Úvod > Kalendář akcí > Festival m3 Umění v prostoru
Festival m3 Umění v prostoru
">
14.6.
30.9.
Přidat foto
Výstavy

Festival m3 Umění v prostoru

Šestý ročník uměleckého Festivalu m3 / Umění v prostoru je tady! A letos bude všechno trochu jinak...
Platí, že cílem festivalu je umisťování umění do veřejného prostoru i to, že ročník připravila nová kurátorská dvojice. Jednotlivá díla však letos nebudou koncentrována kolem jedné lokality, ale rozložena na několika vlakových nádražích.

Základní rámec konceptu letošního ročníku Festivalu m3 / Umění v prostoru definují nádražní budovy, železniční tratě a jejich okolí. Osobitá poetika tohoto prostředí vytváří ideální zázemí pro širokou škálu významových rovin – sociální, politicko-estetickou, architektonickou, historickou, urbanistickou, ekologickou.

Prostřednictvím děl jsou otevírána konkrétní zásadní témata: průzkum bezprostředně sousedících vágních terénů a možnosti jejich urbanistické integrace, charakter vztahu města a investorů při využití svobodných zón
tzv. městské divočiny, poezie možnosti ocitnout se mezi prostory a mezi časy – MEZI MEZIPROSTORY, reflexe vjemů vizuálních a zvukových, problematika modernizace nádražních budov či jejich smysluplná konverze nebo například otázka ekonomičnosti železniční dopravy a možnosti jejího velkorysejšího zakomponování do struktury MHD.

Umělecké intervence do různorodých prostorů železnic, nádraží a jejich okolí se tak pokouší poukázat na invenční kultivaci veřejného prostoru, rozmělňovat společenské a lokální stereotypy a iniciovat podnětné veřejné debaty na řadu naznačených témat.

Autoři 2022
Matej Al-Ali, Peter Cusack, Eliáš Dolejší, Lloyd Dunn, Pavel Hošek, Petr Stibral, Michaela Thelenová, Vladimír Turner, Erika Velická, Epos 257, Albert Šturma, Martin Netočný

Kurátorky 2022
Dagmar Šubrtová a Iva Mladičová

* Festival m3 / Umění v prostoru organizuje Studio Bubec ve spolupráci s GHMP. Festival je financován z programu Umění pro město.