Úvod > Kalendář akcí > Expozice Myslivost v Národním zemědělském muzeu
Expozice Myslivost v Národním zemědělském muzeu
"> "> "> "> "> "> "> ">
1.1.
31.12.
+ Přidat foto

Expozice Myslivost v Národním zemědělském muzeu

Kdy 1. leden 2020 - 31. prosinec 2020 Výstavy
Národním zemědělské muzeum na pražské Letné láká na novou expozici Myslivost. Expozice vytváří obraz myslivosti jako životního stylu, postoje, poslání, profese i koníčka mnoha lidí, oboru s tradicí, kde role člověka byla vždy zásadní.
Představuje profesi, v níž je důležitá etika, morálka lidí, též jako obor hospodářsky přínosný, schopný produkce kvalitních potravin. Zážitkovým i edukačním způsobem zprostředkovává historii myslivosti, povinnosti i privilegia mysliveckého stavu, průběh mysliveckého roku a další oborové informace.

Příběh myslivosti vypráví expozice klasickou formou i virtuálními efekty, exponáty i dynamickou interaktivní prezentací umožňující zasahovat do „dějů“, i mechanickými prostředky dovolujícími člověku je ovládat. Projekční plátno o šířce 16 metrů ukazuje unikátní záběry z hlubokého lesa. Zážitek z výstavy navíc umocňují virtuální obrazové i zvukové efekty.

Tajemný svět všemožných smyslových vjemů kombinuje dojem reality i pohádky. Ve vrstvách lesa návštěvník může potkávat lesní zvěř a sledovat její stopy. V další části je možno si vyzkoušet vlastní reakce a schopnosti v roli myslivce a nechat se unést reakcí přírody, zvěře i lidí na proměnu přírodních podmínek.

Interaktivní a audiovizuální prvky jsou doprovázeny poutavě zpracovanými informačními texty a sbírkovými předměty.

Myslivost se svým vznikem připojila k dalším třem expozicím, které seznamují návštěvníky muzea s českou přírodou. Patří mezi ně výstava Laboratoř ticha, audiovizuální instalace z českého pavilonu Světové výstavy EXPO 2015, která prostřednictvím moderních technologií umožňuje nahlédnout do buněčné úrovně lesního biotopu. Dalšími expozicemi jsou RecykLES a Rybářství.
Celý popis
Naposledy změněno: 28. 7. 2020