Úvod > Kalendář akcí > In monte Oliveti v Regionálním muzeu Litomyšl

In monte Oliveti v Regionálním muzeu Litomyšl

Kdy 6. červen 2019 - 8. září 2019 Výstavy
Reprezentativní výstava představuje Litomyšl jako významné kulturní a náboženské centrum v době první poloviny 16. století. Prezentována je řada vzácných knih vytištěných v litomyšlské tiskárně, jedné z nejstarších u nás, velký interaktivní model města a také unikátní tiskařský lis.
Litomyšl je po Plzni, Vimperku, Praze a Kutné Hoře pátým městem v Čechách, kde se začaly tisknout knihy. Mezi lety 1503–1505 sem přišel první tiskař Pavel z Meziříčí, později zvaný Olivetský z Olivetu. Své tisky označoval formulací „in monte Oliveti“ (= na hoře Olivetské), odkazující na místo, kde jeho tiskárna působila. Horou Olivetskou je i dnes nazýváno litomyšlské zámecké návrší, a to podle stejnojmenného premonstrátského kláštera, který stál ve středověku v místech zámku.
 
V první polovině 16. století byla Litomyšl ústředním sídlem jednoty bratrské, nové české reformované církve, která vznikla v Kunvaldu u Žamberka v roce 1458. Nad jednotou i tiskárnou drželi ochrannou ruku Kostkové z Postupic, majitelé Litomyšle sídlící na zdejším hradě. Tiskárna pracovala převážně pro jednotu, vydávala spisy jejích teologů, například Lukáše Pražského a zdejšího bratrského biskupa Jana Augusty, dále díla Jana Husa i aktuální práce německého reformátora Martina Luthera přeložené do češtiny. Produkci doplňovala světská literatura, k níž náležel i cestopis Martina Kabátníka, litomyšlského měšťana, který podnikl cestu do Jeruzaléma a Egypta.
 
Pro výstavu se podařilo shromáždit jedinečný soubor vzácných tisků a dalších předmětů pocházejících ze sbírek jedenácti českých a jedné německé instituce. Jádrem výstavy jsou litomyšlské tisky, doplněné produkcí dalších českých, německých a polských tiskáren z 16. a 17. století. Prohlédnout si tak můžete mimo jiné i proslulá díla tehdejší typografie, jako například Práva městská od Brikcího z Licka, Šamotulský kancionál nebo Bibli kralickou.
 
Návštěvnicky velmi atraktivní je velký interaktivní model Litomyšle k roku 1540. Ten představuje jinou Litomyšl, než jak ji známe dnes. Tehdy zde existovala dvě formálně samostatná města, dolní kolem velkého náměstí a horní u hradu Kostků z Postupic. Interaktivní část modelu přibližuje dobový život ve městě, například lázeňství, pivovarnictví, řemesla, opevnění a řadu dalších témat.
 
Neméně zajímavým a jedinečným artefaktem je plně funkční tiskařský lis, který nese nápis Praelum Pauli, latinsky „lis Pavlův“ ve smyslu Pavla Olivetského, prvního litomyšlského tiskaře. Lis budí pozornost již svojí mohutností a rozměry, vysoký je 2,4 metru. Jeho přestavení veřejnosti se mohlo uskutečnit pouze díky spolupráci s tiskárnou H. R. G. Litomyšl.
 
Funkčnost celodřevěného lisu a práce prvních tiskařů v 16. století bude prezentována návštěvníkům výstavy každý víkend, o prázdninách denně ve 14 hodin.

DOPROVODNÉ PROGRAMY VÝSTAVY IN MONTE OLIVETI
 
Otisky duchovního dědictví
 
červen a září: sobota a neděle – 14.00
červenec a srpen: denně mimo pondělí – 14.00 / Regionální muzeum v Litomyšli
Tiskařský lis v provozu na výstavě In monte Oliveti!
ukázka způsobu tisku v 16. století
prezentace práce prvních tiskařů na funkčním celodřevěném tiskařském lisu
 
6. a 7. červen / Zámecký pivovar
Knižní kultura české reformace
vědecká konference, přednášky jsou přístupné i veřejnosti, program na http://www.hiu.cas.cz/cs/konference-a-kolokvia.ep/
 
7. červen – 19.00 / chrám Nalezení sv. Kříže 
Večer chval s kapelou Timothy
koncert slovenské worshipové kapely
 
9. červen – 16.00 / Školamyšl, B. Němcové 150
Ekumenická bohoslužba na dvorku – Svatodušní neděle ve Školamyšli
hostem bude Filip Keller ze Svitav (ČCE)
 
11. červen – 18.00 / Nový kostel v Litomyšli
Rozhovor o parafrázi textu a vydávání křesťanské literatury, specificky textu Bible
Alexandr Flek a Daniel Raus, překladatelé, básníci a vydavatelé
 
22. červen – 14.00 / Regionální muzeum v Litomyšli
Komentovaná prohlídka výstavy In monte Oliveti
provází autor výstavy Mgr. Jiří Just, Th.D.
 
5. červenec – 19.30 / Toulovcovo náměstí
Koncert Pavla Helana
vlídný písničkář, jehož některé texty jsou inspirovány čtením Bible
 
6. červenec / tiskárna H. R. G. Litomyšl, Svitavská 1203
Exkurze v Muzeu tisku firmy H. R. G. (www.muzeumtisku.cz)
max. 10 návštěvníků na jednu prohlídku v časech 9.00, 10.30, 13.00, 14.30, 16.00 hod.
nutné rezervovat předem emailem na pokladna@rml.cz či telefonicky na 461 615 287
vstupné zdarma při předložení vstupenky na výstavu In monte Oliveti, jinak 60 Kč/osoba
 
14. srpen – 19.00 / Nový kostel v Litomyšli
Přednáška o situaci nekatolíků v době baroka ve východních Čechách
přednáší PhDr. Ladislav Nekvapil (Litomyšlské dny barokní tradice) 
 
17. srpen – 17.00 / kostel Povýšení sv. Kříže
Koncert smíšeného dětského sboru Effatha
bratrské písně a dramatizace zaměřená na historii Českých bratří
 
20. srpen – 19.00 / Nový kostel v Litomyšli
Jan Jílek, krejčí, který chodil s Bohem
úryvky ze zachovaného životopisu barokního křesťana v Litomyšli
 
24. srpen – 14.00 / Regionální muzeum v Litomyšli
Komentovaná prohlídka výstavy In monte Oliveti
provází autor výstavy Mgr. Jiří Just, Th.D.
 
31. srpen / Tiskárna H. R. G. Litomyšl, Svitavská 1203
Exkurze v Muzeu tisku (www.muzeumtisku.cz)
max. 10 návštěvníků na jednu prohlídku v časech 9.00, 10.30, 13.00, 14.30, 16.00 hod.
nutné rezervovat předem emailem na pokladna@rml.cz či telefonicky na 461 615 287
vstupné zdarma při předložení vstupenky na výstavu In monte Oliveti, jinak 60 Kč/osoba
 
7. září – 19.00 / kostel Rozeslání svatých apoštolů, Toulovcovo náměstí
Hudba v labyrintu času
hraje soubor Musica per gaudium
 
8. září – dopoledne / litomyšlské kostely a sbory
Bohoslužby a mše v kostelech a sborech Litomyšle
 
8. září – 16.00 / Zámecký pivovar
Ekumenická bohoslužba na dvorku EŠC
hostem bude Miloš Kolovratník, římskokatolický farář z České Třebové
 
Změna programu vyhrazena.
Vstup volný.
Celý popis
Naposledy změněno: 11. 6. 2019

Ubytování a restaurace v okolí