Úvod > Kalendář akcí > Reflexe
Reflexe
"> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> ">
20.11.
5.9.
+ Přidat foto
Výstavy

Reflexe

Kdy 20. listopad 2020 – 5. září 2021
Zahraniční sklářští výtvarníci tvořící v České republice.
Podstata úspěchu české sklářské tvorby vždy vycházela nejen z estetických kvalit, ale též z její otevřenosti novým podnětům. Odtud po polovině 20. století pramenil i zrod ambice vytvářet ze skla artefakty, objekty volného umění, sochy, obrazy či prostorové instalace. Čeští výtvarníci, v čele se Stanislavem Libenským a Jaroslavou Brychtovou, René Roubíčkem, Vladimírem Kopeckým či Václavem Ciglerem, v tomto usilování, které je dnes globálně respektovanou součástí umělecké scény, sehráli iniciační roli. Mezinárodní ohlas získali díky účasti na světových výstavách v Bruselu, Montrealu a Ósace. Nezbytnou součástí jejich úspěchu byli excelentní sklářští řemeslníci, kteří dokázali abstraktní vize přenášet do konkrétního materiálu. České umělecké sklo se díky tomuto šťastnému spojení stalo magnetem nejen pro teoretiky, muzea, galerie a soukromé sběratele po celém světě, ale i zahraniční výtvarníky. K jeho popularizaci též významně přispěly časté lektorské pobyty českých sklářských umělců na prestižních školách v Evropě, USA či Japonsku.

Postupně se dnešní Česká republika stala oázou vyhledávanou poutníky mluvícími všemi jazyky, kteří zde hledali a našli studnu s vodou, jež uhasila jejich žízeň po poznání. Cizinci studují na zdejších školách, zadávají zde realizaci svých děl, někteří se tu i na čas nebo nastálo usadili. Každý z nich si s sebou samozřejmě přinesl vlastní kreativní představy a specifický kulturní kontext. Syntéza s českou uměleckou a řemeslnou tradicí pak činí jejich tvorbu jedinečnou. Jde o unikátní tvůrčí reflexi překračující přirozené i umělé hranice, z níž v teoretické i praktické rovině těží obě strany – zahraniční výtvarník i české sklářství.

Setrvalý zájem zahraničních tvůrců o české sklářské umění, a jeho výrobní zázemí, je dokladem životnosti a aktuálnosti. Není to zastřená hudba minulosti, jíž nostalgicky naslouchá pár pamětníků, ale živelný a mnohovrstevnatý proud tónů, který stále dokáže strhnout a uchvátit mnohé. Je to zásluhou jak českých umělců-pedagogů a popularizátorů, tak českých sklářů-řemeslníků, jež jsou klíči k úspěchu, alfa i omega přítomnosti a budoucnosti. Umí totiž mnohem více nežli se jen výtečně vypořádat se svěřenými úkoly, ať již přicházejí z kteréhokoliv konce planety – dokáží plnit sny.

Výstava se koná v rámci projektu Mezinárodní trienále skla a bižuterie JABLONEC 2020.
Zobrazit více
Naposledy změněno: 1. 7. 2021
6.8.
Skleněné pátky – pískování vlastních motivů na sklenice

Skleněné pátky – pískování vlastních motivů na sklenice

Jablonec nad Nisou, Region Liberec: Českolipsko a Jizerské hory
20.8.
Skleněné pátky – Tažené skleněné figurky

Skleněné pátky – Tažené skleněné figurky

Jablonec nad Nisou, Region Liberec: Českolipsko a Jizerské hory
1.7.
31.8.
Prázdninový ateliér

Prázdninový ateliér

Jablonec nad Nisou, Region Liberec: Českolipsko a Jizerské hory
4.12.
5.9.
Kaleidoskop vkusu v Jablonci nad Nisou

Kaleidoskop vkusu v Jablonci nad Nisou

Jablonec nad Nisou, Region Liberec: Českolipsko a Jizerské hory
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Jablonec nad Nisou, Region Liberec: Českolipsko a Jizerské hory
Oříšek – studio pro děti v Jablonci nad Nisou

Oříšek – studio pro děti v Jablonci nad Nisou

Jablonec nad Nisou, Region Liberec: Českolipsko a Jizerské hory
Studio Fit Jablonec nad Nisou

Studio Fit Jablonec nad Nisou

Jablonec nad Nisou, Region Liberec: Českolipsko a Jizerské hory
Jablonec nad Nisou z ptačí perspektivy

Jablonec nad Nisou z ptačí perspektivy

Jablonec nad Nisou, Region Liberec: Českolipsko a Jizerské hory

Ubytování a restaurace v okolí

Q Burger Bar

Q Burger Bar

Jablonec nad Nisou, Region Liberec: Českolipsko a Jizerské hory
Apart Hotel Jablonec

Apart Hotel Jablonec

Jablonec nad Nisou, Region Liberec: Českolipsko a Jizerské hory
Hotel Břízky – ráj pro sportovce v Libereckém kraji

Hotel Břízky – ráj pro sportovce v Libereckém kraji

Jablonec nad Nisou, Region Liberec: Českolipsko a Jizerské hory
Hotel Premier v Janově nad Nisou

Hotel Premier v Janově nad Nisou

Janov nad Nisou, Region Liberec: Českolipsko a Jizerské hory