Úvod > Kalendář akcí > Ceremony of Carols
Hudební a divadelní akce

Ceremony of Carols

Vánoční koncert v Anežském klášteře přinese hudbu polskou a anglickou. Slavnostní atmo­sféru hned v úvodu večera navodí neobarokní Concertino ve starém slohu Macieje Małec­kého, ve kterém se v pozici sólových nástrojů představí dvě harfy.
Usednou za ně členka roz­hlasových symfoniků Lydie Härtelová a na její pozvání také jeden z nejtalentovanějších mla­dých tuzemských instrumentalistů Martin Sadílek, který v pouhých čtrnácti letech obdr­žel čestné uznání na rozhlasové soutěži Con­certino Praga. V nastudování koncertního mistra orchestru Vlastimila Kobrleho následně zazní jedna z nejpopulárnějších skladeb Ed­warda Elgara, Serenáda pro smyčce. Vánoční koncert vyvrcholí vystoupením Dětského pěveckého sboru, který za doprovodu Lydie Härtelové a pod vedením sbormistryně Věry Hrdinkové zazpívá Ceremony of Carols. Oblí­bené vánoční dílo na texty starých anglických koled složil Benjamin Britten na palubě lodi, na které se během druhé světové války plavil mezi Amerikou a rodnou Británií.

čtvrtek 15. 12. 2022 | 19.30 hodin | Anežský klášter
M. Małecki: Concertino ve starém slohu pro dvě harfy a smyčcový orchestr
E. Elgar: Serenáda pro smyčce e moll, op. 20
B. Britten: Ceremony of Carols
Vlastimil Kobrle, Lydie Härtelová, Martin Sadílek, Dětský pěvecký sbor ČRO, Věra Hrdinková
 
Ceny vstupenek: 390 Kč | 290 Kč