Úvod > Kalendář akcí > Historické a vojenské akce >  Noc kostelů na Valči
Historické a vojenské akce

Noc kostelů na Valči

Opět zveme ty z vás, kteří chtějí zažít zámecký kostel trochu jinak – po setmění a při svíčkách.
Stavba zámeckého kostela Nejsvětější Trojice byla plánována již od roku 1710 v závěti hraběte Jana Kryštofa Kagera ze Štampachu. V té se uvádí, že si hrabě přeje být pohřben v kryptě nově postaveného kostela Nejsvětější Trojice. Zároveň v ní zavazuje své dědice, aby kostel dokončili podle původních plánů. Závazek splnila rok po jeho smrti manželka Kateřina Terezie, která roku 1719 položila základní kámen.  Se  stavbou kostela pokračovala až do své smrti 4.června 1721. Stavbu kostela dokončuje roku 1728 synovec Jana Kryštofa Kagera ze Štampachu Jan Ferdinang Kager z Globenu.      

Stavitelem tohoto výjimečného barokního díla byl italský architekt Giovanni Antonio Biano Rossa, který ve Valči působil v letech 1701 - 1732. Fresky v interiéru kostela vytvořil místní malířský mistr Brandt. Oltářní obrazy jsou dílem malíře Franze Hagena. Do zvonice byly v září 1728 zavěšeny dva zvony vyrobené v Praze Antonem Schönfeldem.  Barokní varhany v interiéru kostela pocházejí z dílny pražského varhanáře Leopolda Spiegela.

Kostel byl slavnostně vysvěcen 16. prosince 1728 vikářem Christophem Pergerem. Při té příležitosti daroval hrabě kostelu zlatou monstranci vysázenou brilianty, dále pak kalichy, svícny a mešní roucha. Prvním kaplanem tohoto kostela byl Stanislav Steininger.
 
Stavba je 24 metrů dlouhá, přes 11 m široká a do kopule je výška 12 m. Tloušťka zdí je 2 metry. Loďˇ kostela je obdélníková zakončená pětistranným presbyteriem – oltářním prostorem. Hlavní prostor je oválného půdorysu sklenutý eliptickou kupolí s lucernou. Po stranách presbytáře kostel zdobí dvě věže. Průčelí kostela člení polosloupy, nad hlavním vchodem je vysoké okno vedoucí na kůr s varhanami, nad ním je v nice umístěna socha Panny Marie s Ježíškem. Po jejích stranách na rozích kostela jsou umístěny sochy svatého Josefa a Vavřince. K východní straně kostela byl majitelem panství Franzem Korb von Weidenheim v roce 1840 přistavěn klasicistní vstupní portikus do hrobky. Hrobka s postranním vstupem byla původně určena pro rodinu Korbů. Po stranách vchodu podepírají strop dva dórské sloupy, nad dveřmi je plastický erb rodů Thurn – Valsassina a Tacoli, což byli následující majitelé valečského panství.
    
V nárožních pilastrech lodi vně oltářního prostoru jsou v nikách ozdobených mušlemi sochy svatého Jana Křtitele a Sebastiana. Mezi oběma věžemi nad  presbytářem je tvarovaný štít s archandělem Michaelem na špici. Autorství soch je připisováno dílně známého barokního sochaře M.B.Brauna.
 
V letech 2009-11 byl kostel obnoven z grantu FM/EHP Norska, Projekt zahrnoval obnovu fasád, truhlářských výplní, rozsáhlou sanaci havárie krovu kopule, opravu vnitřních omítek a podlah, sanaci a odvětrání hrobky, restaurování figurálních maleb interiéru a dekorativních maleb ve vstupní kapli hrobky, restaurování vitráží, restaurování sochařské výzdoby fasád kostela a restaurování architektury a sochařské výzdoby sloupu Nejsvětější Trojice včetně návratu soch z dílny M.B.Brauna z depozitáře kláštera v Kladrubech. Z úspor v provedených  tendrech v rozsahu 3,5 mil. Kč donátor schválil navíc realizovat restaurování oltářů, zpovědnice a kazatelny poškozených dřevomorkou.    

Valečský vánoční špacír

Pochod.
Valeč, Karlovarský kraj

Zimní prohlídky zámku Valeč

Barokní zámek Valeč na úpatí Doupovských hor je letos opět otevřený návštěvníkům i v zimě. Spolu se vstupenkou si v Informačním centru Prádelna můžete půjčit průvodcovský text (vratná kauce 100 Kč) a s ním si sami procházet zámek libovolně dlouhou dobu.
Valeč, Karlovarský kraj

Mikulášská jízda na zámku Krásný Dvůr

V průvodu budou kráčet čerti a čertíci společně s anděly jedoucími na koních. Nejen rodiče s dětmi se mohou těšit na krásný zážitek.
Krásný Dvůr, Ústecký kraj

Koleda pro Štědrušku

Zámek Manětín zve na hraný vánoční příběh s názvem Koleda pro Štědrušku!
Manětín, Plzeňský kraj

Audiovizuální lapidárium originálních soch Matyáše Bernarda Brauna

Zámecký areál ve Valči na Karlovarsku skrývá mnoho pokladů. Vedle Kuksu disponuje největším množstvím soch z dílny Matyáše Bernarda Brauna. Některé je možné uvidět venku, ale většina z nich je prezentována v unikátní audiovizuální expozici.
Valeč, Karlovarský kraj

Netopýři na zámku Valeč

Barokní zámek obklopený romantickým parkem a honosící se sochařskou výzdobou od slavného Matyáše Bernarda Brauna skýtá po celý rok útočiště ohroženým netopýrům. Zaznamenáno tu bylo 12 druhů. Zimu přečkávají v historických pivovarských sklepích jde o nejvýznamnější známé zimoviště Doupovských hor.
Valeč, Karlovarský kraj

Valečská barokní křížová cesta

Začátek nově obnovené křížové cesty se nachází hned za Valčí, v zatáčce silnice vedoucí od zámeckého kostela Nejsvětější Trojice směrem k Vrbici.
Valeč, Karlovarský kraj

Zámek Valeč a barokní skvosty Matyáše Bernarda Brauna

Areál zámku Valeč na Karlovarsku tvoří ojedinělou ukázku vrcholně barokního stavitelství a krajinného urbanismu. V zámeckém parku můžete obdivovat Teatron, letohrádek, skleník a sochy M. B. Brauna. Navštívit můžete dvě audiovizuální expozice. Zpestřením jsou víkendové noční prohlídky s lucernou.
Valeč, Karlovarský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Ubytování v areálu zámku Valeč

Zájemcům o nocleh s výhledem do zámeckého parku nebo na barokní městečko Valeč, nedaleko Podbořan, se nabízí možnost ubytování přímo v zámeckém areálu ve správní budově č.p. 7.
Valeč, Karlovarský kraj

Kavárna Prádelna v zámeckém parku Valeč

Prádelna je infocentrum s kavárnou v areálu zámeckého parku ve Valči na Karlovarsku.
Valeč, Karlovarský kraj

Pivovar Valeč

Pivovar byl po mnoho dekád důležitou součástí centra Valče a nyní po necelých sto letech znovu zaujme svou pozici propojující labužnictví, slovesnou kulturu, moderní techniku i zodpovědnost k tradici. Otevře v roce 2023.
Valeč, Karlovarský kraj

Struhařské křížaly z Bio farmy Struhaře

Jedná se o sušené ovoce z vlastních sadů – ručně česaná a s láskou sušená jablka, hrušky a švestky. Struhařské křížaly získaly certifikát Krušnohoří regionální produkt.
Vítkovice, Liberecký kraj