!

Upozornění: Redakce prosí všechny zájemce o akce a aktivity, aby se před jejich návštěvou informovali u organizátora, zda a kdy probíhají vzhledem k opatřením přijatým vládou ČR k nákaze Covid-19. Omlouváme se, že informace o otevíracích dobách a termínech konání uvedených na webu Kudyznudy.cz nemusí být vždy aktuální.

Úvod > Kalendář akcí > Noc kostelů 2019 Praha
Noc kostelů 2019 Praha
"> "> "> ">
24.5.
+ Přidat foto

Noc kostelů 2019 Praha

Kdy 24. květen 2019 18:00 - 23:00 Společenské akce
Akce je opět příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku.

Letošní, již jedenáctý ročník, nabídne pestrý kulturně-duchovní program, který organizují tisíce dobrovolníků z jednotlivých farností. Jen v Praze a Středočeském kraji se otevřou téměř tři stovky kostelů.

Ti, kteří navštíví kamenné kostely nebo modlitebny, si mohou vybrat z nesmírně pestré nabídky: nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky, workshopy nebo divadelní představení. Možnost bude nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.

Noc kostelů je určena pro co nejširší veřejnost – i pro ty, kteří stojí mimo církev či na jejím okraji. V atmosféře, kterou Noc kostelů vytváří, mají návštěvníci možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím rozhovorů, hudby, umění, nebo třeba svého niterného zážitku. Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností, jak citlivě přiblížit křesťanství, církev, víru. Smyslem je oslovit a nabízet, v každém případě bez vnucování. Tímto způsobem pak zprostředkovat návštěvníkům pozitivní zkušenost v souvislosti s církví. Akce má také za úkol vzbudit zájem o společenskou a kulturní hodnotu kostelů.

Během této akce se veřejnosti otevírají věže, sakristie, kaple, křížové chodby, klášterní refektáře či rajské zahrady, které mnohdy bývají v průběhu roku veřejnosti nepřístupné.
 

Zajímavé programy v pražských kostelech

V Praze se otevřou téměř všechny kostely, detailní seznam naleznete v brožurce Noci kostelů anebo na webu Noci kostelů. Na mnoha místech bude připraven i speciální program.

Například Katedrála svatého Víta nabídne varhanní koncert, možnost získání poutnického razítka a prohlídku zvonice a zvonů.

Předměty pro bohoslužby v polních podmínkách, vojenské bible a modlitební knížky různých armád nabídne k vidění kostel sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech.

Volná prohlídka kostela bude čekat příchozí v kostele sv. Mikuláše na Malé Straně.

Kostel sv. Klimenta na Novém Městě nabídne projekce biblických obrazů.

Výstava současných mešních rouch, historických krajkových rochet, křižovnického hábitu a historických bohoslužebných knih, to je program kostela sv. Petra Na Poříčí. Mimo jiné se zde bude také ochutnávat mešní víno.

Arménská liturgická hudba zaz ní v kostele sv. Ducha na Starém Městě.

Výstavu insignií velmistra Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou nabídne kostel sv. Františka z Assisi.

Výstavu ikon připravil katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje na Novém Městě.

Požehnání přinesených předmětů (např. růženců, křížků, obrázků) s vysvětlením, proč se žehná se uskuteční v kostele sv. Ignáce na Novém Městě.

Zajímavý zážitek slibuje pořad V hábitu a ve světě - rozhovor s lhoteckou "jeptiškou", řádovou sestrou Bernardou v kostele Panny Marie Královny míru na Lhotce.

Kytarový koncert žáků manželů Divišových rozezní kostel kostel Narození Panny Marie v Michli.

Koncert židovských písní: Pocta židovským svátkům nabídne netradičně Husův sbor v Nuslích.

Prohlídku dřevěné zvonice u kostela a historického zvonu, ulitého v roce 1482 nabídne kostel sv. Michaela Archanděla v Podolí.

Žehnání domácích mazlíčků se uskuteční v kostele sv. Anežky České a sv. patronů českých v Záběhlicích.

Divadelní minipředstavení zažije kostel sv. Filipa a Jakuba v Hlubočepích.

Na komentovanou prohlídku kostela a ikon můžete přijít do chrámu sv. Michala v zahradě Kinských na Smíchově.

Bazilika sv. Markéty na Břevnově nabídne zcela výjimečně možnost nahlédnout do krypty (18:45 - 20:00).

Ochutnávka mešního vína proběhne v kostele sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Kobylisích.

Druhý život záclon poznáte v Husově kapli v Libni, kde bude probíhat ekologická šicí dílna.

Prohlídky a vydatný kulturní program připravil kostel Bét-el ve Strašnicích. Zmíníme například literárně-hudební čtení, koncerty romské, armenské a balkánské muziky, akustickou poezii, hudební vystoupení zrakově postižených... atp.

Na sousedský piknik & grilování, turnaj ve fotbálku zve sbor ČCE ve Vršovicích.

Možnost ztišení, modlitby spolu s knězem za boží ochranu, poděkování za Boží blízkost, chvála za Boží dobrotu, Prosba za Boží ochranu nabídne kostel Narození Panny Marie v Záběhlicích.

Celý popis
Naposledy změněno: 24. 5. 2019