Úvod > Kalendář akcí > Josef Heja (1902–1985) – Moravský Chagall
Josef HEJA, Zápas, SGVU
"> Josef HEJA, Zápas, SGVU "> Josef HEJA, Stromek s ptáky, SGVU Litoměřice "> Josef HEJA, Pasáček s beranem, čtyřmi ovečkami, kozou a krávou, SGVU Litoměřice
24.6.
25.9.
Přidat foto
Výstavy

Josef Heja (1902–1985) – Moravský Chagall

Retrospektivní výstava Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích věnovaná 120. výročí narození oceňovaného umělce, lidového řezbáře a především skromného člověka – Josefa Heji. Výstava je přístupná 24. června až 25. září v Muzeu insitního umění v Litoměřicích.
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích zpřístupňuje 23. června 2022 výstavní prostory svého Muzea insitního umění retrospektivní výstavou díla umělce, řezbáře, ale především skromného člověka, který část svého života zasvětil tvůrčí práci se dřevem, Josefa Heji (1902–1985). Tento mimořádný a oceňovaný tvůrce pocházel z obce Hovězí na Valašsku, tedy z regionu s hlubokou tradicí lidové kultury a umění, nejen řezbářského. Lásku k práci se dřevem získal bezesporu od svého otce, který, stejně jako jeho předci, ovládal širokou škálu dřevozpracujících profesí. Není bez zajímavosti, že k vlastní umělecké tvorbě se Josef Heja, jako ostatně mnozí další insitní tvůrci, dostal až v relativně pozdním věku téměř šedesáti let.
 
Ačkoliv celý život tvrdě manuálně pracoval jako bednář, tesař či lesní dělník, jeho drobná díla řezbovaná z dřevěných špalíků či vytvářená z polychromovaných samorostů zaujmou diváka především subtilností, fragilitou a křehkostí. Ve svém výtvarném díle Josef Heja zachytil nejen člověka v běžném životě, řemeslníky, děti či pastýře, ale i svět, jímž byl ve svém malém hospodářství v údolí Dinotice u Halenkova obklopen, tedy přírodu, les a zvířata. Josef Heja nebyl obdařen ani obecným, ani výtvarným vzděláním, dlouhá léta se potýkal s fyzickým handicapem, přesto jeho dílo překročilo hranice regionu, v němž žil a tvořil. Je totiž natolik výjimečné, plné zvláštní imaginace, fantaskní, a přitom bytostně výtvarné, že brzy po své první veřejné prezentaci vzbudilo u zasvěcených odborníků dokonce pochyby o autorových inspiračních zdrojích. Dnes již víme, že Josef Heja se s dílem Marca Chagalla nikdy nesetkal, je však téměř jistě dalším z tvůrců, pro které jejich dětství ve skutečnosti nikdy neskončilo.
 
V nabídce je také Pracovní list, který děti provede výstavou zábavnou a poučnou formou. Přináší jednoduché otázky a výtvarné úkoly, které podpoří dětskou všímavost a tvořivost. Součástí této zábavné a poučné cesty výstavou může být také návštěva výtvarného Ateliéru, který je připraven v suterénu Muzea. Zde si děti mohou svůj Pracovní list dotvořit a také zkusit si vyrobit malého ptáčka na památku. Po domluvě lze také domluvit návštěvu skupiny s programem připraveným lektorem galerie.

Za přispění významných zápůjček z Vlastivědného muzea v Olomouci, Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně a Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm může v roce 120. výročí narození tohoto mimořádného tvůrce Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, v jejichž sbírkách insitního umění jsou práce moravského „Chagalla“ rovněž zastoupeny, jeho dílo veřejnosti připomenout.
 
Výstava je přístupná v Muzeu insitního umění, Mírové nám. 24/16 – zadní trakt, Litoměřice, denně vč. pondělí 10–18 hod.