Úvod > Aktuality > Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích vás vezme do Krajiny snů

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích vás vezme do Krajiny snů

Vydáno 21. března 2019 Kultura
V Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích právě probíhá výstava Ivana Ouhela, která představuje výběr z autorovy malířské tvorby od roku 2007 až do současnosti. Ačkoli ja malíř často označován za krajináře, on sám zdůrazňuje, že ho nezajímá zpodobování krajiny a řazení plánů na obraze. Pokouší se zaznamenat prožitek z krajiny či emotivně přetavené vzpomínky a zážitky z jednotlivých přírodních elementů, ať již jde o pole, les, vegetaci či plod ovoce. O spontánnosti autorových záznamů svědčí nervní kladení vrstev olejové barvy nanášených špachtlí či přímo prsty. Výstava Krajina snů probíhá od 15. března do 22. dubna 2019.
OuhelaObrazy z posledních jedenácti let, představené v reprezentativním výběru na aktuální výstavě Krajina snů, jsou potvrzením cesty, kterou Ouhel nastoupil na sklonku šedesátých let a dodnes jí zůstává věrný. Můžeme však přece jen pozorovat postupné proměny autorova způsobu práce. Ouhel používá čisté barvy, které někdy instinktivně nanáší na plátno přímo z tuby, namísto štětce s oblibou používá špachtli, pracuje s malbou přes podlepené pásky, aby jejich následným stržením vytvářel přes celou plochu plátna geometrické linky, které jsou však často obklopeny shluky vibrujících linií v pastózních nánosech. Jeho projev dosahuje svobodomyslnosti dětské kresby, kterou však koriguje půl století malířských zkušeností.
 
KrystalNa proměny ve vývoji autorova díla vždy měly výrazný vliv podněty zaznamenané na cestách po Čechách i po vzdálenějších krajích. A právě podněty z opakovaných cest do Indonésie přinesly do malířova díla posledních let nové impulsy a ještě odvážnější barevnost. Většina obrazů s námětem Indonésie je dnes ve vlastnictví soukromých sběratelů, ale přesto se Severočeské galerii podařilo pro výstavu zapůjčit řadu významných ukázek z tohoto cyklu.
 
Ouhelovo dílo je svědectvím o tvůrčí svobodě, kterou si umělec dokázal uchovat i přes veškerá omezení, nejprve především politická, později spíše zdravotní. Je také ukázkou tvůrčího vývoje umělce, kterého nesvedly z cesty žádné módní vlny v oblasti výtvarného umění ani neznejistily proklamace mnohých kunsthistoriků o přežitosti tradičních výtvarných technik. Malířovo dílo plynule roste již padesát let a udržuje si jasnou vnitřní logiku. Dnes již není pochyb o tom, že energie a osobní prožitky zachycené v Ouhelových dílech jsou zárukou nadčasovosti autorovy tvorby i nesporným obohacením moderního výtvarného umění.
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Galerie byla založena v lednu 1956, sbírky byly zpřístupněny 9. května 1958. Galerie prezentuje díla z období od 13. století do současnosti převážně české provenience. Díla jsou soustředěna do samostatných sálů - sál gotiky, sál renesance, sál baroka, sál umění 19. století a prostory pro výstavy.