Úvod > Aktuality > V Mikulčicích vzniká most, který propojí velkomoravské památky na české i slovenské straně

V Mikulčicích vzniká most, který propojí velkomoravské památky na české i slovenské straně

Vydáno 28. července 2019 Památky
Poslední červencový pátek usadil jeřáb obloukovou mostní konstrukci přes řeku Moravu. Nový most, který bude dostaven na podzim 2019, propojí slovanské hradiště v Mikulčicích a obec Kopčany na Slovensku, kde se nachází kostel z 9. století. Lávka tak spojí památky Velkomoravské říše, unikátní přírodní lokality a dvě národní sítě cyklostezek.
MostTuristický most, který v těchto dnech vzniká v Mikulčickém luhu za obcí Mikulčice, spojí dvě jedinečné velkomoravské lokality – slovanské hradiště na české straně a na druhém břehu obec Kopčany s kostelem sv. Margity Antiochijské z 9. století. Lidé se po lávce dlouhé 143 metrů projdou nebo projedou na kole na podzim 2019 (nejspíše na přelomu října a listopadu).

Most je široký skoro pět metrů a výška dosahuje devíti metrů. Na dvěstětunovou lávku tvaru oblouku bude také navazovat zpevněná stezka pro cyklisty i pěší jak na českém břehu, tak i na slovenském, kde vyroste cyklostezka úplně nová. Ta povede od bývalého slovanského hradiště Předhradí na lesní cestu vedoucí k mostu.
Most přes řeku Moravu v Mikulčicích

Most přes řeku Moravu v Mikulčicích

Nový most, který bude dostaven na podzim 2019, propojí slovanské hradiště v Mikulčicích a obec Kopčany na Slovensku, kde se nachází kostel z 9. století. Lávka tak spojí památky Velkomoravské říše, unikátní přírodní lokality a dvě národní sítě cyklostezek.

Přírodní park Mikulčický luh

Přírodní park Mikulčický luh

Přírodní park se rozkládá na ploše 8 km² a představuje lužní krajinu s dochovanými zbytky přírody kolem řeky Moravy jihovýchodně od Mikulčic. Součástí území je přírodní rezervace Skařiny, která je jednou z posledních hnízdních kolonií volavek popelavých a čápů bílých u řeky Moravy.

Slovanské hradiště v Mikulčicích - místo, kde pocítíte dotek dávných dějin naší země

Slovanské hradiště v Mikulčicích - místo, kde pocítíte dotek dávných dějin naší země

Slovanské hradiště v Mikulčicích bezpochyby patří mezi nejvýznamnější místa poukazující na historii našeho státu. S největší pravděpodobností byly Valy u Mikulčic hlavním městem Velké Moravy. V muzeu zhlédnete nejenom předměty denní potřeby, ale také výrobky uměleckého řemesla.