Úvod > Aktivity & akce > Aktivity > Národní muzeum v Praze

Národní muzeum v Praze

Kultura
Sbírky hmotných dokladů české i zahraniční provenience týkající se vývoje přírody i historie, zejména v oborech mineralogie, geologie, petrologie, paleontologie, zoologie, antropologie, prehistorie a dalších oborů si můžete prohlédnout v největším muzeu ČR Národním muzeu nejenom v Praze.

Národní muzeum spravuje historický knižní fond, zámecké knihovny, odbornou veřejnou knihovnu a archiv zvláštního významu. Sbírkové předměty jsou prezentovány prostřednictvím stálých expozic, ale i krátkodobých výstav, dále pak vlastní publikační a přednáškovou činností. Muzeum provádí vědecký výzkum, vykonává pedagogickou činnost, pořádá kulturní a vzdělávací programy, vydává publikace, audio a videonahrávky.

Národní muzeum tvoří pět odborných ústavů: Přírodovědecké muzeum, Knihovna Národního muzea, Historické muzeum, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, České muzeum hudby.

V letošním roce je budova otevřena od 2. do 31. ledna 2019. V budově je i nadále k vidění Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava, výstava 2 x 100 a opravené historické interiéry. V prodeji je také společná vstupenka do Historické a Nové budovy, ve které je k vidění zoologická expozice Archa Noemova, výstava Keltové a přírodovědecká výstava Světlo a život. Nachází se zde též muzejní kavárna. Zavírací den je stanoven na pondělí. Upozorňujeme, že Historická budova v měsíci lednu stále nebude bezbariérově přístupná.

V únoru bude Národní muzeum pro návštěvníky uzavřeno z důvodu údržby, provozních zkoušek veškerých technologií a přípravy na finální kolaudaci budovy.
 

Co přinesla rekonstrukce Národního muzea

Po sedmi letech se 28. října otevřela zrekonstruovaná hlavní budova Národního muzea. Přístupné je zatím přízemí a také Panteon. Současná rekonstrukce respektovala původní plány Josefa Schulze z roku 1884, takže příchozí uvidí i věci, které Schulz v 19. století pečlivě naprojektoval, jako jsou zdobené skleněné stropy, zlacení a spousta dalších věcí, které byly v průběhu času zničeny. Nově přibyde možnost vidět Prahu z kopule a také se dostane i do podzemního prostoru a ke spojovací chodbě. Ta bude součást stálých expozic a půjde o multimediální prostor zaměřený jak na architektonický vývoj Václavského náměstí, tak dějinné události odehrávající se v jeho prostoru. Spojovací chodba spojí Historickou budovu muzea s budovou bývalého Federálního shromáždění, kterou muzeum otevřelo v roce 2009.

Prostor původní ředitelny poslouží jako reprezentativní místnost pro mimořádné příležitosti. Chybět v ní nebude historický nábytek jako například rohová sedačka z pozůstalosti Karla Kramáře nebo obrazy a busty českých panovníků a významných představitelů státu.

V centrálním úseku památky se dle původní koncepce opět objevily například mramorové busty císaře Františka josefa I. a císařovny Alžběty, přezdívané Sisi.
 

Další expozice Národního muzea

Kromě sbírek v hlavní budově na Václavském náměstí pod Národní muzeum spadají také tyto expozice: 


Z historie muzea: muzeum bylo založeno roku 1818 pod názvem Vlastenecké muzeum v Čechách. Od roku 1848 neslo název České muzeum, v období let 1854–1919 pak Muzeum Království českého. Před postavením nové budovy muzeum sídlilo provizorně ve Šternberském (1821–1846) a Nostickém paláci (1846–1892). Václavskému náměstí dominuje budova Národního muzea. Postavena v letech 1885-90 podle plánů arch. Josefa Schulze a je typickou ukázkou české novorenesance, inspirované vzory francouzského klasicismu.

Národní muzeum
Instituce byla oceněna v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis:
2008 – II. místo v kategorii Muzejní publikace roku 2008 – za publikaci „Kde domov můj – Státní hymna České republiky v proměnách doby“, ve spolupráci s Úřadem vlády ČR, Národním divadlem a Českým rozhlasem
2006 – II. místo v kategorii Muzejní výstava roku 2006 – za výstavu „Lovci mamutů“
2004 – Zvláštní cena udělená na návrh čestného výboru soutěže v kategorii Muzejní počin roku 2004 – za otevření Českého muzea hudby
2003 – Zvláštní cena v kategorii Muzejní výstava roku 2003 – za výstavní projekt „Voda a život“
 

Celý popis
Naposledy změněno: 16. 1. 2019

Ubytování a restaurace v okolí