Úvod > Kalendář akcí > Dvořákův festival – A. Dvořák – Mše D dur – Lužanská
Festivaly

Dvořákův festival – A. Dvořák – Mše D dur – Lužanská

Kdy 6. červenec 2021 19:00 - 20:00
Lužanskou mši zkomponoval na objednávku Antonín Dvořák pro svého přítele a mecenáše Josefa Hlávku, vynikajícího architekta, zakladatele a prvního prezidenta České akademie věd, k vysvěcení nové zámecké kaple Lužanech.
PRAŽSKÝ KATEDRÁLNÍ SBOR
PRAŽŠTÍ KATEDRÁLNÍ SÓLISTÉ
JOSEF KŠICA – dirigent
PŘEMYSL KŠICA – varhany

Pražský katedrální sbor zahájil svou činnost roku 1999 příchodem Josefa Kšici na místo ředitele kůru katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Těleso pravidelně vystupuje při katedrálních liturgických obřadech a snaží se tak navázat na bohatou hudební aktivitu minulých epoch. Dramaturgie sboru je zaměřena nejen na díla české (A. Dvořák, F. X. Brixi, P. Eben, Jan Ev. A. Koželuh, L. Janáček, A. Janda, B. Martinů, O. A. Tichý, J. D. Zelenka), ale i světové duchovní hudby (J. S. Bach, A. Caldara, C. Franck, G. F. Händel, W. A. Mozart), z nichž mnohá zazněla v novodobé premiéře. V roce 2001 byl sbor pozván na festival do Itálie – Canto gregoriano e polifonica sacra (S. Maria di Vescovio) a do Izraele na Musica Liturgica v Jeruzalémě, kde se představil v mnoha skladbách světového sborového repertoáru, ale i v renesanční polyfonii českého šlechtice Kryštofa Haranta z Polžic.

Pražský katedrální sbor vystoupil též na festivalu Pražské jaro 2000 (J. S. Bach) a 2004 (P. Eben). V roce 2005 opět podnikl turné do Itálie (Mantova) a v německém Creutzburgu (2006) nedaleko Eisenachu zpíval na festivalu Michaela Praetoria, kde předvedl reprezentativní výběr z české (Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic) a evropské renesanční polyfonie (Marenzio, Monteverdi, Gallus-Handl, Praetorius aj.). Pražský katedrální sbor již několikrát vystoupil v České televizi.

Pražský katedrální sbor je připraven kdykoli tato díla provést při posvátné pontifikální liturgii v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.

PROGRAM:
Felix Mendelssohn – Bartholdy – Sonáta č 1. f moll op. 65
A. Dvořák – Mše D dur (Lužanská)
Kyrie – Gloria – Credo – Sanctus – Benedictus – Agnus Dei
P. Kšica – varhanní improvizace
Zobrazit více
Naposledy změněno: 16. 7. 2021