Úvod > Aktivity & akce > Aktivity > Národní muzeum v Praze

Národní muzeum v Praze

Kultura
Sbírky hmotných dokladů české i zahraniční provenience týkající se vývoje přírody i historie, zejména v oborech mineralogie, geologie, petrologie, paleontologie, zoologie, antropologie, prehistorie a dalších oborů si můžete prohlédnout v největším muzeu ČR Národním muzeu nejenom v Praze.

Národní muzeum spravuje historický knižní fond, zámecké knihovny, odbornou veřejnou knihovnu a archiv zvláštního významu. Sbírkové předměty jsou prezentovány prostřednictvím stálých expozic, ale i krátkodobých výstav, dále pak vlastní publikační a přednáškovou činností. Muzeum provádí vědecký výzkum, vykonává pedagogickou činnost, pořádá kulturní a vzdělávací programy, vydává publikace, audio a videonahrávky.

Národní muzeum tvoří pět odborných ústavů: Přírodovědecké muzeum, Knihovna Národního muzea, Historické muzeum, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, České muzeum hudby.

Historická budova

V Historické budově je v současnosti k vidění Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava, výstava 2 x 100 a opravené historické interiéry. Novinkou je bezbariérovost objektu. Poprvé bude navíc veřejnosti umožněn i vstup do kupole (každý den od 10:30 do 17:30).

Dále je přístupný Panteon a nově se příchozí podívají i do východní dvorany. Tento prostor nebyl nikdy dříve návštěvníkům přístupný a nyní zde vznikla díky jeho zastřešení unikátní odpočinková zóna. Poprvé v historii se také veřejnosti naskytne možnost vystoupat do kupole a vychutnat si jedinečný pohled nejen na Václavské náměstí ale na celé panorama Prahy.
 

Co přinesla rekonstrukce Národního muzea

Po sedmi letech se 28. října otevřela zrekonstruovaná hlavní budova Národního muzea. Současná rekonstrukce respektovala původní plány Josefa Schulze z roku 1884, takže příchozí uvidí i věci, které Schulz v 19. století pečlivě naprojektoval, jako jsou zdobené skleněné stropy, zlacení a spousta dalších věcí, které byly v průběhu času zničeny.  Spojovací chodba spojí Historickou budovu muzea s budovou bývalého Federálního shromáždění, kterou muzeum otevřelo v roce 2009.

Prostor původní ředitelny poslouží jako reprezentativní místnost pro mimořádné příležitosti. Chybět v ní nebude historický nábytek jako například rohová sedačka z pozůstalosti Karla Kramáře nebo obrazy a busty českých panovníků a významných představitelů státu.

V centrálním úseku památky se dle původní koncepce opět objevily například mramorové busty císaře Františka josefa I. a císařovny Alžběty, přezdívané Sisi.
 

Další expozice Národního muzea

Kromě sbírek v hlavní budově na Václavském náměstí pod Národní muzeum spadají také tyto expozice: 


Z historie muzea: muzeum bylo založeno roku 1818 pod názvem Vlastenecké muzeum v Čechách. Od roku 1848 neslo název České muzeum, v období let 1854–1919 pak Muzeum Království českého. Před postavením nové budovy muzeum sídlilo provizorně ve Šternberském (1821–1846) a Nostickém paláci (1846–1892). Václavskému náměstí dominuje budova Národního muzea. Postavena v letech 1885-90 podle plánů arch. Josefa Schulze a je typickou ukázkou české novorenesance, inspirované vzory francouzského klasicismu.

Národní muzeum
Instituce byla oceněna v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis:
2008 – II. místo v kategorii Muzejní publikace roku 2008 – za publikaci „Kde domov můj – Státní hymna České republiky v proměnách doby“, ve spolupráci s Úřadem vlády ČR, Národním divadlem a Českým rozhlasem
2006 – II. místo v kategorii Muzejní výstava roku 2006 – za výstavu „Lovci mamutů“
2004 – Zvláštní cena udělená na návrh čestného výboru soutěže v kategorii Muzejní počin roku 2004 – za otevření Českého muzea hudby
2003 – Zvláštní cena v kategorii Muzejní výstava roku 2003 – za výstavní projekt „Voda a život“

Celý popis
Naposledy změněno: 17. 4. 2019

Ubytování a restaurace v okolí