!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Kalendář akcí > Betlémská Odysea - světelná a hudební projekce v Betlémské kapli
Betlémská Odysea - světelná a hudební projekce v Betlémské kapli
"> "> ">
4.7.
+ Přidat foto
Hudební a divadelní akce

Betlémská Odysea - světelná a hudební projekce v Betlémské kapli

Kdy 4. červenec 2015 22:30 - 23:30
Audiovizuální projekce na budovu Betlémské kaple v Praze, věnovaná 600. výročí upálení M. J. Husa.

Unikátní multimediální umělecká show, nese název Betlémská Odysea – video mapping. 600. výročí od upálení Mistra Jana Husa (6.7.1415).

Autorka, výtvarnice, režisérka a choreografka, Zdeňka Čechová, zvolila netradiční způsob audiovizuální projekce, tzv. video mappingu. Nesnaží se šokovat diváka nečekanými zvraty, ale naopak chce, aby si divák mohl plně prožít krásnou hudbu – oratoria hudebního skladatele Miroslava Vobořila a zároveň, formou oživení historických fresek na fasádě Betlémské kaple, vede diváka historií, která se k tomuto památnému místu váže.

V historických obrazech, prolnutých náročnými počítačovými efekty a animacemi, se odvíjí děj prezentující mistra Jana Husa jako kazatele, rektora Univerzity Karlovy a poté jako kacíře a mučedníka. Symbolicky je ztvárněn odpor českého lidu pod vedením Jana Žižky a následné husitské hnutí. Jsou zdůrazněna celosvětově významná data založení Univerzity Karlovy a ČVUT v Praze. Závěrečná část projekce je věnována současné roli Betlémské kaple jako univerzitního objektu, kde se konají slavnostní inaugurace a promoce.

Pořadatelé věří, že projektem Betlémská Odysea – Video Mapping osloví nejen naše české diváky, ale rovněž zahraniční návštěvníky Prahy, pro které jsou použité texty přeloženy do anglického jazyka.

V úvodu se rozezní zvony a postupně se přibližujme k roku 1400, kdy začal Mistr Jan Hus svá kázání v Betlémské kapli v Praze. Následuje slavnostní projev M. J. Husa k Pražanům, doprovázený anglickými titulky.

I. MISTR JAN HUS – KAZATEL A REKTOR /  I. MAGISTER JAN HUS – PREACHER AND RECTOR
Spolu s hudebním oratoriem obrazově probíhá kázání Mistra Jana Husa v Betlémské kapli, jeho kritika penězoměnství a prodávání odpustků. Diskuze s kardinálem.

II. HUSITSTVÍ – KACÍŘ A MUČEDNÍK / II. HUSSITISM – HERETIC AND MARTYR
Úvodní modlitba kardinála, podkreslená podmanivou hudbou, otevírá historickou scénu - odsouzení a upálení Mistra Jana Husa.  Následuje symbolické ztvárnění vzedmutí odporu lidu pod vedením Jana Žižky z Trocnova a doba husitských bojů.

III. NÁRODNÍ PAMÁTNÍKY /  III. NATIONAL MEMORIALS
K poctě národní historii procházíme památníky spojené s dobou husitskou, kterým vévodí socha Mistra Jana Husa a vojevůdce Jana Žižky. Průběžně se objevují hlavní myšlenky Jana Husa a dalších českých myslitelů.

IV. SVĚTOVÉ REMINISCENCE / IV. WORLD REMINISCENCES
Památníky Mistra Jana Husa ve světě  –  Worms, Konstanz, Zürich, Geneve, Kopenhagen, Washington – otevírají čtvrtou část Betlémské odysey.  Čtyři pražské artikuly – jsou historickým odkazem doby husitské. Vše končí poselstvím – „Pravdu neupálíš“.

V. PRAŽSKÉ UNIVERZITY / V. UNIVERSITIES IN PRAGUE
Závěrečná část BETLÉMSKÉ ODYSEY přibližuje významná historická data našich prvních pražských univerzit. Založení Univerzity Karlovy v Praze v roce 1348, jako jedné z prvních v Evropě. Období 1409 – 1410, kdy Mistr Jan Hus byl rektorem Univerzity Karlovy. Založení Českého vysokého učení technického v Praze v roce 1707, jako jedné z prvních nevojenských technických univerzit v Evropě. Závěrečná scéna je věnována současné roli Betlémské kaple v Praze, která slouží ke slavnostním inauguracím a promocím ČVUT v Praze.

Zobrazit více
Naposledy změněno: 24. 7. 2020