Úvod > Aktuality > V rajhradském klášteře se otevřela nová prohlídková trasa

V rajhradském klášteře se otevřela nová prohlídková trasa

Vydáno 13. listopadu 2013 Památky
Benediktinský klášter v Rajhradě otevřel zájemcům o histrorii a literaturu novou prohlídkovou trasu ve zrekonstruovaném jižním křídle prelatury. V Památníku písemnictví na Moravě se tak jedná o druhý návštěvní okruh, který vás provede výstavními a galerijními sály, klášterní zahradou a dobovou kuchyní. Nahlédnout lze také do dosud neopravených prostor, které zdevastovali vojáci před rokem 1989. Až do března příštího roku se na této trase seznámíte také se životem a dílem Vítězslava Nezvala.
RajhradNáročnou rekonstrukcí prošlo v minulých letech jižní křídlo prelatury kláštera v Rajhradě, kde byla nyní otevřená nová expozice. V nově upravených prostorách vznikly muzejní prostory včetně lapidária a multimediální prezentace. Ve velkém sále se konají krátkodobé výstavy, malá galerie uprostřed nové prohlídkové trasy bude patřit spojení literatury a výtvarného umění. V rámci prohlídky také nahlédnete do stylizované klášterní zahrady, kde se pěstují léčivé byliny a do dobové kuchyně. K vidění jsou také místnosti, které ještě neprošly opravami a v nichž se odráží realita "vojenské péče o památky" před rokem 1989.

V Rajhradě se spojuje barokní architektura se stále živou moravskou literaturou. Genius loci dodává místu sál zasvěcený zásadní přestavbě kláštera od stavitele Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Od listopadu do konce března 2014 si  ve velkém sále prelatury prohlédnete také zajímavou výstavu s názvem Vítězslav Nezval - život, dílo kde naleznete Nezvalovy sbírky básní, fotografie ze života nebo dokonce i obrazy, který sám namaloval. Expozice byla zároveň inspirovaná surrealismem, ke kterému se básník hlásil. Podle citátu Andrée Bretona Setkání deštníku a šicího stroje na operačním stole je také expozice sestavena.

Památník nabízí také druhou menší výstavu. Ta je věnovaná textům výtvarníka a spisovatele Aloise Mikulky, který napsal téměř padesát vlastních děl.
Památník písemnictví na Moravě

Památník písemnictví na Moravě

Památník nabízí stálou expozici zahrnující nejvýznačnější osobnosti literatury na Moravě od 9. do 20. století, temporární výstavy a prohlídku interiéru restaurované historické benediktinské knihovny s osmnácti tisíci knihami. Celkem čítá fond knihovny na 65 000 svazků.

Klášter v Rajhradě u Brna

Klášter v Rajhradě u Brna

Klášter v Rajhradě u Brna patří mezi nejstarší a nejznámější kláštery na Moravě. Klášter sloužil odedávna jako centrum kultury a vzdělanosti. Dnes zde můžete navštívit opatský chrám sv. Petra a Pavla a Památník písemnictví na Moravě s historickou knihovnou.