Úvod > Kalendář akcí > Mezinárodní den muzeí a galerií v Praze
Výstavy

Mezinárodní den muzeí a galerií v Praze

Téma Mezinárodního dne muzeí pro rok 2020 je Síla muzeí akcentuje potenciál muzeí změnit svět k lepšímu a stát se nositelem společenského, kulturního nebo environmentálního pokroku.
Muzea procházejí neustále rozvojem. Při zachování svého základního poslání – sbírání, ochrana, výzkum, prezentace a komunikace – muzea mění své způsoby práce, hledají cesty ke společnosti, inovativní způsoby řešení současných sociálních problémů a konfliktů. Muzea mohou obhajovat a zmírňovat globální problémy a snažit se proaktivně čelit výzvám dnešní společnosti. Jako instituce v centru společnosti mají muzea možnost navázat a rozvíjet dialog mezi kulturami, hledat cesty k porozumění minulosti, přítomnosti a definovat udržitelnou budoucnost.

Muzea jsou stále interaktivnější, zaměřené na diváky, orientované na komunitu, flexibilní, přizpůsobivé a mobilní. Staly se kulturními centry fungujícími jako platformy, kde se kreativita kombinuje se znalostmi a návštěvníci je mohou spoluutvářet, sdílet a komunikovat.

Muzea hledají a nalézají nové způsoby, jak prezentovat sbírky a interpretovat tradice a dávat jim nový význam pro budoucí generace a pro stále rozmanitější současné publikum. Tato transformace bude mít hluboký dopad na muzejní teorii a praxi a také nás nutí přehodnotit postavení muzeí a zdůraznit etické hranice, které definují samotnou povahu naší práce jako muzejních profesionálů.
 
Mezinárodní rada muzeí (ICOM) ustanovila Mezinárodní den muzeí v roce 1977 s cílem upozorňovat širokou veřejnost na roli muzeí v rozvoji celé společnosti. Téma Muzea a kulturní krajina spojuje přírodovědné i humanitní přístupy. Kulturní krajina představuje stále se měnící a rozvíjející prostor. Její identitu utváří geologické vrstvy proměňované působením času a také lidstva.
 

Muzea, která budou návštěvníkům otevřena