Úvod > Kalendář akcí > Jan Hus - Mučedník nebo zbytečná oběť?

Jan Hus - Mučedník nebo zbytečná oběť?

Kdy 16. červen 2019 16:00 - 17:30 Historické a vojenské akce
Jde o komponované pásmo o okolnostech upálení mistra Jana Husa s dobovými texty, faktografickými údaji, hudbou gotiky, ale také pozdější reformace.

Jan Hus
Mučedník nebo zbytečná oběť?

Jan Potměšil - umělecký přednes
Petr Klíma - tenor
Václav Návrat - barokní housle
Přemysl Vacek - loutna, arciloutna

Vážení přátelé, nabízíme vám zajímavý projekt o jedné z nejvýznamnějších osobností českých dějin.

Jde o komponované pásmo o okolnostech upálení mistra Jana Husa s dobovými texty, faktografickými údaji, hudbou gotiky, ale také pozdější reformace.

Jako mistr Jan Hus zde vystoupí velký český herec Jan Potměšil. Bude umělecky přednášet úryvky z Husových děl a textů z kostnického koncilu.

Postavu inkvizitora ztvární známý český zpěvák - tenorista Petr Klíma, člen Filharmonického sboru v Praze. Bude zpívat dobové písně a také barokní árie německé luteránské provenience.

Na výkladu se budou podílet i oba instrumentalisté: barokní houslista Václav Návrat a loutnista Přemysl Vacek. Vysvětlí, jaký význam měl Husův odkaz pro vznik a šíření reformace v 15. století a na učení Martina Luthera bojujícího za očištění církve od hříchů mocných. (Martin Luther miloval hudbu a sám také komponoval). Hudebníci a zpěvák zde provedou ukázky z mystických skladeb německé i světové reformace od skladatelů jako jsou: T. Tallis, C. Goudimel, M. Praetorius, H. I. Schütz, H. L. Hassler, G. F. Händel, J. S. Bach. Některá tato hudba bude použita k výrazovému podkreslení citovaných textů.

Naše dějově faktografická dramatizace odtajňuje nové skutečností ve světle moderního bádání o Janu Husovi. Náš projekt osvětluje Husovu osobnost z více úhlů, než bývá zvykem. Postava našeho národního mučedníka zde dostává lidské dimenze a tím nabývá na věrohodnosti. Zvlášť ostře vystupuje do popředí Hus jako účastník, vězeň i oběť kostnického koncilu. Právním otázkám, Husovu advokátovi Janu z Jesenice a posléze i samotnému procesu zde věnujeme prvořadou pozornost. Ovšem není na úkor jiných etap či oblastí Husova života a působení (například kazatelské činnosti v Betlémské kapli v Praze a působení na pražské Univerzitě.)

Ale hlavním tématem je zde otázka svědomí palčivá v každé epoše.

V závěru, po tragickém dialogu s mučedníkem a jeho inkvizitora, bude ztvárněna symbolickými prostředky scéna Husova upálení. Jako stopa nekonečné bolesti vedoucí do nebeského světla…


Program je obzvláště vhodný pro mládež: žáky druhého stupně základních škol a studenty středních škol. Ale i vyspělí posluchači při večerních představeních zde naleznou mnohé inspirativní poučení.
 

Celý popis
Naposledy změněno: 4. 6. 2019
1.11.
29.3.
Zimní prohlídky na Křivoklátě

Zimní prohlídky na Křivoklátě

Křivoklát, Střední Čechy
20.8.
23.8.
Noir Film Festival 2020 na Křivoklátě

Noir Film Festival 2020 na Křivoklátě

Křivoklát, Střední Čechy
29.2.
Setkání přátel hradu Křivoklát

Setkání přátel hradu Křivoklát

Křivoklát, Střední Čechy