Úvod > Kalendář akcí > Slavíme 70. Let sbírkotvornou činností
Výstavy

Slavíme 70. Let sbírkotvornou činností

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích si v letošním roce připomíná významné výročí – 70 let od zahájení své sbírkotvorné činnosti. Výstava představí návštěvníkům vývoj této činnosti a předloží výběr nejvýznamnějších a nejzajímavějších děl z galerijních výstavních síní a depozitářů.  
V roce 1952 byla mezi přírůstky Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (tehdy Galerie výtvarného umění v Ústí nad Labem) zaevidována první umělecká díla, která se stala základem jejích výjimečných sbírek. Výstava představující veřejnosti stovku exponátů napříč sbírkami malby, grafiky a kresby a plastiky je jen nepatrným výběrem z více než 7 000 sbírkových objektů, které galerie za 70 let shromáždila. Návštěvníkovi procházejícímu výstavními sály prezentuje proměny strategie budování galerijních sbírek i jejích nástrojů, včetně dobových politických, etických či ekonomických aspektů, které utváření těchto sbírek ovlivnily.

Vystavena je pestrá, pečlivě vybraná sbírka uměleckých děl, která galerie získala jak z nákupů svého zřizovatele (vč. děl politicky angažovaných umělců), tak z rozprodejů významných předválečných sbírek (sbírka Vincence Kramáře), z převodů z rozsáhlých fondů Národní galerie i vlastními cílenými nákupy (díla Václava Boštíka, Mikuláše Medka, Evy Kmentové či Jiřího Johna).

Sbírky Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích netvoří jen díla výjimečné hodnoty, ale podobně jako sbírky ostatních muzeí umění obsahuje také výtvarná díla, jejichž autorství je sporné, díla, která lze považovat za záměrná falza či objekty, jejichž umělecká a výtvarná hodnota je téměř nulová. S těmito „Černými Petry" svého sbírkového fondu seznámí galerie veřejnost na krátkodobé třídenní „bizarní" výstavě, kterou uspořádá v rámci letošní Litoměřické muzejní noci.

K výstavě vychází katalog, který přiblíží dosud nezveřejněné informace o původu některých sbírkových předmětů a popíše také osobní přínos nejvýznamnějších kurátorů galerie k tvorbě jejího sbírkového fondu. Vydání katalogu podpořil Státní fond kultury České republiky.