Úvod > Kalendář akcí > Výstavy > Julius Mařák – Vídeňské úspěchy – výstava v Oblastní galerii v Liberci
Výstavy

Julius Mařák – Vídeňské úspěchy – výstava v Oblastní galerii v Liberci

Výstava se zaměří na dosud velmi povrchně zpracovanou část tvorby Julia Mařáka (Litomyšl 1832 – 1899 Praha). Tento malíř je v českém prostředí považován za jednu z nejvýznamnějších postav české krajinomalby – jako umělec i jako profesor pražské akademie, kam byl v roce 1887 povolán z Vídně.

Před 150 lety se podařilo Juliu Mařákovi dosáhnout ve Vídni na tamní umělecké scéně prvního výrazného úspěchu. Ohlas, který jeho uhel Kongres pod jilmy vyvolal, znamenal výraznou změnu v životě tehdy čtyřiatřicetiletého umělce, a přinesl v následujících letech řadu výjimečných děl a zakázek, které dnes patří k vůbec nejdůležitějším v jeho umělecké kariéře. A právě ohlédnutí za nejvýznamnějšími okamžiky Mařákova více než čtvrt století trvajícího vídeňského pobytu připomene výstava, jež řadu Mařákových prací představí vůbec poprvé ve své úplnosti.

Julius Mařák se narodil v době, kdy Vídeň jako hlavní město Habsburské říše a její přirozené kulturní centrum, přitahovala umělce s vidinou uměleckého i společenského uplatnění. Také Mařák se v roce 1860 přestěhoval do Vídně, aby zde začal budovat svou uměleckou kariéru. Dlouhodobě nepříznivé životní podmínky střídaly mimořádné umělecké úspěchy, ze kterých Mařák vzhledem ke své povaze nedokázal z obchodního hlediska vytěžit více. Z historických pramenů víme, že Mařák měl i navzdory odchodu do Prahy v Rakousku řadu příznivců, kteří jeho práce kupovali či si jeho práce na zakázku objednávali. Proto je možné předpokládat, že se v rakouských veřejných sbírkách setkáme nejen s díly vzniknuvšími během jeho vídeňského pobytu, ale také s díly, jež byla do Rakouska zaslána z Prahy. V žádném případě nelze brát Mařákův život a dílo jako důkladně prostudované a zpracované, což dokládá i záměr této výstavy, založený na předběžných rešerších. Tato výstava by měla posloužit jako další z významných kroků k poznání života a tvorby Julia Mařáka, nikoliv tedy jen k opakování a prezentování již dobře známých děl.

V českém prostředí takto koncipovaná výstava doposud realizována nebyla. Jisté přiblížení se tomuto tématu zaznamenala Jitka Boučková při přípravě katalogu Mařákovy výstavy ve Východočeské galerii v Pardubicích v roce 1981, kde se alespoň můžeme dočíst, že některé vídeňské instituce záporně odpověděly na dotaz, zdali se v jejich inventáři nalézají některá konkrétní Mařákova díla. Retrospektivní Mařákova výstava, kterou před 15 lety uspořádala Národní galerie, snad již pod dojmem starší literatury, na zápůjčky ze zahraničních sbírek – tedy i těch rakouských – zcela rezignovala.

Rok 2016, na kdy je výstava plánována, není vybrán náhodně. V roce 1866 představil Mařák na vídeňské umělecké výstavě uhel Kongres pod jilmy, se kterým zaznamenal svůj první velký úspěch. Připomenutí si této pro jeho dílo tak významné události reprezentativní výstavou tedy rozhodně stojí za pozornost.

Cílem výstavy však není pouze divákovi představit jinak nedostupná díla, ale také v co největší míře nabídnout řadu informací, týkajících se Mařáka a jeho tvorby. Proto bude součástí výstavy i množství informativních popisek jak u jednotlivých děl, tak i větších textových panelů i významnějších logických celků, které zasadí zapůjčená díla do hlubších souvislostí Mařákova života a tvorby.

 

Komentované prohlídky s kurátorem Michalem Šimkem:

Čtvrtek 13. října v 10:30 a 17 hodin

Neděle 27. listopadu v 15 hodin

Čtvrtek 5. ledna 2017 v 10:30 a 17 hodin

Vernisáž k výstavě – Zdenka Marie Nováková

Výstava Souznění představí malířskou tvorbu významné architekty Zdenky Marie Novákové. Její malba se vyznačuje lyrismem a silnou inspirací přírodou a hudbou.
Liberec, Liberecký kraj

Zdeňka Marie Nováková – Souznění

Malířská tvorba Zdenky Marie Novákové, významné architektky, se vyznačuje lyrismem a vykazuje silnou inspiraci přírodou a hudbou.
Liberec, Liberecký kraj

Výstava Jaroslava Krále

Výstava představí neznámé práce významného malíře Jaroslava Krále (1883–1942), přední osobnosti brněnské výtvarné scény 1. poloviny 20. století.
Liberec, Liberecký kraj

Evropa v roce 2050 – Sklářská Odyssea Libereckým krajem

Jak bude vypadat Evropa v roce 2050? Na toto téma měly možnost zamyslet se děti našich uměleckých, převážně sklářských škol.
Liberec, Liberecký kraj

Oblastní galerie v Liberci – muzeum v bývalých lázních

Oblastní galerie v Liberci je specializovanou sbírkotvornou institucí – muzeem umění – působící v regionu Liberecka. Pečuje o rozsáhlé umělecké sbírky a návštěvníkům nabízí prohlídku čtyř stálých expozic evropského a českého umění.
Liberec, Liberecký kraj

Naučná stezka Příběh liberecké žuly

Vítejte na geologické procházce! Její délka je asi 4 km a provede vás libereckým Zahradním městem, krásnou historickou čtvrtí, vystavěnou na přelomu 19. a 20. století pro místní elity.
Liberec, Liberecký kraj

Metelkův betlém v Severočeském muzeu v Liberci

Jedinečný Metelkův mechanický betlém obsahuje 142 pohyblivých figurek, přitom veškerý pohyb je převeden na jediný stroj poháněný pouze jediným závažím. Půvab kvalitní řezby a neobyčejně přirozeného pohybu umocňuje zcela ojedinělý zvukový program.
Liberec, Liberecký kraj

Památník bojovníkům a obětem za svobodu vlasti v Liberci

Interaktivní památník je tvořen dvěma síťovanými stěnami z kovu. Po vstupu návštěvníka se automaticky zapnou světelné a zvukové efekty. Jsou zde také pohyblivé elektronické texty o datech a místech bojů, jejichž obětem je památník zasvěcen.
Liberec, Liberecký kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Restaurace ZOO 1320 v Liberci

V bývalé hale pro prodej koberců naleznete podnik na pomezí kavárny a restaurace. Mladým výtvarníkům a architektům se zde podařilo vytvořit nápaditý prosklený interiér se zajímavou malbou na jediné pevné zdi.
Liberec, Liberecký kraj

Wellness penzion U Muzea

Příjemné ubytování v rodinném penzionu v nejhezčí části města Liberec obklopené zelení. Centrum města je vzdáleno pár minut chůzí.
Liberec, Liberecký kraj

Restaurace Rybářská bašta Liberec

Stylová restaurace s venkovní terasou ležící v blízkosti Zoo Liberec a Botanické zahrady.
Liberec, Liberecký kraj

U Šesti Kohoutů

U Šesti Kohoutů je první značková restaurace Pivovaru Rohozec, která má vlastní koncept. Nyní mají zákazníci jedinečnou možnost přímo v centru Liberce, hned vedle libereckého bazénu, ochutnat kompletní sortiment pivovaru Rohozec a dopřát si grilované speciality.
Liberec, Liberecký kraj