Úvod > Kalendář akcí > Mezinárodní konference Praha světová 2017

Mezinárodní konference Praha světová 2017

Kdy 6. prosinec 2017 8:30 - 7. prosinec 2017 14:00 Společenské akce
Hlavní město Praha pořádá ve dnech 6. - 7. prosince konferenci k 25. výročí zápisu Historického centra Prahy na Seznam světového dědictví UNESCO.
To je skvělý důvod slavit, ohlédnout se zpět, ale zejména dívat se do budoucnosti. Stávající dynamika rozvoje české společnosti a národního hospodářství přirozeně vytváří obrovský tlak na změnu struktury měst a mění jejich každodenní život. Řízení a plánování měst tyto dramatické změny velmi často není schopno včas zohlednit, velmi složitá situace je zejména v turisticky exponovaném historickém jádru Prahy, ale s podobnými výzvami se vyrovnávají i další historická města u nás i v zahraničí. Jako účelné se proto jeví vytvořit platformu, na které by mohli všichni zainteresovaní diskutovat domácí i zahraniční zkušenosti a nové trendy včetně toho, jak na ně reagovat.

Konference je založena na myšlence, že bez historie není budoucnost. K účasti na konferenci jsou proto zváni jak zástupci odborné veřejnosti a státní správy v oblasti památkové péče, tak lidé, kteří se podílejí na chodu a vytváření budoucnosti Prahy a dalších významných historických měst.

Program konference, která se uskuteční v Nové budově Národního muzea, je rozčleněn na úvodní a závěrečný plenární blok a devět tematických sekcí, které budou probíhat paralelně v průběhu středečního odpoledne a čtvrtečního dopoledne. Svoji účast potvrdil např. pan Vaidas Petrulis, který v rámci bloku Možnosti mezinárodní ochrany památek, seznámí posluchače s průběhem zápisu historického centra Kaunasu na seznam European Heritage Label (Evropské dědictví) a jeho dopady. Tato problematika je zajímavá z hlediska snahy hlavního města Prahy o zápis Osady Baba na zmíněný seznam. O nových směrech a výstavbě v lokalitách zapsaných na Seznam UNESCO promluví pan Michael Turner v sekci Historické město z pohledu investic a v sekci Plánování rozvoje města vystoupí pan Michael Devonshire z New Yorku. Důležitým tématem konference bude též zvládání turistického ruchu v historických centrech měst, proto pozvání obdržela například také profesorka Carla Toffolo z Benátek, které problémy se zvládáním přílivu turistů řeší dlouhodobě. V neposlední řadě vystoupí též zástupci historických měst Telč a Český Krumlov, který v letošním roce také slaví 25. výročí zápisu na Seznam památek UNESCO.
Celý popis
Naposledy změněno: 23. 11. 2017