Úvod > Kalendář akcí > Terakotová armáda ve Spa Hotelu Thermal v Karlových Varech
Terakotová armáda ve Spa Hotelu Thermal v Karlových Varech
"> "> ">
20.12.
31.3.
Přidat foto
Výstavy

Terakotová armáda ve Spa Hotelu Thermal v Karlových Varech

K vidění bude sedmdesát soch čínských vojáků císaře Čchin Š-chuang-Ti (259 – 210 př. n. l.), kteří jej měli ochránit v posmrtném životě. Výstava Terakotové armády se koná od 20.12.2016 až do 31.3.2017.
Návštěvníci si během výstavy v hotelu Thermal prohlédnou hliněné sochy pěšáků, lučištníků, velitelů a jejich koní. Sošky působí sugestivním dojmem, žádná není stejná a nenajdou se zde dvě stejné postavy. Tvůrci tohoto obrovského souboru věřili, že čím budou hlinění vojáci realističtější, tím účinněji mohou sloužit císaři a ochraňovat ho v posmrtném životě. Terakotovou armádu objevili náhodou roku 1974 čínští rolníci při kopání studní. Tvoří ji téměř 8 000 terakotových vojáků a koní v životní velikosti, 100 dřevěných dvoukolových vozů a přes 40 000 bronzových zbraní. Terakotová armáda měla chránit dosud neodkrytou hrobku sjednotitele Číny, zakladatele dynastie Čchin, císaře Čchin Š-chuang-ti (259 – 210 př. n. l.).
 

O terakotové armádě

Terakotová armáda je součástí impo­zantního pohřebiště prvního čínské­ho císaře, zakladatele dynastie Ťin v roce 221 př. n. l., Ťin-Š’ Chuanga. Cí­sař toužil po věčném životě a velkou část svého času a zdrojů využil na hle­dání nesmrtelnosti a „elixíru života“. Rovněž vynaložil obrovské množství zdrojů k vybudování největší hrob­ky vůdce v historii. Zemřel a byl pochován v roce 210 př. n. l. spolu se šesti ti­síci sochami vojáků v životní velikosti. Pohřební komplex Ťin-Š’ Chuanga byl největším na světě a nebyl nikdy do­končen.
 
V březnu 1974 narazili zemědělci, kteří kopa­li studnu v poli přibližně 20 mil na východ od města Si-An, na jámu, v níž se nacházely tisíce terakotových soch. Místo bylo brzy identifikováno jako pohřebiště císaře Ťina a vykopávky začaly téměř okamži­tě. Historikové odhadují, že na mauzoleu pra­covalo přibližně 700 000 dělníků téměř třicet let. Do dnešní doby se archeologům podařilo odkrýt objekt o rozloze 52 km2, v němž se na­cházelo asi 8000 terakotových vojáků společ­ně s řadou koní a vozů tažených koni, mohylu ve tvaru pyramid, která označovala umístění císařovy hrobky, zbytky paláce, úřadů, skladů a stájí. Kromě velké jámy se šesti tisíci vojáky byla objevena další s jezdeckými a pěšími jednotka­mi a třetí, kde byli vysoce postavení úředníci a válečné vozy. Čtvrtá jáma zůstala prázdná. Na základě toho se předpokládá, že pohřebiště zůstalo po smrti císaře nedokončené.
 
Podle „Zápisků velkého pí­saře” čínského historika S’ Ma Čiena z roku 1 př. n. l. byly do podlahy Ťinovy pohřební komory umístěny potůčky rtuti, aby vytvářely dojem plynoucích řek křižujících jeho hrobku. Vojáci terakotové armády jsou v průměru 180 cm vysocí, ale někteří dosahují výšky až 201 centimet­rů. Nacházejí se zde vojáci různého věku s odlišnými hodnost­mi, obličejovými rysy a účesy. Někteří vypadají klidně, zatímco jiní mají rozzlobený nebo bojov­ný výraz. Hlavy vojáků mají osm, respektive de­set různých tvarů. Ty odkazují na vojáky z různých částí Číny a zároveň na jejich rozdílné osobnosti. Hlavy byly vytvořeny z hlíny a posléze upraveny a připojeny k tělům. Vojáci byli vytvoření s různým designem oděvů a br­nění: příslušníci jezdeckých oddílů jsou oblečeni jinak než pěchota, někteří vojáci nemají brnění a pravděpodobně to měli být průzkumníci nebo špióni. Aby vojáci vypadali realističtěji, byli ba­revně vymalováni a nakonec přelakováni. Rov­něž drželi skutečné zbraně jako luky, dýky, pal­cáty, kopí a meče.
 
Některé ze zbraní, na­příklad meče, jsou ostré a pokryté 10-15 mikrometrů tenkou vrstvou oxidu chro­mičitého, díky čemu se zabránilo jejich zreza­vění na více než 2000 let. Meče obsahují slitiny mědi, cínu a jiných prvků včetně niklu, hořčíku a kobaltu. S armádou bylo pohřbeno také 150 jezdeckých koní v životní velikosti a 130 vozů s 520 koní. V dalších místech hrobky byly nalezeny sochy vládních úředníků a bavičů.
 

Zajímavá fakta o terakotové armádě

Terakota je běžný typ vypalované hlíny. Poté, co byly sochy vytvořeny z mokré hlíny, byly vysušeny a poslé­ze vypáleny v speciální peci, aby hlína ztvrdla. Většina soch byla nalezená rozbitá na hodně kousků a archeologové je skládali dohromady mnoho let. Koně jezdců terakotové armády jsou osedlané, což dokazuje, že sedlo bylo vynalezeno v období dynastie Ťin.

Provozovatel

Spa Hotel Thermal****

I.P.Pavlova 2001/11
360 01 Karlovy Vary
Tel.:
+420 359 002 600
Tel.:
+420 602 428 813
Email:
brabec@thermal.cz
WWW:
www.thermal.cz
GPS:
50,228809 12,876498
 
 

Časová náročnost

1,0 hodina

 
 
11.11.
12.11.
Variace 2022 Karlovy Vary

Variace 2022 Karlovy Vary

Karlovy Vary, Karlovarský kraj
14.10.
Dirigentský masterclass

Dirigentský masterclass

Karlovy Vary, Karlovarský kraj
6.10.
Václav Hudeček – 70

Václav Hudeček – 70

Karlovy Vary, Karlovarský kraj
11.2.
31.12.
Výhodná nabídka turistické karty Karlovy Vary Region Card

Výhodná nabídka turistické karty Karlovy Vary Region Card

Karlovy Vary, Karlovarský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Hotel Thermal Karlovy Vary

Hotel Thermal Karlovy Vary

Karlovy Vary, Karlovarský kraj
Hotel Růže v Karlových Varech

Hotel Růže v Karlových Varech

Karlovy Vary, Karlovarský kraj
Hotel St. Joseph Royal Regent Karlovy Vary

Hotel St. Joseph Royal Regent Karlovy Vary

Karlovy Vary, Karlovarský kraj
Tusculum

Tusculum

Karlovy Vary, Karlovarský kraj