Úvod > Kalendář akcí > 40 let ČSOP Rokycany
Výstavy

40 let ČSOP Rokycany

V roce 1982 byla v Rokycanech založena základní organizace ČSOP.
Od roku 1989 je jejím předsedou Pavel Moulis, v Rokycanech známá a významná osobnost, zajišťující činnosti ZO ČSOP i chod záchranné stanice živočichů. Organizuje přírodo-vlastivědné výlety, vycházky do okolí Rokycan, vede kroužek mladých ochránců, pořádá letní tábor, podzimní společenský ples, Den Země ...
Výstava má za cíl shrnout dosavadní bohatou činnost této organizace. Vystaveny budou fotografie z akcí, tábornické kroniky a řada dermoplastických preparátů z uhynulých pacientů záchranné stanice živočichů.