Úvod > Kalendář akcí > Tisíce světel rozsvítím: koncert k poctě Jana Palacha

Tisíce světel rozsvítím: koncert k poctě Jana Palacha

Kdy 22. leden 2019 19:30 - 22:30 Hudební a divadelní akce
Zveme Vás na slavnostní koncert, který v rámci Palachova týdne pořádají Pedagogická a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se studentským spolkem Agora a Studentskou radou Filozofické fakulty. Koncert se uskuteční 22. ledna 2019 v 19:30 v Rudolfinu pod taktovkou Víta Novotného.
Program koncertu:
Ēriks Ešenvalds (nar. 1977): Stars
české středověké zpěvy ke cti sv. Václava, sv. Ludmily a sv. Vojtěcha
Petr Eben (1928–2007): Dominica de Passione (ze skladby Suita liturgica)
varhanní improvizace na nápěv písně Svatý Václave
Jan Hanuš (1915–2004): Poselství. Svědectví o smrti Jana Palacha
Alfred Schnittke (1934–1998): Три хора для смешанного хора (Tři zpěvy pro smíšený sbor)
Paul Simon (nar. 1941), úpr. Ben Bram: Bridge Over Troubled Water
Antonín Dvořák (1841–1904): Hospodine, pomiluj ny (z oratoria Svatá Ludmila)

Příběh Hanušova Poselství
Výjimečný čin Jana Palacha, ke kterému se dvacetiletý student Filozofické fakulty UK odhodlal 16. ledna 1969, se stal a stále stává inspirací pro řadu činů dalších. V roce 1969 stranou nezůstali ani čeští skladatelé a v té době tak vznikla řada písní, komorních i vokálně-instrumentálních děl, které na Palachovu smrt a její společenské i politické okolnosti reagovala. I tato díla se tak dostala do víru událostí, která přelom 60. a 70. léta v tehdejším Československu charakterizují. Nejinak tomu bylo i s vokálním triptychem Poselství, dílem pozoruhodného českého skladatele Jana Hanuše a básníka Kamila Bednáře.

Jan Hanuš psal Poselství od dubna do srpna 1969 a dílo se navzdory postupující “normalizaci” dočkalo i své premiéry: poprvé – a doposud naposledy – bylo provedeno symbolicky téměř přesně rok po Palachově pohřbu, dne 26. ledna 1970 v Rudolfinu (tehdy zvaném Dům umělců). Na tomto koncertě vznikla nahrávka díla, která byla uložena v archivu Československého rozhlasu. A odtud pak byla – nepříliš překvapivě vzhledem k obecně známému vývoji událostí – v následujících letech smazána. Od té doby Poselství nezaznělo ani jednou.

Blížící se výročí 50 let od lednových událostí 1969 nabízí jedinečnou možnost toto osobní “svědectví o smrti Jana Palacha”, jak zní podtitul Hanušova díla, znovu připomenout. Znovu - a vlastně poprvé: Vzhledem k politické situaci na začátku roku 1970 došlo k provedení Poselství jen za cenu zamlčení explicitních odkazů na Palachovo jméno, které se v textové předloze objevují.

Chystané provedení – na stejném místě jako v roce 1970 – tak bude vlastně premiérou původně zamýšleného díla. A zároveň výzvou pro nás všechny znovu si připomenout nadčasový Janův odkaz zformulovaný jím samotným pár hodin před smrtí: “člověk by měl bojovat proti tomu zlu, na který právě stačí”. Každý ve svém životě, svými prostředky a ve shodě se svým svědomím.
Celý popis
Naposledy změněno: 8. 1. 2019