Úvod > Aktuality > Nejlepší muzea soutěže Gloria musaealis 2017

Nejlepší muzea soutěže Gloria musaealis 2017

Vydáno 17. května 2018 Kultura
Šedesát dva muzeí a galerií, devadesát devět projektů a tři hlavní kategorie, vesměs s přívlastkem muzejní: výstava roku, publikace roku a počin roku, se sešly na startovní čáře již XVI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. Některé oceněné výstavy už sice dávno skončily, ale vítězná muzea můžete zahrnout do svých tipů pro letošní dovolenou.
Kamenná muzea a galerie vám neutečou, ale protože soutěžní ročník probíhal od 1. ledna 2017 do 28. února 2018, z oceněných výstav už stihnete jen několik (letos byly ceny uděleny i novým stálým expozicím) – přesto právě výstava roku s 43 přihlášenými projekty byla nejsilněji zastoupenou kategorií. Pojďme proto prozkoumat zejména Muzejní počiny roku se patnácti přihlášenými projekty.
 

Muzejní počin roku

Muzeum Karlovy VaryNa první zlaté metě zazářilo Muzeum Karlovy Vary. U příležitosti 150. výročí založení muzea prošla budova muzea zásadní rekonstrukcí, která umožnila vytvořit dvě poschodí nových multimediálních a interaktivních expozic prezentujících bohatost sbírkového fondu s důrazem na slavné místní lázeňství. Moderní muzeum se tak stává otevřeným prostorem pro setkávání.
 
Druhou příčku obsadilo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, a to za projekt "Příběh jednoho pokladu". Pomocí filmového příběhu o unikátním nálezu pokladu ze starší doby bronzové seznamuje muzeum návštěvníky s náročnou prací muzejních odborníků. Díky tomu můžete podrobně sledovat jednotlivé úkony vedoucí k záchraně vzácných předmětů datovaných na počátek 2. tisíciletí př. n. l. a nahlédnout tak pod ruce archeologů i restaurátorů.

Třetí místo patří Uměleckoprůmyslovému museu v Praze, které poršlo nákladnou a poměrně dlouhou revitalizací. Budova muzea, stavba architekta Josefa Schulze, se dočkala potřebné rekonstrukce a oživení. Nejprve byl vybudován nový centrální depozitář, který umožnil vystěhovat sbírkový fond z nevyhovujících prostor. Díky tomu bylo pak možno více než zdvojnásobit výstavní plochu a vytvořit nové prostory pro návštěvníky.
 

Muzejní publikace roku

Zkušenost ExiluZ jednačtyřiceti projektů soutěžících v kategorii Muzejní publikace roku udělila odborná porota první místo Památníku národního písemnictví za publikaci "Zkušenost exilu: Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu". Publikace vydaná v česko-rusko-anglické mutaci mapuje fenomén exilu z bývalého carského Ruska do meziválečného Československa v celé jeho šíři z hlediska národnostního i profesního složení exulantů. Díky vstřícnosti tehdejší vlády se nově vzniklý stát stal jednou z hlavních zemí mnohonárodnostního proudu exulantů, skutečným "Ruskem mimo Rusko".

Zahradní umění první republikyDruhé místo ladí s letošním 100. výročím vzniku republiky – získalo jej Národní zemědělské muzeum, za publikaci "Zahradní umění první Československé republiky a její zahradníci" autorů Stanislava Ottomanská, Šárka Steinová, Roman Zámečník (eds.). Sté výročí vyhlášení samostatné Československé republiky oslavilo muzeum publikací, která je výsledkem pětiletého výzkumu věnovaného analýze a vývoji zahradní a krajinářské architektury u nás v tomto období. Představuje zahradně-architektonickou tvorbu, zahradnictví a zahradnické závody, zahradnické školství, příslušná periodika a školkařství.

Poštovní schránkaTřetím oceněným je Technické muzeum v Brně za publikaci "Umění emailu: Technika smaltu" autorky Pavly Stöhrové. Publikace pojednává o problematice smaltu/emailu v celé šíři podob zpracování i vývoje a obsahuje také informace o konzervování a restaurování. Zaměřuje se na využití smaltu v současné výtvarné tvorbě a věnuje se i pokusům o záchranu a oživení této tradice na severní Moravě.

Zvláštní ocenění v této kategorii udělila odborná porota Poštovnímu muzeu za publikaci "200 let poštovní schránky" autora Jana Kramáře. Publikace vypovídá o všestranném využití poštovní schránky jako všeobecně dostupného nástroje všedního dne, jehož historický vývoj se završuje právě ve chvíli, kdy jeho uplatnění začíná zvolna ustupovat. Kniha sleduje proměny schránek od prostých dřevěných typů po dnešní poštovní automaty.
 

Muzejní výstava roku

Lesní říše prastaráJak už bylo řečeno, některé oceněné výstavy již bohužel nestihnete, ale letos bylo oceněno také několik nových stálých expozic. A možná, že jste některou z krátkodobých výstav navštívili a může vás hřát dobrý pocit, že jste byli svědky zajímavé akce. A tak jen letem světem uveďme, že první místo putuje do Muzea Novojičínska za výstavu "Říše prastará, mocná i zkrocená: Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializací". Výstava zaujala originálním mezioborovým pohledem na dějinné proměny vztahu mezi člověkem a lesem. Lesní říše na Kravařsku zde byla představena v široké škále antropologických významů.

Život na BlatechDruhé místo získalo Husitské muzeum v Táboře za stálou expozici "Život na Blatech a Kozácku", zpřístupněnou dne 23. června 2017. Expozici však v Táboře nehledejte, najdete ji ve Smrčkově domě v Soběslavi. Třetí místo patří Národnímu technickému muzeu v Praze za výstavu "Člověk v náhradách aneb Technika slouží medicíně", uspořádanou ve dnech 10. května 2017 až 4. března 2018. 

Zvláštní ocenění v této kategorii patří Muzeu hlavního města Prahy, za stálou expozici "Praha Karla IV.: Středověké město", zpřístupněnou 2. prosince 2017. Expozice přibližuje netradičním způsobem stavební vývoj Prahy v době vlády Lucemburků, zejména císaře Karla IV., a také všední život Pražanů před sedmi sty lety.
 

Zvláštní ceny

Západočeské muzeum v PlzniJako řada dalších soutěží i Gloria musaelis uděluje zvláštní ocenění. Některá již znáte, další putuje do Západočeského muzea v Plzni, za projekt "Rekonstrukce historické expozice Umělecké řemeslo / Užité umění". Rekonstrukcí budovy, která původně sloužila Záložnímu úvěrovému ústavu, získala galerie výrazně lepší podmínky pro všechny oblasti své činnosti.

Dalším oceněným muzeem je Moravské zemské muzeum za výstavu "Chvála sběratelství: 200 let služby moravské kultuře a vědě", uspořádanou ve dnech 10. září 2017 a trvající až do 30. prosince 2018. Zvolená prezentace evokuje představu o původním vzhledu sbírkových institucí a ukazuje nejzajímavější exponáty všech 18 odborných oddělení muzea

Voják první světováA konečně v rámci XVI. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musealis byla udělena i Cena Českého výboru ICOM, a to Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích za výstavu "První světová válka: Léta zkázy a bolesti", probíhající ve dnech 12. listopadu 2017 až 11. listopadu 2018. Výstava uchopila téma války s aktuální naléhavostí. Ukázala, za jakých podmínek ze zmaru a zkázy vznikla Československá republika. Skvěle postavená prezentace ukazující projevy a dopady války na Českobudějovicku je provázena mimořádně propracovaným a působivým programem pro dospívající mládež.
Národní technické muzeum Praha - ráj exponátů z oblasti vědy a techniky

Národní technické muzeum Praha - ráj exponátů z oblasti vědy a techniky

Expozice NTM překvapí moderním muzejním pojetí. Svůj prostor tu nacházejí sbírky architektury, stavitelství a sbírka polygrafie. Nechybí stálé expozice Chemie kolem nás, Měření času, hutnictví, Interkamera a Technika hrou, expozice televizního studia nebo expoozice kontaktních čoček.

Muzeum Novojičínska na zámku Žerotínů v Novém Jičíně

Muzeum Novojičínska na zámku Žerotínů v Novém Jičíně

Muzeum Novojičínska má stálou expozici v žerotínském zámku zaměřenou na historii Nového Jičína a výrobu klobouků. Dále spravuje několik dalších muzeí a historických památek, pořádá výstavy i různé kulturní akce.

Technické muzeum v Brně

Technické muzeum v Brně

Muzeum se zabývá dokumentací vývoje vědy a techniky a průmyslové výroby v širokém rozsahu téměř tří desítek oborů – počínaje řemeslnou výrobou a konče moderní výpočetní technikou.

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

K nejvýznamnějším kulturním institucím na jihu Čech patří Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. Kromě stálých expozic přírody, pravěku a středověku, pořádá každoročně řadu krátkodobých tematických výstav, uskutečňuje přednášky a další kulturně vzdělávací programy a poskytuje odborné služby.

Západočeské muzeum v Plzni

Západočeské muzeum v Plzni

Západočeské muzeum v Plzni patří k předním muzejním institucím v České republice s více než dvěma miliony sbírkových předmětů ze všech oblastí vývoje přírody a společnosti.

Zámek Roztoky - Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Zámek Roztoky - Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Muzeum představuje návštěvníkům výstavy a expozice, ateliér Zdenky Braunerové, kulturní akce, dílny pro děti i dospělé, park se sochami a vzácnými dřevinami, možnost výletů po okolí.

Poštovní muzeum v Praze

Poštovní muzeum v Praze

Sběratelé i zájemci historie známek mohou navštívit Poštovní muzeum v Praze, kde si prohlédnou např. expozici poštovních známek, unikátů i padělků, známky nejstarší, ale i specializované sbírky a dopisy s otisky razítek.

Památník národního písemnictví

Památník národního písemnictví

Památník národního písemnictví na Strahově má cca přes 6 milionů archivních jednotek v Literárním archivu, 600 000 svazků v knihovně a 250 000 předmětů v uměleckých sbírkách (údaj z roku 1994).

Národní zemědělské muzeum - obory zemědělství ve všech podobách

Národní zemědělské muzeum - obory zemědělství ve všech podobách

Národní zemědělské muzeum nabízí kromě stálých expozic v Praze expozice ve svých pobočkách, krátkodobé výstavy, přednášky pro veřejnost, archiv, fotoarchiv a knihovnu. Od července 2017 se na střeše budovy otevřela vyhlídková terasa s piknikovou loučkou.

Moravské zemské muzeum v Brně

Moravské zemské muzeum v Brně

Moravské zemské muzeum je druhá největší a druhá nejstarší muzejní instituce v ČR. Bylo založeno roku 1817 císařským dekretem Františka I. Ve svých sbírkách uchovává přes 6 milionů předmětů, které představují cenný materiál z oborů přírodních a společenských věd, mj. i Věstonickou venuši.

Muzeum hlavního města Prahy

Muzeum hlavního města Prahy

V depozitářích Muzea hlavního města Prahy je uloženo velké bohatství sbírkových předmětů, dokumentujících dějiny hlavního města. Počet jednotlivých kusů z oborů historie, historie umění a archeologie dnes přesahuje číslo jeden milion.

Husitské muzeum - za Husity do Tábora

Husitské muzeum - za Husity do Tábora

Jednou z nejvýznamnějších památek pozdní gotiky v českých městech je radnice v jihočeském Táboře. Sály radnice dnes slouží Husitskému muzeu, které zde nabízí prohlídku stálých expozic týkajících se husitství, v přízemí budovy je vstup do sítě podzemních chodeb.

Dům U Zlatého prstenu v Praze - expozice Praha Karla IV.

Dům U Zlatého prstenu v Praze - expozice Praha Karla IV.

Dům U Zlatého prstenu v Týnské ulici je ve správě Muzea hlavního města Prahy. Prohlédnete si zde expozici zaměřenou na proměnu Prahy v době panování Karla IV., která věrně přiblížuje podobu měst a život jejich obyvatel v lucemburské době.

Soběslavsko - veselská blata - jihočeské selské baroko

Soběslavsko - veselská blata - jihočeské selské baroko

Blata proslula nejen přírodními krásami, ale také lidovou architekturou označovanou jako jihočeské selské baroko. Stavby lidové architektury se zachovaly v obcích Borkovice, Mažice, Zálší, Záluží, Klečaty, Komárov a dalších.

Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův a Rožmberský dům

Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův a Rožmberský dům

Blatské muzeum v Soběslavi je součástí Husitského muzea v Táboře. V současné době jej můžete objevovat ve městě ve dvou renesančních budovách: ve Smrčkově domě a Rožmberském domě.

Krajské muzeum Karlovarského kraje - Muzeum Karlovy Vary na Nové louce

Krajské muzeum Karlovarského kraje - Muzeum Karlovy Vary na Nové louce

Ve zcela nové podobě se představuje od dubna 2017, kdy muzeum oslavilo 150 let své existence. Součástí nové expozice je i příroda, kde návštěvníci spatří čtyři biotopy. Krušné hory, Doupovské hory, Sokolovskou pánev, Slavkovský les, ale i řeku Ohři.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Uměleckoprůmyslové museum v Praze je po rekonstrukci opět otevřeno pro veřejnost. Nabízí třikrát větší výstavní prostor než před rekonstrukcí a moderní zázemí pro návštěvníky. Poprvé v historii je přístupná také zahrada muzea.