Úvod > Kalendář akcí > Odpoledne s Pavlem Moulisem
Komentované prohlídky

Odpoledne s Pavlem Moulisem

Komentovaná prohlídka k výstavě 40 let ČSOP Rokycany.
20. července provede Pavel Moulis, předseda základní organizace ČSOP Rokycany, výstavou věnovanou právě této organizaci. Je předsedou již od roku 1989, zajišťuje kromě vlastní činnosti i chod záchranné stanice živočichů. V rámci ČSOP organizuje přírodo-vlastivědné výlety, vycházky do okolí Rokycan, vede kroužek mladých ochránců, pořádá letní tábor, podzimní společenský plet atd. Výstava má za cíl shrnout dosavadní bohatou činnost této organizace. Vystaveny jsou fotografie z akcí, tábornické kroniky a řada dermoplastických preparátů z uhynulých pacientů záchranné stanice, k čemuž bude mít Pavel Moulis zasvěcený komentář. 

Ubytování a restaurace v okolí