!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Kalendář akcí > Ruka v rouně - výstava ve Východočeské galerii v Pardubicích - odloženo
Ruka v rouně - výstava ve Východočeské galerii v Pardubicích - odloženo
">
3.2.
30.5.
+ Přidat foto
Výstavy

Ruka v rouně - výstava ve Východočeské galerii v Pardubicích - odloženo

Kdy 3. únor 2021 – 30. květen 2021
Tvorba a život básníka, grafika a překladatele z francouzštiny a němčiny Bohuslava Reynka (1892 – 1971) je spjata především s Petrkovem u Havlíčkova Brodu.

Ačkoliv byl na začátku své tvůrčí dráhy v kontaktu s výtvarnou avantgardou, zvolil si vbrzku cestu solitéra. Kromě pár let v Jihlavě a pár měsíců v Praze v době studií, několika pobytů ve francouzském Grenoblu, odkud pocházela jeho žena, básnířka Suzanne Renaud, a ročního pobytu v průběhu války ve Staré Říši, tvořil v relativní izolaci petrkovského statku. Od raných kreseb tužkou a pastelem přešel ve třicátých letech postupně ke grafice, věnoval se technikám suché jehly a leptu, často v kombinaci s monotypem. Tematické okruhy zůstávají konstantní – zejména pastorální motivy, zátiší z bezprostředního okolí domu a zahrady a biblické výjevy, zrcadlené v petrkovském časoprostoru. Klíčovým aspektem je rozhraní, přechod mezi vnitřním a vnějším, často zviditelňované prostřednictvím motivu oken, dveří či vrat, ale i zrcadel a odrazů. Reynkovo grafické a básnické dílo zároveň sjednocuje rozhraní mezi duchovním a profánním, světem lidským a světem mimolidských tvorů a objektů. Výrazovým prostředkem je čára – více „chundelatější“ v leptech a ostřejší v suchých jehlách – , která vytváří hustou síť propojující postavy a objekty se svým okolím.

Výtvarná tvorba se prolínala s tvorbou básnickou a překladatelskou. Pro Reynkovy tvůrčí začátky byla určující spolupráce s nakladatelstvím Dobré dílo Josefa Floriana ve Staré Říši. Od poloviny dvacátých let 20. století spolupracoval s Vlastimilem Vokolkem, který působil v rodinné tiskárně v Pardubicích. Po prvním překladu knihy Jeana Lebraua Cypřiš a chata (1926), což byla zároveň první bibliofilsky výpravná kniha vokolkovské edice Paprsek, následovala řada dalších, mj. díla Maxe Jacoba, Paula Valéryho či Jeana Giona. Ve Vokolkově tiskárně vyšly básnické sbírky Suzanne Renaud s Reynkovými kresbami a grafikami a jeho grafický cyklus Pastorale (1947). Již v roce 1929 se díky Vokolkově iniciativě uskutečnila první a na dlouhou dobu jediná výstava Bohuslava Reynka u nás, která proběhla ve výstavní síni tehdejšího Městského průmyslového muzea v Havlíčkově ulici v Pardubicích. Reynek zde představil kresby z Provence, Dauphiné a Petrkova, pastely a linoryty a vydané knihy básní. S Vokolkovou tiskárnou spolupracoval Reynek až do konce čtyřicátých let, kdy došlo k její likvidaci. Od čtyřicátých let upadala tvorba Bohuslava Reynka v zapomnění a znovu byla pro širší publikum objevena až v polovině šedesátých let díky řadě objevných výstav (Ústí nad Labem, Brno, Praha). Reynkovým dílem se v té době zabývali mj. Jiří Šerých, autor prvního soupisu díla, literární kritik Jaroslav Med či Věra Jirousová, která o Reynkovi napsala diplomovou práci a řadu studií.

Ve sbírkách Východočeské galerie v Pardubicích se nachází soubor 113 grafických listů, vytvořených v letech 1950–1971. Naposledy byl vystaven v létě 2005 v Domě U Jonáše. Kromě obsáhlého výběru z těchto sbírek představuje výstava též materiály, odkazující k pardubickému kontextu. Jedná se o tiskoviny k pardubickým výstavám v letech 1929 a 1987, knihy z Vokolkovy tiskárny, na nichž Bohuslav Reynek spolupracoval, rukopis Reynkova překladu či dopisy Vlastimila Vokolka. Prostředí Petrkova připomenou také fotografie pardubického fotografa Štěpána Bartoše.

Zobrazit více
Naposledy změněno: 30. 1. 2021

Ubytování a restaurace v okolí

Cukrárna v Pernštýnské

Cukrárna v Pernštýnské

Pardubice, Východní Čechy
Epifany Patisserie v Pardubicích

Epifany Patisserie v Pardubicích

Pardubice, Východní Čechy
Medychef

Medychef

Pardubice, Východní Čechy
Café-bar První republika

Café-bar První republika

Pardubice, Východní Čechy