Úvod > Kalendář akcí > Společenské akce > Slovanský klášter Karla IV. Zbožnost, umění, vzdělanost
Společenské akce

Slovanský klášter Karla IV. Zbožnost, umění, vzdělanost

Výstava konaná v prostorách Emauzského kláštera má za cíl představit tuto pozoruhodnou fundaci Karla IV. ze tří zmíněných aspektů. Zaprvé Slovanský klášter jakožto důležité duchovní centrum Nového města pražského, zadruhé jeho architekturu a především výzdobu ambitu cyklem nástěnných maleb,
Výstava "Slovanský klášter Karla IV. Zbožnost, umění, vzdělanost" v prostorách Emauzského kláštera představí tuto výjimečnou fundaci Karla IV. jako důležité duchovní centrum Nového města pražského a zároveň evropské centrum slovanské hlaholské kultury 14. století.
 
Klášter Na Slovanech (zvaný též Emauzy) založil Karel IV. na konci roku 1347 a pozval do něj z Chorvatska mnichy sloužící římskou (západní) liturgii v církevní slovanštině, psané hlaholským písmem. Právě tato liturgická praxe, jejímž jazykem byl oproti oficiálnímu latinskému jazyku římské církve jazyk slovanský, dokládá naprosto mimořádné postavení kláštera mezi fundacemi Karla IV.

Výstava situovaná přímo v objektu kláštera těží z provázanosti místa a jeho dějin. Expozice provede návštěvníka prostory kostela, ambitu a přilehlé tzv. císařské kaple, i kapitulní síně. V prostorách bývalé kapitulní síně, kde výstava začíná, je prezentován fragment hlaholského nápisu odkrytý v 50. letech minulého století (dnes je tento nápis nečitelný, bude zde jeho UV snímek a přepis). V někdejším skriptoriu je představen vývoj slovanského písemnictví kláštera a jeho dopad na české a chorvatské písemnictví. Tato zásadní kapitola slovanského kláštera nebyla nikdy takto uceleně veřejnosti prezentována. Jsou zde vystaveny faksimile hlaholských textů, mimo jiné i proslulého Remešského evangeliáře (jedná se o ručně kolorovanou faksimilii z konce 19. století) a druhý díl České bible hlaholské. Model areálu kláštera v jeho středověké podobě tvoří centrum této expozice, vznikl zcela nově právě pro tuto výstavu.
 
Navazující část výstavy je věnována unikátnímu cyklu nástěnných maleb v klášterním ambitu a v tzv. císařské kapli. Cyklus je veřejnosti takto podrobně vyložen na základě textů a překreseb vůbec poprvé. Malby vznikly na konci 60. a počátku 70. let 14. století a jsou přičítány dílně Mistra Lucemburského rodokmene, který dříve pracoval na Karlštejně. Cyklus, ač je dnes citelně poničen, nemá svým rozsahem a uceleným ikonografickým programem v Evropě obdobu. Jeho původní rozsah a náměty všech scén známe díky středověkému popisu, který byl nalezen v knihovně ve švédské Uppsale. Expozice nabízí novou rekonstrukci cyklu právě na jeho základě. Ve 33 obrazových polích se odvíjí biblické události od Svržení andělů až k Seslání Ducha svatého, přičemž ústřední (dnes zničené) scény Ježíšova umučení byly namalovány mimo ambit v tzv. císařské kapli. Námět i vznik cyklu zřejmě souvisel se svátkem Kopí a hřebů Páně, který byl v Čechách zaveden roku 1354 na přání Karla IV.
 
Dalším významným místem, kam návštěvníky výstava zavede, je klášterní chrám. Architektura prosvětlené trojlodní haly se stejně vysokými chóry znamená přelom v utváření nového harmonického chrámového prostoru a úsporného stylu, rozšířeného záhy i do okolních zemí. Je ojedinělá i v souboru novoměstských církevních institucí. Z původní výzdoby kostela se zachovala část znakové galerie na klenbě a sedile se znaky českého království a římské říše.

Výstavu připravili v rámci programu Strategie AV21 jako výstup svého bádání odborníci ze tří ústavů Akademie věd ČR (Ústav dějin umění, Slovanský ústav a Kabinet hudební historie z Etnologického ústavu).
 

Betlémy 2022 – Emauzy: kostel Panny Marie a sv. Jeronýma, sv. Cyrila a Metoděje, sv. Vojtěcha a Prokopa

Na přelomu 19. a 20. století betlém – typickou ukázku beuronské umělecké školy – vyrobili bratři, Benitius, Gabhardus a Robert, členové zdejší komunity.
Praha 2, Praha

Tříkrálový ples ve středověkém stylu

Zveme vás na 24. historický ples v Divadelním sále pražského Emauzského opatství. Nový rok oslavíme v duchu středověkých tradic a zvyklostí. Vydáme se společně do historie po stopách slavení Vánoc v období středověku.
Praha 2, Praha

Brutalistická architektura VII. – komentovaná prohlídka

Komentovaná prohlídka z cyklu zaměřeného na brutalistickou architekturu v Praze.
Praha 2, Praha

Nesem vám noviny

Prodejní výstava obrazů Ivy Dražské.
Praha 2, Praha

Aktivity v okolí

Divadlo Neklid – stálá profesionální scéna v Emauzích

Divadlo Neklid nabízí pestrý repertoár pro všechny věkové skupiny diváků, druhové rozpětí od klasické činohry, moderní činohry k inscenaci v site specific prostoru, přes alternativně loutkové po experimentální formy a scénická čtení.
Praha 2, Praha

Emauzy – klášter benediktinů Na Slovanech

Emauzy – jediný slovanský klášter říše Karla IV., se stal střediskem vzdělanosti a umění. Mezi studenty cyrilometodějského jazyka patřil i Jan Hus. Vznikla zde řada iluminovaných literárních skvostů, včetně tzv. Remešského evangeliáře, který se dostal až do korunovačního pokladu francouzských králů.
Praha 2, Praha

Kurzy salsy v Praze Na Slovanech

Přijďte si zatančit a naučit se salsu. Lekce pro úplné začátečníky až super pokročilé nedaleko Václavského a Karlova náměstí v Praze. V kurzech se věnujeme moderní salse vycházející z Portorikánského stylu a afro-kubánských kořenů tance a hudby.
Praha 1, Praha

Mladotovský palác neboli legendami opředený Faustův dům

Faustův dům neboli Mladotovský palác se nachází na jižním konci Karlova náměstí. Pojmenování si dům vysloužil díky svým obyvatelům: alchymistovi Edwardu Kelleymu a později Ferdinandu Antonínovi Mladotovi ze Solopysk, který tu prý dělal hlučné chemické pokusy.
Praha 2, Praha

Ubytování a restaurace v okolí

Kavárna Pražírna I need coffee

Nedaleko Palackého náměstí se nachází kavárnička I Need Coffee, kde si můžete dopřát poctivý šálek kávy!
Praha, Praha

Hospoda U Kalendů v pražském Podskalí

Hospoda U Kalendů v pražském Podskalí vznikla na začátku minulého století. Od roku 2022 je součástí rodiny Ambiente, která se snaží na pestrou tradici tohoto lokálně významného místa navázat. Přijďte ochutnat poctivá pražská jídla a pečlivě ošetřené plzeňské pivo!
Praha 2, Praha

Plavecká Polévka

Na pražské Výtoni můžete navštívit bistro, kde tvoří polévky hlavní portfolio denního menu. Skvělé místo na oběd, ale také odpolední posezení. Očekávat můžete dobře fungující zařízení s jasným konceptem a stálou kvalitou.
Praha, Praha

Restarurace Vallmo v Praze

Vallmo v pražském Podskalí představuje moderní, evropskou restauraci. Cílem podniku je spojení chuťového a vizuálního zážitku s příjemnou chvílí strávenou u dobrého jídla. Restaurace Vallmo byla vůbec jako první oceněna na mapách Google jako nejlépe hodnocená pražská restaurace.
Praha 2, Praha