostranské mostecké věže (ve směru Mostecká ulice). Cena 120/80 Kč. Milada Racková

4. 4. / čt KATOVSKÉ ŘEMESLO. Opakování vycházky z března 2019. Letos uplynulo 355 let od smrti výrazné postavy kata Mydláře. Vydáme se po stopách „nejbezectnějších z bezectných“, jak často katy nazývala společnost, která ovšem nutně potřebovala jejich služby. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 na Haštalském nám. před kostelem sv. Haštala.
Cena 120/80 Kč. Milada Racková                                                                               

HRADČANSKÉ PALÁCE A OSOBNOSTI. Při procházce z Loretánského náměstí na Hradčanské náměstí projdeme kolem desítky paláců a povídat si budeme o jejich majitelích i nocležnících. Čeká na nás Hana Benešová, T. G. Masaryk i Alice Masaryková, E. F. Burian, Marcia Davenportová, Jaroslav Ježek, Petr Parléř a taky Švejk nebo František Filipovský a Zdeňek Burian. Zmíníme i dobu historicky nedávnou a povíme si, kde byla jedna z nejhorších mučíren v Československu tzv. „hradčanský domeček“. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 u sochy Edvarda Beneše na Loretánském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

5. 4. / pá 1918-1938: PRVNÍ REPUBLIKA. Tentokrát zavítáme do Veletržního paláce a podíváme se do stálé expozice 1918-1938: První republika. Nahlédneme do uměleckého světa mezi válkami, představíme si hlavní směry, spolky, výstavy a autory. Zavítáme do slavné francouzské sbírky, připomeneme si pozapomenuté Němce a ukážeme si, jak se vizualizovaly hodnoty mladé Československé republiky.  POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:15 u pokladen v objektu Veletržního paláce (nejbližší zastávka tram. č. 6, 17 „Veletržní palác“). Jednotná cena 200 Kč/za osobu. Monika Švec Sybolová
 
6. 4. / so ZÁMEK TROJA. Zámek Troja, římská vila s nádhernými nástropními malbami, bohatou sochařskou výzdobou a obklopená barokní zahradou a mnoha fontánami, slouží dnes jako výstavní prostor Galerie hlavního města Prahy. V rámci komentované prohlídky si prohlédneme zámecké interiéry i zahradu. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:00 u pokladny zámku. Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do zámku 40 Kč. PhDr. Jarmila Škochová

ZÁBĚHLICEMI KOLEM BOTIČE. Osídlení Starých Záběhlic patří k nejstarším v Praze a dodnes si tato městská čtvrť zachovává svůj venkovský ráz. Na vycházce si připomeneme nejen tři tvrze, které se na tomto území ve 14. století nacházely, ale také dva zdejší zámky, lokality Horní a Dolní Chaloupky, kostel Narození Panny Marie, Hamerský rybník spojený s rodinou Ringhofferů, i sousední osadu Práče. Trasa měří cca 3 km a volně navazuje na vycházku z Roztyl k Hamerskému rybníku. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na stanici autobusu č. 101, 188 „V Korytech“. Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská        
                                                                                           
STARÉ STŘEŠOVICE A STŘEŠOVIČKY S ULIČKOU NA KOCOURKÁCH. Pojďte s námi poznávat bývalou dělnickou kolonii, ze které se dodnes zachovalo malebné místo uprostřed velkoměsta, v současnosti vyhlášené památkovou zónou. Povídat si budeme o starých Střešovicích a Střešovičkách a o tom, jak vznikala zdejší malebná zástavba. Připomeneme si stávající kostel sv. Norberta i začátkem 20. století postavený dům Norbertinum. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 na zastávce na znamení tram. č. 1, 2 „Baterie“. Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová           

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Zavítáme do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme středověké síně, novodobé reprezentační sály radnice i její románsko-gotické podzemí. Komentovanou prohlídku s rozšířeným výkladem zakončíme vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. BSc. Lucie Backhouse

7. 4. / ne TETÍN ZE SRBSKA PŘES JEDINEČNOU REZERVACI KODA S ÚDOLÍM DĚSU. Ukážeme si místa spojená se sv. Ludmilou a osobní statečnost a význam pro Národní obrození karlštejnského děkana a kronikáře V. Hájka z Libočan. Zpět do Srbska projdeme romantickými výhledy na Berounku i okolo bájného ptáka Kuhána. Trasa cca 5, 5 km. Doporučujeme pevnou a odolnou obuv, případně vlastní trekingové hole. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na železniční zastávce „Srbsko“ (vlak jede ze zastávky „Praha – Hl. nádraží v 8:50). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Vladimír Trnka

BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22, 25 „Břevnovský klášter“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do objektu 100/60 Kč. Marie Vymazalová        

PINKASOVA SYNAGOGA A STARÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV. Prohlídka druhé nejstarší dochované synagogy v Praze, ve které se dnes nachází Památník obětem šoa s následnou procházkou po Starém židovském hřbitově, jedné z nejvýznamnějších památek pražského Židovského města. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 15:00 před vchodem do Pinkasovy synagogy v Široké ulici. Jednotná cena 160 Kč/za osobu. Mgr. Zuzana Pavlovská      
     
8. 4. / po DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ STRANA I. Opakování vycházky ze dne 3. 4. 2019! POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 u Malostranské mostecké věže (ve směru Mostecká ulice). Cena 120/80 Kč. Milada Racková

9. 4. / út od OD KAROLINA KE KLEMENTINU. Univerzita Karlova byla slavnostně založena listinou ze dne 7. 4. 1348 a studium zde bylo organizováno ve čtyřech fakultách. K založení Karlovy koleje pro 12 magistrů artistické fakulty došlo, ale až roku 1366. Pojďte s námi po stopách univerzitních kolejí od Karolina po pražské Klementinum. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 před vstupem do Karolina z Ovocného trhu. Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová

10. 4. / st BÍLKOVA VILA. Prohlídka stavby s unikátní symbolistickou koncepcí v kontextu vilové zástavby hradčanských bašt, jejíž interiérové vybavení dokonale souzní s umělcovou představou chrámu i dobovým duchem „Gesamtkunstwerku“. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:30 u vchodu do Bílkovy vily (ul. Mickiewiczova 1, Praha 6, Hradčany). Cena 120/80 Kč + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do vily 40 Kč. PhDr. Jarmila Škochová

11. 4. / čt PINKASOVA SYNAGOGA A STARÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV. Opakování vycházky ze dne 7. 4. 2019! POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 15:30 před vchodem do Pinkasovy synagogy v Široké ulici. Jednotná cena 160 Kč/za osobu. Mgr. Zuzana Pavlovská      
 
12. 4. / pá MODERNÍ ARCHITEKTURA PRVNÍ POL. 20. STOLETÍ NA ROZHRANÍ STARÉHO A NOVÉHO MĚSTA. Vydejte se s námi za moderní architekturou na Staré i Nové Město! Ujasníme si pojmy a ukážeme si příklady jednotlivých architektonických stylů. Dozvíte se, co je eklektismus, sorela nebo secese. Ukážeme si, které stavby se budovaly ve stylu tradicionalismu, jak vypadaly kavárny za první republiky, čím se vyznačuje funkcionalismus nebo kdo definoval 5 bodů moderní architektury. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 před budovou Právnické fakulty na nám. Curierových. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová
 
13. 4. / so ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Akce pro děti! Více informací naleznete na konci programu!

MEDICÍNA A PÉČE O NEMOCNÉ VE STŘEDOVĚKÉ PRAZE. Pojďme při procházce Starým Městem nahlédnout do historie našeho lékařství a zdravotní péče. Zastavíme se na místech, kde fungovaly středověké špitály, připomeneme si objekty spojené s počátky lékařské fakulty i význačnými osobnostmi lékařské vědy. Naší pozornosti neuniknou ani lazebníci, bradýři a ranhojiči, kteří přispěli ke vzniku chirurgie. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na Ovocném trhu, u kašny před hlavním vstupem do Karolina.  Cena 120/80 Kč (%). JUDr. Hana Barešová   

NORDIC WALKING: Z MALEŠIC DO HLOUBĚTÍNA. Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování „Nordic Walking“. Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Poté spolu budeme objevovat krajinu území přírodního parku kolem toku říčky Rokytky. Putování začneme v Malešicích, v nově upraveném rozsáhlém Malešickém parku, na který následně navážeme Malešickým lesem, kde bychom našli několik zastavení naučné stezky sv. Josefa. Také díky nim máme dnes možnost poznat historickou i současnou tvář Malešic. Úbočím pod vrchem Tábor budeme dále pokračovat do Hrdlořez, na území přírodního parku Smetanka. Koryto říčky Rokytky bylo v této nivě revitalizováno, střídají se zde hluboké tůně, mělké brody a další prvky, které pomáhají přírodě zadržovat vodu. Na místě dnešního Kejřova mlýna, který zde stál již v 16. století, je dnes uzavřený obytný soubor a původní budovy jsou zrenovované. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku zakoupenou v předprodeji! POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na stanici autobusu č. 133, 188, 199 „Plaňanská“ (ve směru do centra města). Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová     

HLEDÁME LETNÍ BYT ZN. ČERNOŠICE II. Pokračování březnové vycházky! Ve známém pražském letovisku vznikla řada zajímavých vil pro sezónní pobyt i k trvalému užívání. Stopy zde zanechali architekti Jan Kotěra, Osvald Polívka, František Roith, Karel Stráník, Karel Štipl, ale i řada dalších, dnes již méně známých stavitelů. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 a ve 14:00 na železniční stanici „Černošice“ (nástupiště ve směru Beroun, vlak jede ze stanice Praha – Hl. nádraží v 9:20 nebo ve 13:20). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková                                                                         

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Bc. Antonín Baloun

14. 4. / ne STAVOVSKÉ DIVADLO. Návštěvníky zveme na prohlídku vybraných prostor Stavovského divadla. Vstoupíme do míst, kde kdysi dirigoval své opery sám velký W. A. Mozart a kde poprvé zazněla melodie naší budoucí hymny. Navštívíme divadlo, kde sedávali korunované hlavy i prostí poddaní. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před budovou Stavovského divadla (ul. Železná 11, Staré Město). Cena 140/100 Kč. Mgr. Dagmar Vávrová Čermáková   

LETENSKÉ NÁMĚSTÍ A OKOLÍ. Tentokrát se projdeme okolím Letenského náměstí, povíme si o historii letenských kaváren a jejich slavných návštěvníků, zavzpomínáme na nelehký konec malíře Antonína Slavíčka a připomeneme si i několik zdejších technických unikátů. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tramvaje č. 1, 8, 12, 25, 26 „Letenské náměstí“ (ve směru Sparta). Cena 120/80 Kč (%). Šárka Semanová                                             

VILLA GRÉBOVKA. Navštivte s námi vilu pražského průmyslníka Moritze Gröbeho, která stojí v parku, známého dnes pod názvem Havlíčkovy sady. Prohlédneme si interiér zrekonstruované vily.  POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vstupem do vily z Havlíčkových sadů. Jednotná cena 160 Kč. Milada Racková                                                                        

PRAŽSKÝ SMÍCHOV V MINULOSTI A SOUČASNOSTI. To, že byl Smíchov významným pražským průmyslovým předměstím ví snad každý, ale už méně je známé, kde byla pražská kartouza, Slavatova zahrada či kartounka Porgesů z Portheimu. Připomeneme si nejen tato místa, ale také další zajímavé skutečnosti. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce v 15:00 u hlavního vchodu do Zahrady Kinských z náměstí Kinských, Praha 5. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

15. 4. / po PO STOPÁCH NĚMECKY PÍŠÍCÍCH SPISOVATELŮ. Vydáme se kolem Staroměstského nám.  s připomínkou nejen F. Kafky, ale i M. Broda, J. Urzidila, Berthy von Suttner a dalších osobností navštěvujících salon Fantových. V Celetné ulici vzpomeneme G. Meyrinka, v Kamzíkové uličce salon Gogo a F. Werfela i Paula Leppina nebo Lea Peruce. V Melantrichově ulici zase „zuřivého reportéra“ E. E. Kische a R. M. Rilkeho. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 na náměstí Franze Kafky u staroměstského kostela sv. Mikuláše. Cena 120/80 Kč (%). Milada Racková
 
16. 4. / út PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE VII.
Opakování březnové novinky! I na Novém Městě najdeme řadu průchodů. V těchto místech vedou činžovními domy, které v průběhu 19. a 20. stol. nahradily původní zástavbu. Pohybovat se budeme v okolí ulic Vodičkova, Spálená, Jungmannova. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 a v 16:00 před budovou Myšák Gallery ve Vodičkově ulici. Cena 120/80 Kč. Pavla Lešovská                                      

NEJEN ZA JÁKOBEM DO KOBYLIS. Během vycházky vstoupíme do originálně řešeného interiéru kostela U Jákobova žebříku, ale naše kroky se stočí také k památníku na Kobyliské střelnici, kde si připomeneme památku obětí nacismu. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:15 ve vestibulu metra C před vstupem do placeného prostoru stanice „Kobylisy“ (směr Katastrální úřad). Cena 120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová

17. 4. / st PAŘÍŽSKÁ MÍROVÁ KONFERENCE A JEJÍ VÝZNAM PRO NOVÉ ČESKOSLOVENSKO – PŘEDNÁŠKA. Právě před sto lety se na zámku Versailles u Paříže konala konference, jejíž průběh i výsledky v nemalé míře ovlivnily existenci nového československého státu. Jakou podobu mělo toto důležité mezinárodní setkání a které osobnosti jej doprovázely? POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková
 
20. 4. / so NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Akce pro děti! Více informací naleznete na konci programu!

NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. V 10:30 prohlídka v angličtině. V 11:00 prohlídka pro děti. Začátek prohlídek v českém jazyce v 8:30, 9:00, 9:30 a v 10:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v anglickém jazyce 250/150 Kč. (průvodci PCT)             

POUTNÍ MÍSTO LORETA. Komentovaná prohlídka unikátní památky (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před vchodem do objektu na Loretánském náměstí. Cena za výklad 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do Lorety 110 Kč. Marcela Smrčinová                                               

DOMOVNÍ ZNAMENÍ MALÉ STRANY.  Vydejte se s námi poznávat slavná i méně známá pražská znamení! Zastavíme se u malostranských domů, k nimž se váží legendy a životní osudy významných českých osobností. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u pomníku hvězdářů na Pohořelci (nejbližší spojení zastávka tram. č. 22, 23 „Pohořelec“). Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová                                                                                        
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Mgr. Daniel Rejman

21. 4. / ne NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. V 11:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce v 10:30, 11:00, 12:00, 12:30 a ve 13:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v anglickém jazyce 250/150 Kč. (průvodci PCT)

KDE BÝVALY STARÉ DEJVICE. V oblasti mezi Bořislavkou a Vítězným náměstím vznikala v meziválečném období čtvrť vil a řadových domů. Najdeme zde díla Josefa Gočára, Magdy Jansové, Jaroslava Čermáka a dalších architektů. Prohlédneme si zbytky Starých Dejvic, Státní reálné gymnázium od Evžena Linharta a skončíme v místech, kde stávala bývalá automatická telefonní ústředna Dejvice. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tramvaje č. 20, 26 „Na Pískách“. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

24. 4. / st OLŠANSKÉ HŘBITOVY I. Pojďte se s námi vydat po břečťanem zarostlých cestičkách Olšanských hřbitovů, abychom spatřili hroby a hrobky významných umělců, např. V. Menšíka, R. Hrušínského, dua V+W a dalších osobnostní veřejného života.  POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 u hlavní brány na Olšanské hřbitovy v ulici Vinohradská (nejbližší spoj zastávka tram. č. 5, 10, 11, 16 „Olšanské hřbitovy“). Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

25. 4. / čt PROMĚNY JIHOZÁPADNÍHO SVAHU POD PRAŽSKÝM HRADEM. Vycházka za historií kajetánského kláštera na Malé Straně s návštěvou terasových zahrad, které klášteru původně patřily. Zatímco objekt je s velkým úsilím opravován, samotné terasy na obnovu čekají už dlouho, výhled z nich však nikdy neomrzí. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 a v 17:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč. Milada Racková

27. 4. / so KRÁLOVSKÁ ZAHRADA A ZÁKOUTÍ PRAŽSKÉHO HRADU. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!       

KŘÍŽ A KALICH NA KRÁLOVSKÝCH VINOHRADECH. Na přelomu 20. a 30. let 20. století vyrostly nedaleko od sebe dvě krásné stavby, obě jsou ukázkou toho nejlepšího, co může meziválečná církevní architektura nabídnout. Josip Plečnik vytvořil katolický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně a Pavel Janák Husův sbor Církve československé. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 9:45 před kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad. Cena 120/80 Kč + na místě bude vybírán doporučený příspěvek na kostel 50 Kč/za osobu. Mgr. Stanislava Micková   

SVATOPETRSKÁ ČTVRŤ III. Projdeme centrální ulicí osady od Florence k hotelu Imperial s historickými názvy Slaměná a Halířová. Uvidíme tzv. zázrak Na Poříčí, významné dílo J. Gočára. Připomeneme si pobyt B. Němcové, L. Janáčka i G. Apollinaira v Praze. Ukážeme si, kde hrál E. Bass, A. Longen i O. Nový. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před budovou Muzea hl. m. Prahy Na Florenci. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Vladimír Trnka      

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Bc. Filip Mašek

28. 4. / ne KRÁLOVSKÁ ZAHRADA A ZÁKOUTÍ PRAŽSKÉHO HRADU. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!

NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Akce pro děti! Více informací naleznete na konci programu!

PRAŽSKÁ NÁBŘEŽÍ II.: Z KŘIŽOVNICKÉHO NÁMĚSTÍ NA VÝTOŇ.  Vycházka nás povede po nejstarším pražském nábřeží, původně Staroměstském, dnes Smetanově, které patří k turisticky nejatraktivnějším kvůli svým nádherným pohledům na Pražský hrad a Karlův most. Kolem Národního divadla budeme pokračovat na Slovanský ostrov a dál kolem honosných činžovních domů a dvou ministerských budov až na Výtoň, bývalého Podskalí. Trasa dlouhá cca 2,5 km. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí (Staré Město, Praha 1). Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská                                                                    

NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. V 11:30 prohlídka pro děti. Ve 13:00  prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce ve 12:00, 12:30, 13:30 a ve 14:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v anglickém jazyce 250/150 Kč. (průvodci PCT)

30. 4. / út OSUDY PRAŽSKÝCH STAROSTŮ A PRIMÁTORŮ – PŘEDNÁŠKA. Samospráva Prahy prošla v minulosti velmi složitým vývojem. Poté, co byla spojena pražská města do jednoho celku, hrála osobnost starosty a jeho autorita vždy velmi důležitou roli. Připomeneme si alespoň některé z velkých mužů, kteří stáli v čele metropole. POZOR! – omezená kapacita sálu na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková
 
 

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI V DUBNU 2019

13. 4. / so ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Pojďte s námi přivítat apoštoly staroměstského orloje, kteří se po delší pauze vrátili zpět na své čestné místo! V novém kabátě uvidíte i samotný orloj, díky práci restaurátorů opět září obnovenou krásou. Děti se mohou těšit také na vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně a také sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědomostní kviz se sladkou odměnou.  Komentovanou prohlídku zakončí vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT)

20. 4. / so NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát). Zdali pak vědí například, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Mgr. Pavla Bartásková Ph.D.  

27. 4. / so KRÁLOVSKÁ ZAHRADA A ZÁKOUTÍ PRAŽSKÉHO HRADU. Pojďte s námi využít jarní čas k návštěvě Královské zahrady! Vyprávět si budeme o králích – zakladatelích, budeme hádat, co nám připomíná střecha letohrádku a možná uslyšíme zpívat i fontánu mistra Jaroše. Následně si ukážeme zákoutí a zajímavosti Pražského hradu, o kterých jste možná netušili. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU.  Začátek akce v 16:00 u letohrádku královny Anny v Královské zahradě (nejbližší zastávka tram. č. 22, 23 „Královský letohrádek“). Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

28. 4. / ne NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát). Zdali pak vědí například, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:30 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Mgr. Pavla Bartásková Ph.D.  

28. 4. / ne KRÁLOVSKÁ ZAHRADA A ZÁKOUTÍ PRAŽSKÉHO HRADU. Pojďte s námi využít jarní čas k návštěvě Královské zahrady! Vyprávět si budeme o králích – zakladatelích, budeme hádat, co nám připomíná střecha letohrádku a možná uslyšíme zpívat i fontánu mistra Jaroše. Následně si ukážeme zákoutí a zajímavosti Pražského hradu, o kterých jste možná netušili. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU.  Začátek akce v 16:00 u letohrádku královny Anny v Královské zahradě (nejbližší zastávka tram. č. 22, 23 „Královský letohrádek“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Pavla Bartásková Ph.D.

Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na www.dpp.cz.

Provozovatel

Pražská informační služba - Prague City Tourism

Arbesovo nám. 70/4
150 00 Praha 5
Tel.:
+420 221 714 161
Email:
vlastiveda@prague.eu
WWW:
www.praguecitytou...
GPS:
50,075982 14,405091
 
Region:
Praha
Město:
Praha 5
Tipy na výlet:
Praha 5 a okolí
 

Vstupné

Cena: 120 Kč

Snížená cena: 80 Kč

 

Časová náročnost

1,5 hodiny

 
 

Písně k harfě laděné – Troupová & Holub & Härtelová

Písňový koncert pro zpěv a harfu.
Praha 5, Praha

Kurz negativního myšlení

Komedie. Sex. Drogy. Rock´n´roll a invalidní vozíky!
Praha 5, Praha

Ať vejde ten pravý

Některá pozvání již nelze vrátit zpět. Hra podle kultovní předlohy na pomezí severské detektivky, upírské romance a psychologického dramatu.
Praha 5, Praha

Zabíjejte popírače klimatických změn

Černá komedie o síle médií a ožehavých vyhlídkách na budoucnost!
Praha 5, Praha

Kabaret Winton

Příběh o hledání domova i vlastní krve navzdory dějinám v přitažlivém kabaretním žánru – se zpěvem, tancem, stepem i podmanivou živou hudbou přímo na jevišti.
Praha 5, Praha

Smíchovem po stopách zahrad a letohrádků

Dříve než tuto čtvrť ovládl průmysl, býval Smíchov malebnou oblastí šlechtických letohrádků a udržovaných zahrad. Do dnešních časů se z nich sice zachovaly pouhé zlomky, přesto je však možné naleznout ve zdejších ulicích překvapivé množství zeleně a v ní ukrytých památek.
Praha 5, Praha

Bobby Sparks

Bobby Sparks II je mužem velmi solidního funkového zvuku – často žádaný, když jde o to, aby na soulové pódium nebo do jazzového studia přinesl pořádnou porci ostrosti.
Praha 5, Praha

Hazmat Modine

Hazmat Modine je kapela v neustálém pohybu. Nadčasovost, inovace a obsahová bohatost trumfuje u nich nad módními trendy s krátkým trváním. Právě definicí poctivé muziky s americkými kořeny – ale také značně globálnějšími a exotičtějšími – fascinuje Hazmat Modine vzhledem i zvukem.
Praha 5, Praha

Aktivity v okolí

Pražská vlastivěda – vlastivědné vycházky s Prague City Tourism

Zajímáte se o pražskou historii, architekturu či svou čtvrť? Vyzkoušejte vlastivědné vycházky, které pořádá Prague City Tourism (dříve Pražská informační služba). Konají se celoročně, každý měsíc se pravidelně obměňují.
Praha 5, Praha

Praha s průvodcem

Ať už se toužíte projít historickým centrem, poznat některou z pražských čtvrtí (třeba i tu, ve které právě bydlíte), prozkoumat tajuplná či malebná zákoutí, vždy se můžete obrátit na profesionální a licencované průvodce Prague City Tourism.
Praha, Praha

Squash & Fitness centrum Arbes v Praze

Squash a fitness centrum Arbes je menší sportovní zařízení pro ty z vás, kteří preferují sportování s rodinnou atmosférou.
Praha 5, Praha

Chléb a hry

Království značky Albi, svět deskových her, chytrých knížek a voňavého chleba.
Praha, Praha

Klub tradiční karate v Praze 5

Klub v pražských Stodůlkách se věnuje výuce umění karate a sebeobrany. Jedná se o školu s dlouholetou tradicí, která pořádá pravidelné tréninky pro všechny zájemce starší 15 let.
Praha 5, Praha

Hoopmania – lekce hoop dance

Hoop dance neboli hooping je tanec s obručí, barevná a zábavná pohybová aktivita pro každého. Přináší volnost pohybu, žádné striktně dané kroky, žádné počítání do hudby, žádné stanovené sestavy.
Praha 5, Praha

Privátní pivní lázně a sauny v Praze

Vykoupat se v pivě? Samozřejmě ano! Dopřejte si ničím nerušený odpočinek a relaxaci v soukromém pivním wellness a sauně. Blahodárný účinek na tělo a nabití energie je garantováno.
Praha 5, Praha

Andělín – péče a zábava pro vaše děti

Nabízíme péči o děti v době, kdy se jim nemůžete věnovat, nebo si chcete od rodičovských povinností odpočinout. Připravíme zábavné prostředí pro děti na svatbě, narozeninovou oslavu, nebo dětský koutek na firemní party. O děti pečujeme s láskou a radostí, jak by se líbilo nám, být na jejich místě.
Praha 5, Praha

Ubytování a restaurace v okolí

Cukrárna Gaigher

Prodáváme klasické zákusky i speciální pro diabetiky, šlehačkové, ovocné, svatební, slavnostní i dětské dorty.
Praha, Praha

Francouzská restaurace Papi Oliver na Smíchově

Papi Oliver je francouzská restaurace, provozovaná od prosince 2015 vnukem a dcerou známého francouzského kuchaře Raymonda Olivera.
Praha 5, Praha

Bockem

Tady si udělejte na snídani opravdu čas, hned z rána to totiž bude zážitek, který vám prosvítí celý den, za kterým se také jistě brzy s přáteli vrátíte. Bockem totiž servíruje nejen tříchodové večeře, ale právě i snídaně.
Praha 5, Praha

Café Savoy v Praze

Na břehu Vltavy, nedaleko Kampy a úpatí Petřína, najdete restauraci a kavárnu Café Savoy ze známého řetězce Ambiente. Vedle široké nabídky zákusků a snídaní zde dostanete i mnoho specialit převážne francouzské kuchyně. Počátky Café Savoy sahají do konce 19. století.
Praha 5, Praha

Sobotní rodinný brunch v restauraci Il Giardino Toscano

Sobotní brunch v restauraci Il Giardino Toscano hotelu NH Collection Prague bude zážitkem nejen pro dospělé, ale především pro děti.
Praha 5, Praha

Daily lunch menu – obchodní oběd v restauraci Costa Praga v NH Prague

Unikátní moderní Hotel NH Prague se skládá ze dvou oddělených budov spojených lanovkou a obklopených bohatou zelení. Hotel nabízí kromě ubytování služby restaurace a fitness centra.
Praha 5, Praha

Vietnamské bistro Nhà hai hành

Nhà hai hành naleznete na pražském Smíchově. Jídlo ve vietnamské kultuře spojuje rodinu a přátelé a právě to chtěli provozovatelé přenést do české metropole.
Praha 5, Praha

Kočičí kavárna na Smíchově

Útulný podnik plný kočiček a dobré kávy naleznete na Smíchově v ulici Vodní. K mazlení je tu připraveno jedenáct kočiček a všechny jsou velice mazlivé. Při hezkém počasí nabízí kavárna posezení i na zahrádce.
Praha 5, Praha