Úvod > Kalendář akcí > Vlastivědné vycházky Prahou - červen 2019

Vlastivědné vycházky Prahou - červen 2019

Kdy 1. červen 2019 - 30. červen 2019 Společenské akce
Pražská informační služba připravila na červen vlastivědné vycházky po pražských památkách a zajímavých místech.
1. 6. / so RUDOLFINUM. Impozantní budova při vltavském břehu dnes láká návštěvníky především k poslechu vážné hudby nebo návštěvě výstav. My se podrobněji seznámíme s historií jejího vzniku, s jejími tvůrci i s její novou úlohou v počátcích Československé republiky. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před bočním vchodem do Rudolfina z Alšova nábřeží. Cena 120/80 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková 

PRŮHONICKÝ PARK. Památka UNESCO, kde na jaře postupně rozkvete okolo 8000 rododendronů. Seznámíme se s historií rodu Sylva Taroucca i s nejzajímavějšími partiemi parku: od zámku kolem Podzámeckého rybníka k Alpiniu, na hlavní vyhlídku, ke glorietu a lučními partiemi se vrátíme zpět k zámku. Délka trasy cca 3 km. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:15 u pokladny hlavního vstupu do Průhonického parku (nejbližší zastávka aut. č. 363 „Průhonice“ – autobus jede od stanice metra C „Opatov“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do parku 80/50 Kč. Pavla Lešovská

2. 6. / ne PODOLSKÝM SVAHEM. Při vycházce z Kavčích hor k Vltavě si prohlédneme zajímavou ukázku socialistického realismu kolejí ČVUT. Projdeme kolem vil od Eduarda Hniličky, Antonína Mendla a dalších architektů, zastavíme se u vodárny od Antonína Engla a skončíme na nábřeží u Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na stanici autobusu č. 134 „Na Hřebenech“. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

5. 6. / st VINOHRADSKÉ VILY. Během vycházky se projdeme kolem nejvýznamnějších vinohradských vil a připomeneme si slavné české osobnosti, které si tuto zahradní čtvrť vybrali za svůj domov. Povíme si také něco o historii výstavby rodinných domů a trendu zahradních měst. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 na zastávce tram. č. 10, 11, 16 „Orionka“ ve směru z centra. Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská        
                                                   
8. 6. / so KURIOZITY MALÉ STRANY III. – OSADA SV. JANA NA PRÁDLE. Při procházce Malou Stranou se tentokrát podíváme do míst, kde kdysi bývala samostatná osada ležící mimo malostranskou obec. Připomeneme si, jak to tady kdysi vypadalo a nahlédneme i do samotného kostela sv. Jana Křtitele Na Prádle. Objevíme nejen zákoutí Kampy, ale také Maltézského a Velkopřevorského náměstí. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 u pomníku Obětem komunismu od Olbrama Zoubka pod Petřínem (nejbližší spoj zastávka tram. č. 12, 15, 20, 22 „Újezd“). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková                                                                                                

PRAŽSKÝ HRAD, SÍDLO ČESKÝCH KNÍŽAT A KRÁLŮ. Na vycházce se vydáme tentokrát po exteriérech Pražského hradu, který byl již v 9. století významným sídlem. Projdeme jednotlivá hradní nádvoří a ukážeme si nejvýznamnější a nejzajímavější stavby a prvky jednoho z největších hradních komplexů na světe. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce v 15:00 před vstupem do Královské zahrady z ulice U Prašného mostu (nejbližší zastávka tram. č. 22, 23 „Pražský hrad“). Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová        
                                                                                                          
9. 6. / ne NÁRODNÍ DIVADLO.
Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. V 10:30 prohlídka v angličtině. V 11:00 prohlídka pro děti. Začátek prohlídek v českém jazyce v 8:30, 9:00 a v 9:30 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)

SMÍCHOVSKÝ HŘBITOV MALVAZINKY. Na čtvrtém největším hřbitově v Praze je pohřbena řada významných osobností. Na vycházce najdeme hroby Ference Futuristy, Františka Vláčila, Emanuela Pocheho, Josefa Waltera, Franty Kocourka a dalších. POZOR! - omezený počet návštěvníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před hlavním vchodem na hřbitov v ulici U Smíchovského hřbitova 1/444 (nejbližší zastávka aut. č. 137 „Malvazinky“ a dále asi 10 minut pěšky). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
 
11. 6. / út KOSTEL SV. VÁCLAVA VE VRŠOVICÍCH A JEHO OKOLÍ. Prohlédneme si dílo významného architekta Josefa Gočára, vršovický kostel sv. Václava, který právem patří mezi nejzdařilejší a nejkrásnější příklady funkcionalistické architektury u nás. Povídat si budeme také o Heroldových sadech a na blízkém Vršovickém náměstí si ukážeme opravený zámeček Rangherka nebo další vršovickou církevní stavbu, kostel sv. Mikuláše. Nezapomeneme ani na významné stavby Občanské záložny, sbor ČCE nebo původní zástavbu starých Vršovic. POZOR! – omezený počet účastníků na  40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 před vchodem do kostela sv. Václava na náměstí Svatopluka Čecha. Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová

15. 6. / so NORDIC WALKING: Z CIBULKY DO MOTOLA. Cílem naší vycházky bude tentokrát bývalé honosné sídlo Cibulka a přilehlý anglický park, který vybudoval po roce 1817 biskup Leopold Thun-Hohenstein. Původní název pochází od rodu Cibulků z Veleslavína, kteří zde v 15. století vlastnili vinice. Dnešní podoba Cibulky dává pouze tušit někdejší krásu celého komplexu. Přesto zde najdeme romantickou rozhlednu, drobné stavby a sochy nacházející se v areálu parku. Park navazuje na lokalitu Přírodní památky Kalvárie v Motole, kde byl v r. 1721 na skále umístěn kříž z pískovce se znakem maltézských rytířů, kterým původně patřil mlýn pod skálou. Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování „Nordic Walking“. Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku zakoupenou v předprodeji! POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na železniční stanici „Praha - Cibulka“ (vlak „Cyklohráček“ Os9780 odjíždí v 9:02 ze stanice Praha – Hlavní nádraží, předpokládaný příjezd v 9:25). Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová       
 
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Bc. Antonín Baloun

16. 6. / ne STAVOVSKÉ DIVADLO. Návštěvníky zveme na prohlídku vybraných prostor Stavovského divadla. Vstoupíme do míst, kde kdysi dirigoval své opery sám velký W. A. Mozart a kde poprvé zazněla melodie naší budoucí hymny. Navštívíme divadlo, kde sedávali korunované hlavy i prostí poddaní. POZOR! - omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před budovou Stavovského divadla (ul. Železná 11, Staré Město). Cena 140/100 Kč. JUDr. Hana Barešová

22. 6. / so ZAJÍMAVÁ ZÁKOUTÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO I. – OD SENOVÁŽNÉHO NÁMĚSTÍ NA KOŇSKÝ TRH. Procházka Novým Městem pražským nás zavede do Dolního města, které bylo součástí velkého celku, kdysi založeného Karlem IV.  Připomeneme si, jak se postupně měnilo středověké město na současné centrum Prahy a ukážeme si osudy nejzajímavějších staveb i s nimi spojených osobností této čtvrti. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 u kašny na Senovážném náměstí. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková       
                                            
23. 6. / ne BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22, 25 „Břevnovský klášter“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do objektu 100/60 Kč. Marie Vymazalová

29. 6. / so NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. V 11:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce v 9:30, 10:00, 11:00 a ve 12:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)                                                  
DOMOVNÍ ZNAMENÍ MALÉ STRANY II. Na vycházce poznáme další zajímavá znamení a zákoutí Malé Strany. Představíme si domovní znamení v Karmelitské ulici, povíme si něco o pražském Jezulátku a přes Maltézské náměstí se vydáme do Mostecké ulice. Následně zamíříme k domu U Tří pštrosů, který se pyšní zajímavou historii i neméně zajímavým domovním znamením. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u vchodu do kostela sv. Mikuláše na Malostranském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Bc. Filip Mašek

30. 6. / ne DO VOJTĚŠSKÉ ČTVRTI NEJENOM ZA JIRCHÁŘI A KOŽELUHY. Při procházce bývalou Vojtěšskou čtvrtí si připomeneme hospodářské využití vltavských břehů ve středověku. Řeku potřebovali k provozování svého řemesla kromě mlynářů i koželuhové, jircháři a barvíři, kteří se usazovali v okolí kostelíka sv. Vojtěcha. Zajímat nás bude ovšem nejen nepříliš voňavé řemeslo koželužské, ale také zdejší architektura a historický vývoj oblasti, poznamenané na přelomu 19. a 20. století asanací.  Zavzpomínáme i na slavné obyvatele čtvrti a jejich životní příběhy. POZOR! - omezený počet návštěvníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 u můstku na Slovanský ostrov (Žofín). Cena 120/80 Kč (%). JUDr. Hana Barešová           
                            
VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI V ČERVNU 2019

9. 6. / ne NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát). Zdali pak vědí například, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. (průvodce PCT)

16. 6. / ne KTERAK ŠEMÍK HORYMÍRA ZACHRÁNIL. Zábavné povídání o přemyslovských pověstech, románských stavbách i historii slavného Vyšehradu. Vycházka v exteriérech Vyšehradu. Na závěr čeká děti malý vědomostní kviz se sladkou odměnou. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! Omezený počet účastníků na 2 × 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před Táborskou bránou (první brána směrem od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT)

23. 6. / ne ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Pojďte s námi přivítat apoštoly staroměstského orloje, kteří se po delší pauze vrátili zpět na své čestné místo! V novém kabátě uvidíte i samotný orloj, díky práci restaurátorů opět září obnovenou krásou. Děti se mohou těšit také na vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně a také sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědomostní kviz se sladkou odměnou.  Komentovanou prohlídku zakončí vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT)

Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na www.dpp.cz.
Celý popis
Naposledy změněno: 17. 6. 2019