Úvod > Kalendář akcí > Václav Luks & Roman Patočka
Hudební a divadelní akce

Václav Luks & Roman Patočka

Přední český dirigent zaměřený na historicky poučenou interpretaci, zakladatel a umělecký vedoucí souboru Collegium 1704 Václav Luks, tentokrát předstoupí před rozhlasové sym­foniky a nastuduje s nimi program spojující hudbu synů Johanna Sebastiana Bacha a dvou českých klasiků.
Po nápadité Symfonii D dur, první z tzv. Hamburských symfonií Carla Philipa Emanuela Bacha, zazní Adagio a fuga d moll jeho staršího bratra Wilhelma Friede­manna, dílo, které svými postupy odkazuje jak k barokní hudbě, tak již kamsi k roman­tismu. Na Luksovo pozvání pak Roman Patočka uvede jeden z houslových koncertů Josefa Myslivečka. Celý večer uzavře překva­pivě dramatická Symfonie g moll vídeňského Čecha Leopolda Koželuha.

čtvrtek 8. 9. 2022 | 19.30 hodin | Anežský klášter

Carl Philipp Emanuel Bach: Symfonie D dur Wq. 183/1
Wilhelm Friedemann Bach: Adagio a fuga d moll
Josef Mysliveček: Koncert pro housle a orchestr B dur
Leopold Koželuh: Symfonie g moll

Václav Luks dirigent
Roman Patočka housle

 
Ceny vstupenek: 390 Kč | 290 Kč