Úvod > Kalendář akcí > Česko-slovenská výstava (1918-2018)
Česko-slovenská výstava (1918-2018)
">
28.10.
31.10.
+ Přidat foto

Česko-slovenská výstava (1918-2018)

Kdy 28. říjen 2018 9:00 - 31. říjen 2019 18:00 Společenské akce
Výstava Moravského zemského muzea se bude zaměřovat primárně na historické a kulturní vazby Moravy a Slovenska zejména v 19. a 20. století.
Pozornost bude věnována průnikům mezi oběma zeměmi v cestách za vzděláním, migraci obyvatel a osobností z důvodů politických, náboženských a pracovních, kulturní styky výrazných osobností moravského a slovenského kulturního života v závěru 19. a ve 20. století, průniky působení významných osobností v oblasti kultury, umění, literatury, hudby, vzájemné ovlivňování v procesu národní identity, atd.

Přiblížení historických a kulturních vazeb Moravy a Slovenska od počátků společných kořenů v období Velké Moravy, následný odlišný státoprávní vývoj , průniky politické, válečné, náboženské, pracovní a kulturní, migrace obyvatel. Důraz pak bude položen na období 2. pol. 19. stol. a poč. 20. stol., kdy vzájemné vazby zesílely a směřovaly k národnostnímu sblížení a posléze k vytvoření společného státu. Připomenuty budou události revolučních let 1848/49, kdy z Moravy směřovaly výpravy slovenských dobrovolníků na Slovensko proti Maďarům, vazby předních slov. osobností na český prostor, a naopak českých na Slovensko, dále zesilující proud slovenské mládeže na Moravu za účelem získání vzdělání po zrušení slovenských gymnázií, působení významných slov. osobností na Moravě a naopak českých na Slovensku a vůbec pohyb a výměna lidí, věcí a ideí, ke kterým ve stále větší míře docházelo na přelomu 19. a 20. století, ať už máme na mysli působení osobností v oblasti kultury, umění, literatury a hudby. Tento pohyb pak měl rozměr i politický, stejně jako ekonomický nebo uplatnění českého kapitálu na Slovensku.

To vše se odehrávalo v odlišném procesu utváření národní identity českého a slovenského národa, který ovšem posléze vyzněl v ideách a tendencích k založení společného státu – Československé republiky. Zde budou připomenuty zejména zahraniční akce čs. odboje, vyhlášení společného státu, proces postupného obsazování a připojování Slovenska za účasti čs. dobrovolníků a armády. Jen náznakově pak bude vzpomenut následný vývoj ve společném státě.
Celý popis
Naposledy změněno: 30. 8. 2017