!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Kalendář akcí > Kubišta, Pinkas, Sekal et al. Akvizice Západočeské galerie 2011–2020
Kubišta, Pinkas, Sekal et al. Akvizice Západočeské galerie 2011–2020
">
23.6.
3.10.
+ Přidat foto
Výstavy

Kubišta, Pinkas, Sekal et al. Akvizice Západočeské galerie 2011–2020

Kdy 23. červen 2021 – 3. říjen 2021
Výstava výběru z přírůstků, které galerie do svých sbírek získala od roku 2011 včetně, navazuje na výstavu shrnující akvizice z let 2008–2011 (Hodek, Kars, Max et al., 2011).

Sbírková činnost ZČG se během doby vyprofilovala, její priority definoval dokument Koncepce sbírkotvorné činnosti západočeské galerie v Plzni, p. o., 2017–2021. Tvoří je umění druhé poloviny 20. století a současné umění, pro jehož nákup získaly v roce 2017 nestátní příspěvkové organizace podporu v akvizičním fondu MK ČR, kterou galerie každoročně využila.

Sbírku architektury obohatila akvizice fotografického archivu architekta Karla Lhoty, plzeňského spolupracovníka Adolfa Loose, který je ve Lhotově archivu opakovaně zachycen. Sbírku umění 19. století doplnily akvizice děl Augusta Piepenhagena, Václava Brožíka a Hippolyta Soběslava Pinkase. K nejvýznamnějším akvizicím ZČG v posledním desetiletí patří soubor tří leptů Bohumila Kubišty z raného období autorovy tvorby. Akvizice obohatila sbírku mimořádně ceněného umění předválečné moderny a přinesla důležité souvztažnosti do fondu Kubištovy rané tvorby ve sbírkách ZČG. Z regionálních autorů se podařilo doplnit fond významných plzeňských umělců meziválečných a válečných let Františka Pořického a Josefa Tetínka. Regionální umění padesátých a šedesátých let obohatily nákupy děl z rané tvorby Jiřího Patery, nejvýznamnější malířské osobnosti v Plzni druhé poloviny 20. století.

V souladu s Koncepcí sbírkotvorné činnosti ZČG se galerie zaměřila na díla předních českých autorů druhé poloviny 20. století se snahou doplnit mezerovitý fond o významné umělce a umělecké fenomény především z neoficiální sféry kultury zasažené totalitním režimem čtyřicátých až padesátých a sedmdesátých až osmdesátých let. Sbírky z tohoto období tak obohatila díla solitérního autora Ivana Sobotky ze čtyřicátých až šedesátých let i z pozdního období jeho tvorby. Jinou solitérní osobností neoficiálního umění byl v osmdesátých letech Viktor Karlík. ZČG z jeho tvorby z této doby zakoupila reprezentativní soubor dvou maleb a dvou objektů, včetně iniciačního a ikonického Hamleta z roku 1983. V témže roce zakoupila také tři pečlivě vybraná díla Zbyňka Sekala reprezentující tvorbu tohoto evropsky významného umělce z osmdesátých a raných devadesátých let. V roce 2019 pak přispěly do sbírky neoficiálního či na režimu nezávislého umění z období politické totality a normalizace mimořádné práce Jiřího Johna a Adrieny Šimotové.

Jedním z hlavních poslání Západočeské galerie v Plzni je výtvarné umění nejen shromažďovat, ale také zpřístupňovat. Do doby, než bude realizována vlastní budova galerie s potřebným prostorovým vybavením pro stálou expozici sbírek, snaží se galerie sbírková díla začleňovat do výstavních a publikačních projektů, aby se stávala součástí živého příběhu dějin umění. I proto byla do výstavního programu zařazena tato výstava, která návštěvníkům představuje vybrané nejvýznamnější autory a díla, jimiž galerie obohatila v uvedené době své fondy.

Zobrazit více
Naposledy změněno: 21. 12. 2020

Ubytování a restaurace v okolí

Restaurace U Salzmannů v Plzni

Restaurace U Salzmannů v Plzni

Plzeň, Plzeňsko a Český les
Aberdeen Angus Steak House Plzeň

Aberdeen Angus Steak House Plzeň

Plzeň, Plzeňsko a Český les
Kolombina

Kolombina

Plzeň, Plzeňsko a Český les
Nedělní brunch v Courtyard by Marriott Plzeň

Nedělní brunch v Courtyard by Marriott Plzeň

Plzeň, Plzeňsko a Český les