Úvod > Aktuality > Zalistujte si Vyšehradským kodexem, Strahovským evangeliářem a dalšími rukopisy

Zalistujte si Vyšehradským kodexem, Strahovským evangeliářem a dalšími rukopisy

Vydáno 12. dubna 2018 Kultura
Víte, jak vypadal Vyšehradský kodex, Strahovský evangeliář nebo Velislavova bible? K originálu se asi hned tak nedostanete, avšak věrné kopie těchto, ale i dalších historických rukopisů a inkunábulí jsou do 19. dubna 2018 k vidění v Galerii Klementinum v areálu Národní knihovny ČR. Šanci nahlédnout do tajů starých knih a možnost jimi listovat nabízí výstava Středověká kniha na dosah, kterou připravila Národní knihovna ČR ve spolupráci se společností Tempus Libri, zabývající se právě produkcí věrných kopií vzácných historických originálů.
Starý kodexV expozici s názvem Středověká kniha na dosah jsou vzácné historické rukopisy skutečně „na dosah“ – návštěvníci si mohou faksimile významných děl sami prolistovat a do posledních detailů si prohlédnout jejich obsah i fyzické provedení původními technologiemi.

Unikátní expozice věrných kopií vzácných, zejména českých, rukopisů a inkunábulí, doplněná i o originály starých tisků dostojí svému názvu a skutečně návštěvníkům nabízí možnost knihu otevřít, listovat jí a díky tomu dopodrobna prozkoumat detaily práce starých mistrů. Velmi významným exponátem je jistě faksimile nejvzácnější knihy, kterou na našem území máme – královského evangelistáře, známého jako Vyšehradský kodex. Ten byl zhotoven jako dar ke korunovaci prvního českého krále Vratislava. Díky svému historickému významu a své mimořádně ikonografické výzdobě byl kodex v r. 2005 zařazen mezi národní kulturní památky ČR a je označován za nejdražší rukopis v České republice s pojistnou hodnotou ve výši jedné miliardy korun.

Vyšehradský kodexTěšit se můžete i na další kopie více než tisíc let starých knih. Mezi exponáty najdete: Strahovský evangeliář (okolo r. 860), nejkompletnější sbírky právních textů z předhusitské doby – Kniha zemského, městského a jiného práva (okolo r. 1413), nejobsáhlejší obrazový rukopis ve středověké střední Evropě Velislavovu bibli (polovina 14. stol.), druhou tištěnou bibli na našem území – inkunábuli Bible kutnohorské (1489), nejstarší městské knihy ve střední Evropě – Liber vetustissimus (1310), dosud platnou právní listinu s nejstarší dochovanou podobou staropražského znaku – Polepšení znaku Starého Města pražského (1475), nebo tři ukázky faksimile španělského vydavatelství Liber Millenium (např. Kodex navarský z konce 12. století). Expozici doplní prezentace genealogického výzkumu s ukázkou finálního zpracování konečné badatelské zprávy a rodového stromu zhotovené na zakázku nakladatelstvím Tempus Libri.

Výstavu Středověká kniha na dosah můžete navštívit do 19. 4. 2018 v Galerii Klementinum každý den od 10:30 do 18:00 s výjimkou pondělí. Vstup je zdarma.
Klementinum Praha - druhý největší komplex v metropoli

Klementinum Praha - druhý největší komplex v metropoli

Monumentální stavební komplex Klementina, po Pražském hradě druhý největší komplex v Praze, byl vždy živým centrem vzdělanosti a kultury. V areálu sídlí již přes dvě stě let Národní knihovna. Jsou zde uloženy nejcennější rukopisy a všechny knihy, vydané od roku 1807 na území Čech.