Úvod > Kalendář akcí > Filmový festival Film a dějiny

Filmový festival Film a dějiny

Kdy 23. srpen 2019 - 25. srpen 2019 Festivaly
Filmové projekce, videoprojekce, přednášky a literární pásmo - tentokrát s podtitulem Naši nebo cizí? Židé v českých / československých dějinách.
Židovský příběh bývá (nejen) v českých dějinách redukován na tragické období druhé světové války, ve skutečnosti je ovšem daleko delší a pestřejší. Tři festivalové dny nemohou tuto pestrost pojmout jinak než v pouhých sondách, ale přesto jsou pokusem ji alespoň naznačit. Jednou z ústředních otázek, který židovská linka českých dějin setrvale otevírá je otázka identity nejen židovské, ale i majoritní společnosti. Nakolik jsou židovské dějiny vnímány jako “doplněk” těch (etnicky) českých a nakolik jsou jejich integrální součástí? Odpověď nikdy nebyla zcela jednoznačná a definitivní. Česká národní emancipace s sebou nesla i spodní tóny xenofobie zaměřené i proti Židům, což vystupuje třeba v kauze tzv. Hilsneriády na konci 19. století. Na straně druhé část folkloru, původně ryze židovského, se už dávno stal součástí českého kulturního kánonu, což můžeme vidět například v pověsti o Golemovi. Osudy židovské komunity ve 20. století zásadně poznamenala nacistická genocida, nejtragičtější epizoda židovských a zároveň světových dějin. České a židovské 20. století, jakkoli leží ve stínu holocaustu, však nelze redukovat jen na něj. V rámci festivalu bude prostor i pro reflexi českých a židovských zkušeností s komunistickou totalitou. Náš festival je tak příspěvkem k výše naznačené debatě o místě židovských dějin v českém příběhu. Domníváme se, že jsou jejich integrální součástí. Aby tato odpověď nebyla pouhou proklamací, je třeba tuto diverzitu českých dějin připomínat a ukazovat. Vědomí o diverzitě českých dějin je nejlepší obranou před exkluzivním, etnocentrickým pojetím národa, snižuje xenofobii a obavy z jinakosti, neboť jinakost vždy byla nedílnou součástí českých dějin.
Celý popis
Naposledy změněno: 30. 6. 2019
28.2.
Circus Ponorka

Circus Ponorka

Humpolec, Vysočina
1.3.
Princezna na ocet

Princezna na ocet

Humpolec, Vysočina
4.3.
Ať žije Bouchon!

Ať žije Bouchon!

Humpolec, Vysočina

Ubytování a restaurace v okolí