Úvod > Aktuality > Technické muzeum v Brně připravilo na sobotu Dětský den

Technické muzeum v Brně připravilo na sobotu Dětský den

Vydáno 13. června 2018 Zážitky
Co se vám vybaví, když se řekne fyzika a chemie? Pokud odpovíte, že úžasné vědecké obory, jste tuto sobotu 16. 6. 2018 od 10:00 do 18:00 srdečně zváni na Dětský den v Technickém muzeu v Brně. A pokud vás napadlo, že to jsou nudné a těžké školní předměty, určitě přijďte také. Akce je určena pro děti všech věkových kategorií.

technické muzeumTechnické muzeum v Brně je muzeum, které se intenzivně věnuje také dětem. Celoročně přístupná Technická herna i programy ve Výtvarné\technické dílně jsou hojně navštěvovány školami i rodinami s dětmi. Kromě toho připravuje muzeum řadu akcí se speciálním programem pro děti. Na konci školního roku nabízí již tradičně Dětský den, který si můžete užít v sobotu 16. června 2018 v hlavní budově v Brně – Králově Poli. Přesvědčí vás, že i fyzika a chemie mohou být atraktivní a zábavné, nudit se rozhodně nebudete.

TMBÚžasné divadlo fyziky ÚDiF je společnost, která v popularizaci vědy patří k naší špičce. Možná jste se s nimi už setkali při jiných akcích. Pro Dětský den v TMB si připravili létající show v kulisách zavěšených letadel a vrtulníků muzejní expozice. Neméně atraktivní bude i laserové bludiště a další aktivity.

Nejedno překvapení pro vás mají i chemici – studenti pod vedením odborných učitelů ze Střední průmyslové školy chemická a Fakulty chemické VUT. Možná se budete divit, kolik chemických sloučenin vás obklopuje a co se s nimi dá dělat. Některé pokusy si můžete vyzkoušet i doma, do jiných se raději sami nepouštějte a vychutnejte si je v podání profesionálů. Uvidíte, že tyhle studenty chemie opravdu baví. Fyzika a chemie hýbe i světem zvířat. Nevěříte? Pak navštivte stanoviště ZOO Brno.
 

Roboti, hasiči a restaurátoři

Technické muzeum BrnoMáte rádi roboty? Na stanovišti společnosti Technické kurzy s.r.o – Kurzy stavby a programování robotů ve spolupráci s katedrou technické a informační výchovy PdF MU vás naučí různé způsoby jejich programování.

Pokud by se některé pokusy nepovedly, jsou připraveni hasiči. Ale nebojte se, žádný jejich zásah určitě nebude potřeba. Zajímavá stanoviště pro vás chystá i samotné muzeum. Seznámíte se zde s  Metodickým centrem konzervace. Toto konzervátorsko-restaurátorského pracoviště se zabývá ochranou movitého kulturního dědictví v ČR, především sbírek muzejní povahy, a poskytuje i metodickou podporu v této oblasti. Možná jste o něm už slyšeli v souvislosti se záchranou vzácných předmětů z vyhořelého slovenského hradu Krásna Hôrka. Kolegové z MCK vám představí některé metody, které ve své praxi používají, např. termokameru nebo elektrolýzu.

Technické muzeum v Brně

Technické muzeum v Brně

Muzeum se zabývá dokumentací vývoje vědy a techniky a průmyslové výroby v širokém rozsahu téměř tří desítek oborů – počínaje řemeslnou výrobou a konče moderní výpočetní technikou.

Technická herna v Technickém muzeu v Brně - experimentárium pro každého

Technická herna v Technickém muzeu v Brně - experimentárium pro každého

Technická herna není expozicí v obvyklém slova smyslu. Je to zařízení, které návštěvníkovi umožňuje seznamovat se zábavnou formou s různými zákony fyziky a jejich technickými aplikacemi.