Úvod > Aktuality > Světový den vody 2018: Prohlídky vodáren, jezů a přehrad

Světový den vody 2018: Prohlídky vodáren, jezů a přehrad

Vydáno 14. března 2018 Památky
Oslavy Světového dne vody, který každoročně připadá na 22. března, jsou tradičně spojeny s množství akcí určených pro veřejnost, při kterých je možné navštívit jinak nepřístupná místa spojená s vodou. Protože Světový den vody letos připadá na čtvrtek, konají se první akce už o víkendu 17. a 18. března, další pak v průběhu týdne, nejčastěji 24. a 25. března 2018. Užijte si prohlídky vodáren, čistíren, přehrad a dalších neobvyklých míst!

Jiný pohled na Prahu nabídne vodárna v Podolí

podoli_vodarna.jpgKaždý rok v rámci Světového dne vody pořádá Muzeum pražského vodárenství v Podolské vodárně dny otevřených dveří. Letos se sem můžete vypravit v sobotu a v neděli 17. a 18. března od 9:00 do 16:30 hodin, vstup je zdarma. Uvitíte tu mimo jiné například  originál čerpacího stroje klatovské vodárny z roku 1830, vodovodní potrubí z antického období, část hradního vodovodu z doby Rudolfa II. a další exponáty.

Běžná prohlídka mimo Den otevřených dveří vás zavede i na ochoz budovy chemické úpravy vody, odkud se otvírá pěkný a nezvyklý výhled na Prahu.
 

Středočeské vodárny zvou do Zbečna, Kladna i na Mělník

KlíčavaTaké Středočeské vodárny pořádají dny otevřených dveří. V sobotu 17. března můžete navštívit  úpravnu vody Klíčava u Zbečna a ve čtvrtek 22. března jsou připraveny prohlídky čistíren odpadních vod v Kladně – Vrapicích a Mělníce – Mlazicích.

Úpravna vody Klíčava u Zbečna se otevře v sobotu 17. 3. 2018 a prohlídky úpravny jsou v těchto časech: 9:00, 10:30, 12:00, 14:00 a 16:00 hodin.

Čistírny odpadních vod na Kladně – Vrapicích a Mělníce – Mlazicích jsou zpřístupněny ve čtvrtek 22. 3. 2018 mezi 8:00 hod a 16:00 hod. Pokud si s sebou do Kladna přinesete 1 l vody, udělají vám v laboratoři rozbor zcela zdarma. Bude to však možné pouze ve čtvrtek 22. 3. 2018 mezi 8:00 – 15:00 hod.
 

Výpravy na komín i do podzemí

Stará čistírnaSlavit se bude také ve staré čistírně odpadních vodPraze-Bubenči, kam jste zváni již v sobotu 24. března od 9:00 do 19:00 hodin.

V rámci Světového dne vody čistírna nabídne kromě běžných prohlídek také plavby na raftu v podzemní nádrži a vstup do původní odpadní stoky, samozřejmě vyčištěné a přichystané na návštěvníky. Těšit se můžete také na doprovodný naučný program a výstupy na ​větrací komín, pro děti je připravena výtvarná dílna, divadlo a hry. Prohlídky je nutné rezervovat předem na internetových stránkách staré čistírny. Jednotné vstupné je 200 Kč, výstup na komín po vnější straně komína vyjde na 180 Kč; výstup po vnější straně a spuštění vnitřkem na 260 Kč.

Stará čistírna nedávno oslavila sto let od svého vzniku; národní kulturní památka byla postavena na začátku 20. století jako poslední článek stokové sítě v Praze a k čištění většiny odpadních vod sloužila až do roku 1967, kdy byla na nedalekém Císařském ostrově uvedena do provozu nová čistírna. Spíš než klasické muzeum pozoruhodná budova připomíná technický zámek, a tomu odpovídá i režim prohlídek. Jinak než s průvodcem se do jejích interiérů se zbytky dobových technologií zkrátka nepodíváte.
 

Na prohlídky zvou také přehrady a vodní elektrárny

Hučák v HradciDny otevřených dveří při příležitosti Světového dne vody pořádají také nejrůznější vodní elektrárny, zdymadla a technická zařízení na velkých řekách. Vstupné bývá zpravidla zdarma nebo symbolické, prohlídky začínají na hrázích nebo u vstupů do technických objektů, případně bývají označeny šipkami od parkoviště.

Několik akcí připravilo Povodí Labe, které zve na  vodohospodářský dispečink i krátké plavby inspekčním plavidlem v Brandýse nad Labem a v Roudnici nad Labem.

Ve čtvrtek 22. 3. můžete přijít od 14 do 18 hodin na vodohospodářský dispečinkHradci Králové. Na VD Brandýs nad Labem bude také otevřeno, a to od 10 do 15 hodin, kromě klasické prohlídky čekají návštěvníky také krátké plavby inspekčním plavidlem.

Brněnská přehradaV sobotu 24. 3. budou otevřeny vodní nádrže Mšeno, Rozkoš, Pardubice, Poděbrady, Dolní Beřkovice a Střekov. Prohlídky s krátkými plavbami se budou konat v Roudnici nad Labem od 10 do 15 hodin.

Ten samý den (tedy v sobotu 24. března) se bude konat Světový den vody také na Povodí Moravy. Vodohospodáři zvou na prohlídku vodního díla Bystřička, která bude zaměřena na rekonstruovaný bezpečnostní přeliv, boční věžový objekt, hráz a modernizovanou strojovnu pod hrází, včetně injekční štoly v hrázi. Brněnská přehrada neboli Prýgl ukáže místa, která jsou jinak pro veřejnost nepřístupná - strojovna spodní výpusti a revizní štola. Vodní nádrž Slušovice zve prohlídku na koruně hráze, v odběrné věži a ve strojovně spodních výpustí. Sraz je u domku hrázného (na asfaltové komunikaci k hrázi). Prohlídky s průvodcem začínají vždy v celou hodinu od 9 do 14 hod.
Brněnská přehrada - Prýgl

Brněnská přehrada - Prýgl

Jednou z nejvýznamnějších rekreačních oblastí v bezprostřední blízkosti moravské metropole je Brněnská přehrada. Přehradní nádrž s rozlohou 252 ha byla vybudována na řece Svratce v letech 1936-1940. Dnes je přehrada oblíbenou rekreační oblastí s pravidelnou lodní dopravou.

Muzeum pražského vodárenství a vodárna Podolí

Muzeum pražského vodárenství a vodárna Podolí

Ve vodárně se seznámíte s chemickou úpravou říční vody a navštívíte vodárenskou věž. Otevřeno je pouze po předchozím objednání.

Přehrada Bystřička

Přehrada Bystřička

Vodní nádrž, vybudovaná v letech 1907–1912 v srdci Vsetínských vrchů. Bystřička je výchozím místem pro pěší i cyklistické výlety, téměř čtyřicetihektarová plocha láká milovníky koupání a vodních sportů.

Stará čistírna odpadních vod v Bubenči

Stará čistírna odpadních vod v Bubenči

Stará čistírna odpadních vod v Praze - Bubenči je významným dokumentem historie architektury, techniky a vodohospodářství. Byla postavena v letech 1901 – 1906 a k čištění odpadních vod sloužila až do roku 1967. Projekt čistírny vypracoval inženýr britského původu sir William Heerlein Lindley.