Úvod > Kalendář akcí > Výstava Mars a Venuše v Obrazárně Pražského hradu
Výstava Mars a Venuše v Obrazárně Pražského hradu
"> "> "> "> "> ">
2.3.
30.4.
Přidat foto
Výstavy

Výstava Mars a Venuše v Obrazárně Pražského hradu

Národní památkový ústav pokračuje v projektu Po stopách šlechtických rodů a letošní rok bude zasvěcen renesanci jako Rok renesanční šlechty. Na desítkách památkových objektů se připravují kulturní akce a programy v duchu renesance a vůbec první akcí je výstava v Obrazárně Pražského hradu.
Výstavou „Mars a Venuše“ v Obrazárně Pražského hradu zahájí Národní památkový ústav Rok renesanční šlechty 2017. Výstava s podtitulem „Umění manýristických dvorů ve sbírkách Národního památkového ústavu“ bude veřejnosti otevřena od 2. března do 30. dubna 2017.
 
Výstava Mars a Venuše instalovaná v jednom z výstavních sálů Obrazárny Pražského hradu představuje to nejlepší z evropského umění přelomu věků ze sbírek českých a moravských hradů a zámků. Zastoupeny jsou zde obrazy rudolfínských umělců, stejně tak jako skvosty nizozemského, francouzského a německého malířství. Jde většinou o díla, která v průběhu staletí získali velkorysí sběratelé z rodů jako jsou Waldsteinové, Schwarzenbergové, Pallaviciniové, Kinští, Blümegenové či Czernin-Morzinové.
 
Národní památkový ústav i v roce 2017 pokračuje v projektu „Po stopách šlechtických rodů“, kterým veřejnosti připomínáme nejvýznamnější aristokratické a panovnické rody, jež během staletí vytvářely dějiny našeho státu. V letošním roce jsou to čtyři klíčová výročí, díky nimž byl právě tento rok vybrán jako Rok renesanční šlechty: v roce 1517 Martin Luther vystoupil se svými tezemi proti katolické církvi, v roce 1527 s nástupem Ferdinanda I. Habsburského na český trůn, pomyslně vstupuje do českého království sama renesance, v roce 1547 byl poražen stavovský odpor v Německu a v Čechách a v roce 1627 bylo vydáno obnovené zřízení zemské.
 
Výstava na Pražském hradě je první akcí Roku renesanční šlechty, následovat budou další výstavy a kulturní programy na téměř čtyřiceti památkách ve správě Národního památkového ústavu.

Obrazárna Pražského hradu na II. nádvoří Pražského hradu je nejstarší kontinuálně existující sbírkou obrazů v našich zemích. V jejích zajímavých osudech se odrážejí pohnuté události střední Evropy od 16. století do současnosti: proslulá galerie císaře Rudolfa II. se stala válečnou kořistí, nová habsburská sbírka byla z prostor Pražského hradu vystěhována nebo rozprodána, cenná plátna posloužila jako běžná dekorace. Nejkvalitnějším kusům ze zachráněného historického souboru, společně s obrazy českého baroka a 19. století z nových nákupů, se teprve v polovině dvacátého století dostalo zasloužené pozornosti a po náročných přestavbách a úpravách se sály Obrazárny otevřely roku 1997 veřejnosti.

Kolekce evropského malířství obsahuje díla významných italských, německých, nizozemských, vlámských a dalších mistrů německé, nizozemské a italské renesance a manýrismu i umělců středoevropského a holandského baroka. Současná stálá expozice Obrazárny Pražského hradu je dokladem tradiční sběratelské a mecenášské aktivity panovníků i prezidentů, s jejichž uměleckým vkusem se dnešní návštěvník může seznámit. Komentované prohlídky umožňují návštěvníkům oživit si již známé informace a zároveň načerpat nové zážitky.

Expozice se nachází na 2. nádvoří Pražského hradu a je otevřena denně (tzn. včetně pondělí). Současná stálá expozice Obrazárny Pražského hradu je dokladem tradiční sběratelské a mecenášské aktivity panovníků i prezidentů, s jejichž uměleckým vkusem se dnešní návštěvník může seznámit.