!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Kalendář akcí > Postkonceptuální antikoncepce
Postkonceptuální antikoncepce
"> Postkonceptuální antikoncepce
2.9.
1.10.
+ Přidat foto
Výstavy

Postkonceptuální antikoncepce

Kdy 2. září 2020 18:001. říjen 2020 18:00
Srdečně vás zveme na výstavu, kterou pořádá Společnost Topičova salonu v prostorách Galerie 1. Kurátor Petr Vaňous představí díla tří autorek: Kateřiny Adamové, Michaely Maupicové a Dany Sahánkové
Kateřina Adamová (1977), Michaela Maupicová (1982-2018) a Dana Sahánková (1984) jsou autorky zabývající se především kresbou. Každá s tímto médiem zachází jinak a každá z něho vychází jiným směrem, vstříc jinému horizontu. Kateřina Adamová k sobě a k reflexi své životní role jako bytosti ve světě, Dana Sahánková přes sebe (dítě, žena) k mýtu (společenství, výchova, řád, chaos), Michaela Maupicová od sebe k jakési „culture message“ uložené v dialektice vztahu mezi během geometrické sítě ornamentů a organickým proměnlivým tvaroslovím (jednota dvojího principu řádu).

Název výstavy pOSTKONCEpTUÁLNÍ ANTIKONCEpCE odkazující k radikální kritické tradici DADA, v sobě zrcadlí pro současnost charakteristickou „hru s diskursem“. Lingvistické žonglování s pojmy a jejich kontexty patří k dnešku stejně jako nezávazná hra s libidem a eskalace slasti. Výstava tuto „hravost“ nezavrhuje, ale ani ji zcela nesdílí. Nahlíží ji (sebe)ironicky. Jako „fázi vývoje“, v které se samotná „anti-koncepce“ stává nově definovatelnou „kvalitou“ v rámci „post-konceptu“. Ode všeho něco lze najít a pojmenovat v dílech tří autorek. Nikdy a nikde však jako explicitní gesto. Vždy spíše v rovině sublimace, mimovolných narážek nebo vtělení.

Tvorbu všech tří umělkyň lze označit za introvertní. Všechny staví na introspekci a to i tam, kde dosahují emancipace od dusivého existenčního rámce prostřednictvím abstraktních forem.

Zatímco Dana Sahánková a Kateřina Adamová pokračují ve své tvorbě, jež se přirozeně odvíjí ze svých jednou daných premis, výtvarné dílo Michaely Maupicové se mezitím uzavřelo a stalo se odkazem.
Zobrazit více
Naposledy změněno: 1. 9. 2020