Úvod > Kalendář akcí > Restaurování pokladů Národní knihovny ČR
Výstavy

Restaurování pokladů Národní knihovny ČR

Do tajů péče o historické svazky zavede návštěvníky nová výstava Restaurování pokladů Národní knihovny, kterou si bude možné zdarma prohlédnout v Galerii Klementinum.
Výstava seznamuje návštěvníky s tím, co vše je potřeba učinit k trvalému uchování knih pro budoucí generace. Představeny jsou různé profese, jako např. restaurátor, konzervátor, knihař, mikrobiolog, technolog restaurování, klimatolog aj., ale i historie ochrany fondů a osobnosti, které stály u zrodu tohoto oboru. K vidění jsou používaná nářadí a specifické materiály pro restaurování a konzervaci. Na příkladu konkrétních komplexních restaurátorských zásahů na historických knihách je prezentována široká škála restaurátorských postupů.

Výstava vznikla na základě institucionální podpory Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace Národní knihovna České republiky na léta 2019-2023: aktualizace na léta 2021-2023 poskytované Ministerstvem kultury České republiky.

Ubytování a restaurace v okolí