Úvod > Aktivity & akce > Aktivity > Synagoga v Mikulově

Synagoga v Mikulově

Památky
Synagoga pochází z roku 1550, tedy z doby, kdy v Mikulově půsovil rabi Löw. Její současná barokní podoba vznikla kolem roku 1720 po požáru zámku a židovské čtvrti. Představuje poslední dochovaný příklad templu tzv. polského typu u nás.
V průběhu let 2011–2013 proběhla v rámci projektu "10 hvězd – revitalizace židovských památek v ČR" rekonstrukce mikulovské synagogy. Mikulov byl po více jak čtyři staletí významným duchovním, kulturním a správním centrem moravských Židů a Horní synagoga (nazývaná též Stará, Dómská, Altschul) byla nejstarší ze zdejších synagog.
 
Postavena byla kolem roku 1550, současný barokní vzhled získala přestavbou po požáru v roce 1719. Horní synagoga je poslední zde dochovanou modlitebnou. Významná je především tím, že prezentuje jedinou synagogu polského typu u nás – impozantní vnitřní prostor je vynesen v čtveřici kupolí, které jsou sklenuty do čtyřsloupového pilíře uprostřed haly.
 
Synagoga sloužila bohoslužebným účelům do doby krátce po druhé světové válce, kdy byla mikulovská židovská obec, za války zlikvidovaná, dočasně obnovena. Desítky let pak synagoga chátrala. Zásluhou Regionálního muzea v Mikulově byla zachráněna před demolicí a v letech 1977-1989 proběhla její náročná oprava. Obnovit zničenou stavbu do zcela původní podoby se bohužel tehdy již nepodařilo. Odbourána byla zimní modlitebna i rozpadající se přístavek se schodištěm na ženskou galerii. Hebrejské nápisy v hlavní síni byly překryty novou výmalbou, byl odstraněn barokní svatostánek zvaný aron-ha-kodeš, jedinečné dílo rakouského sochaře Ignáce Lengelachera.

Hlavním cílem projektu "10 hvězd" bylo navrátit synagoze podobu odpovídající barokní přestavbě z let 1719-1723. Postavila se nová zimní modlitebna dle původního půdorysu, stejně tak se do původních míst vrátilo schodiště na ženskou galerii, snížila se úroveň podlahy, zcela se zrestaurovala štuková výzdoba včetně kartuší s hebrejskými nápisy. Dle dochovaných fotografií a obrazů byl postaven nový aron-ha-kodeš.
 
Otevření Horní synagogy v Mikulově s novou expozicí věnovanou rabi Löwovi a židovské vzdělanosti Moravy se uskuteční v sobotu 28. června 2014. Po otevření bude synagoga nadále sloužit výstavním a dalším kulturním účelům (stálá expozice i sezónní výstavy, koncerty, přednášky, workshopy, projekce), které bude pořádat Regionální muzeum v Mikulově jakožto partner projektu rekonstrukce a dlouhodobý provozovatel synagogy.
 
Rabbi Jehuda Löw ben Becalel (asi 1525-1609) prožil 20 let, zčásti též v Mikulově, jako moravský zemský rabín. Mikulov byl totiž od poloviny 16. do poloviny 19.století náboženským, politickým a kulturním centrem všech moravských Židů, zdejší židovská obec bezkonkurenčně nejrozsáhlejší a nejpočetnější na Moravě.
Celý popis
Naposledy změněno: 10. 3. 2019
28.2.
29.4.
Hartmut Böhm

Hartmut Böhm

Mikulov, Jižní Morava
15.6.
30.11.
17. listopad 1939

17. listopad 1939

Mikulov, Jižní Morava
15.6.
15.9.
Chedva Meroz

Chedva Meroz

Mikulov, Jižní Morava

Ubytování a restaurace v okolí