Úvod > Kalendář akcí > Psáno pro SOČR: Martin Smolka
Hudební a divadelní akce

Psáno pro SOČR: Martin Smolka

Symfonický orchestr Českého rozhlasu pra­videlně objednává skladby od současných au­torů a uvádí je ve světové premiéře.
Prvním takovým počinem šéfdirigenta Petra Popelky bude nastudování nové kompozice pro klavír a orchestr Martina Smolky, jehož díla uvádějí přední evropské orchestry, včetně Symfonic­kého orchestru Bavorského rozhlasu. Jako sólista se v ní představí jeden z nejlepších kla­víristů specializovaných na soudobou hudbu, Nicolas Hodges. Program otevře hravá symfo­nie plná překvapivých zvratů, v jejíž třetí větě předepsal Joseph Haydn i ladění orchestru. Celý večer uzavře jedna z vrcholných symfonických básní Richarda Strausse, Symphonia domestica, která je autorovou intimní reflexí rodinného života.

pondělí 5. prosince 2022 / 19:30 hodin Rudolfinum
Veřejná generální zkouška / 9:30 hodin

Joseph Haydn: Symfonie č. 60 C dur „Il Distratto“
Martin Smolka: nová skladba pro klavír a orchestr na objednávku SOČRu, světová premiéra
Richard Strauss: Symphonia domestica


Projekt je realizován s finanční podporou hl. m. Prahy
 
Setkání s umělci před koncertem
Rudolfinum | Talichův salonek | 1. patro | 18.30–19.15 hodin


Ceny vstupenek: 900 Kč | 750 Kč | 600 Kč | 400 Kč | 250 Kč | 150 Kč