Úvod > Aktuality > Vstupem zdarma do všech expozic oslaví Národní galerie 222. narozeniny

Vstupem zdarma do všech expozic oslaví Národní galerie 222. narozeniny

Vydáno 1. února 2018 Kultura
Při příležitosti svého 222. výročí Národní galerie připravila od 3. do 4. 2. 2018 vstup do všech expozic zdarma! Návštěvníci mají tak jedinečnou příležitost navštívit zdarma klášter sv. Anežky České (Středověké umění v Čechách a střední Evropě), Šternberský palác (Evropské umění od antiky do závěru baroka), Schwarzenberský palác (Baroko v Čechách), palác Kinských (Umění Asie a Umění starověku) a Veletržní palác (Umění 20. a 21. století). Národní galerie bude mít po oba dny otevřeno od 10 do 18 hodin.
Národní galerie v Praze - Anežský klášter - Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550

Národní galerie v Praze - Anežský klášter - Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550

V autentickém prostředí prvního kláštera klarisek v Čechách, založeného pravděpodobně roku 1231 sv. Anežkou Českou, dcerou krále Přemysla Otakara I., je zpřístupněna expozice středověkého a raně renesančního umění Národní galerie v Praze. Od října 2016 nový prohlídkový okruh.

Národní galerie v Praze - Šternberský palác - evropské umění od antiky do baroka

Národní galerie v Praze - Šternberský palác - evropské umění od antiky do baroka

Šternberský palác na Hradčanském náměstí v Praze vznikl na objednávku hraběte Václava Vojtěcha ze Šternberka a jeho manželky Kláry z Maltzanu. Od roku 1946 začala budovu využívat a stavebně upravovat Národní galerie v Praze, která sem umístila své sbírky Evropského umění od antiky do závěru baroka.

Valdštejnská jízdárna

Valdštejnská jízdárna

Valdštejnská jízdárna byla postavena v roce 1630 jako součást raně barokního paláce Albrechta z Valdštejna. V současnosti Valdštejnská jízdárna slouží jako prestižní výstavní prostor Národní galerie pro konání krátkodobých výstav.

Zámek Fryštát v Karviné

Zámek Fryštát v Karviné

Dominantou města Karviná je zámek Fryštát. Empírový zámek je jedinečnou památkou svého druhu v ostravském regionu a představuje opravdový unikát, který byl původně předurčen k výlučné industrializaci.

Muzeum českého kubismu - stálá expozice Národní galerie

Muzeum českého kubismu - stálá expozice Národní galerie

Stálá expozice Národní galerie v Praze v Domu U Černé Matky Boží je zaměřena na nejvýznamnější etapu kubismu v českých zemích (na období let 1910-1919) a představuje nejen obrazy, plastiky, kresby, ale také oblast užitého umění a architektury.

Národní galerie pro děti a rodiče

Národní galerie pro děti a rodiče

Národní galerie v Praze nabízí kromě stálých expozic také doprovodné programy pro nejmenší návštěvníky. Připravena je nabídka organizovaných i samoobslužných aktivit pro rodiny s dětmi, ve Veletržním paláci je otevřen také Galerijní dětský koutek.

Expozice umění 19. století se nabízí v klášteře sv. Jiří na Hradčanech

Expozice umění 19. století se nabízí v klášteře sv. Jiří na Hradčanech

Od konce 19. století probíhají v areálu kláštera sv. Jiří v Praze průběžně opravy a archeologický výzkum. V letech 1963 - 1974 byla budova rekonstruována pro sbírky Národní galerie v Praze a na jaře 1976 zde byla veřejnosti zpřístupněna stálá expozice starého českého umění.

Palác Kinských na Staroměstském náměstí

Palác Kinských na Staroměstském náměstí

Od 25. února 2018 již není expozice, jež představovala nejvýznamnější umělecké soubory Sbírky umění Asie a Afriky, v paláci Kinských dostupná. Expozice Národní galerie se v budoucnu přemístí na Hradčanské náměstí.

Expozice Národní galerie v Praze - největší sbírka výtvarného umění

Expozice Národní galerie v Praze - největší sbírka výtvarného umění

Národní galerie v Praze je státní organizací, která spravuje největší sbírku výtvarného umění v ČR. Hlavním cílem galerie je shromažďování, evidence, uchovávání, odborně zpracování a vědecký výzkum, ale také vystavování malířských, sochařských a grafických děl domácího i cizího umění.

Národní galerie v Praze - Veletržní palác - stálá expozice Umění 19., 20. a 21. století

Národní galerie v Praze - Veletržní palác - stálá expozice Umění 19., 20. a 21. století

Stálá expozice umění Umění 19., 20. a 21. století seznamuje ve třech podlažích Veletržního paláce s vývojem českého i zahraničního výtvarného umění v kontinuitě posledních dvou staletí. Od roku 2000 jsou zde vystavovány také sbírky umění 19. století.

Národní galerie zdarma pro děti a studenty

Národní galerie zdarma pro děti a studenty

Národní galerie v Praze nabízí neomezený přístup do stálých expozic pro děti, mládež do 18 let a studenty do 26 let.

Schwarzenberský palác - probíhá rekonstrukce

Schwarzenberský palác - probíhá rekonstrukce

Schwarzenberský palác prochází od 7. ledna rekonstrukcí expozice. Znovu se veřejnosti otevře na podzim 2019.