Úvod > Aktivity & akce > Aktivity > Kostel sv. Martina v Dolním Městě

Kostel sv. Martina v Dolním Městě

Památky
Kostel, původně zasvěcený sv. Janovi, vznikl nejspíš po roce 1300. Byl renesančně a barokně upravován, přesto si ponechal svůj gotický ráz. Loď je obdélná s valenou klenbou, presbyterium má žebrovou křížovou klenbu.
Dolní Město leží asi 11 km od Humpolce směrem na Světlou nad Sázavou. První písemná zmínka o zdejším kostele pochází z poloviny 14. století, pravděpodobně je však kostel o něco starší. V předhusitské době byla stavba zasvěcena sv. Janu Křtiteli, jako svatý Martin je zmiňována poprvé v roce 1653. Kostelík je unikátní obzvláště dochovanými gotickými freskami ze 14. století.

Na klenbě presbytáře naleznete symboly čtyř evangelistů a anděly nesoucí mandorlu s žehnajícím Kristem, sedícím na duze. Pod ním na východní stěně klečí coby přímluvčí Panna Maria a sv. Jan Křtitel. Severní stěnu pokrývaly fragmenty pašijových výjevů. V lodi se uchovaly pouze poškozené malby, na nichž lze však rozeznat scénu boje svatého Jiří s drakem, postavu sv. Václava s možnými alegorickými výjevy Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny.

Kostel se nachází na místním hřbitově, před kostelem se tyčí sloup se sochou Madony z počátku 18. stol., za ním je hranolová zvonice s dřevěným patrem na zděném přízemí z přelomu 17. a 18. stol.


Celý popis
Naposledy změněno: 19. 2. 2019
19.1.
24.2.
100 let elektřiny pro západní Čechy

100 let elektřiny pro západní Čechy

Přeštice, Plzeňsko a Český les
22.1.
17.3.
Je to v nás

Je to v nás

Pelhřimov, Vysočina
24.1.
24.3.
Society of Shame

Society of Shame

Jihlava, Vysočina

Ubytování a restaurace v okolí