Úvod > Aktuality > Prohlédněte si unikátní dům zbrojnošů na hradě Svojanov

Prohlédněte si unikátní dům zbrojnošů na hradě Svojanov

Vydáno 12. března 2019 Památky
Hrad Svojanov je od března otevřen o víkendech. Mimo klasického okruhu hradními interiéry si můžete vybrat i druhou prohlídkovou trasu, která vám představí unikátní dům zbrojnošů. Vystavená sbírka vám přiblíží chladné zbraně, dobové zbroje i oblíbené hry tehdejších zbrojnošů.
Hrad SvojanovHrad Svojanov nabízí mimo klasické prohlídky hradních interiérů také druhý prohlídkový okruh, na které uvidíte "zázemí" hradu. Navštívíte tajemná gotická sklepení, seznámíte se s právem útrpným a nakonec si prohlédnete unikátní dům zbrojnošů.

Prohlídka začíná v nejspodnějším hradním sklepení, kde se seznámíte se smutným příběhem hradní paní Kateřiny, která zde tragicky zahynula. Odtud vystoupáte do horního podlaží sklepů, jež kdysi sloužilo jako obytné prostory. Dojde i na podzemní prostory se stylovou mučírnou, kde okusíte atmosféru práva útrpného. Mezi spoustou nástrojů uvidíte i skřipec, klec pro nepoctivé obchodníky či pouliční děvy, rumpál nebo pranýř. V posledním sklepení pod palácem, sloužícím nyní jako lapidárium, si prohlédnete fragmenty původní architektonické výzdoby dodnes nedochované hradní kaple sv. Kateřiny.

Dům zbrojnošů SvojanovDruhou částí trasy B je goticko-renesanční dům zbrojnošů z konce 15. století, zbudovaný původně jako obydlí hradní posádky. Díky jeho pozdějšímu využívání především k hospodářským účelům nebyl nikdy později přestavován a tak se jeho prostory dochovaly ve zcela autentickém stavu. V dolním sále domu je dnes vystavena sbírka klasicistních vyřezávaných dveří z Poličska. Horní  sál  slouží  jako expozice  života  hradní posádky na konci 15. století. Uvidíte zde dobové zbroje, brnění či zbraně. Vystavená sbírka představuje přehlídku chladných zbraní, užívaných od 14. do 16. století, sekyry, halapartny, cepy s ostrými hroty či například kopí s železnými špicemi. Sálu však dominují zbroje - rakouská jezdecká leštěná zbroj a pěšácká trabantská půlzbroj. Raritou je také kroužková košile sestavená z 16 000 kroužků. Velkou zajímavostí je přehlídka starých her, mezi nimiž jsou například vyřezávané šachy nebo  karty  na  ručním  papíře. 

Z  horního  sálu ještě vstoupíte do krovů s původními prvky z 15. století. Dle mínění památkářů patří dům zbrojnošů díky vysokému stupni zachování k nejvýznamnějším památkám v zemi. Svou autenticitou je srovnatelný například s královským palácem na Bezdězi.
Hrad Svojanov - místo, kde mísí gotika s empírem, tedy středověk s 19. stoletím

Hrad Svojanov - místo, kde mísí gotika s empírem, tedy středověk s 19. stoletím

Jedním z nejstarších královských hradů v ČR je malebný hrad Svojanov ležící nad údolím řeky Křetínky. Je to zároveň jediný hrad v republice, v jehož architektuře se mísí gotika s empírem, tedy středověk s 19. stoletím. Navštívit můžete i ojedinělý dům zbrojnošů.